donderdag 30 juni 2022

Conferentie Agenda Beroepsonderwijs

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heb ik alle collegeprogramma’s van de 16 West-Brabantse gemeenten doorgenomen. De vraag die ik had: wat zijn de ambities van de gemeenten op het terrein van onderwijs? Het viel mij op dat er een grote overlap zat in de ambities. Bij analyse vielen drie hoofdlijnen op:

  1. Het beroepsonderwijsaanbod blijven matchen met de vraag van de arbeidsmarktrelevante sectoren van de regio.
  2. Meer vo-leerlingen en mbo-studenten stromen succesvol uit naar werk of een vervolgopleiding.
  3. Meer mensen gaan met perspectief aan het werk.

Afzonderlijke gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijven kunnen best wat bereiken. Maar als we samen zouden werken in de realisatie van deze ambities, zouden we toch verder moeten kunnen komen.

Zo gezegd, zo gedaan. De ambities zijn leidend voor de Agenda Beroepsonderwijs. De Agenda werkt als een katalysator om partijen die normaliter soms lastig met elkaar in contact komen, aan elkaar te verbinden. Zo kunnen we samen zorgen voor goed opgeleide mensen die een plaats vinden in de West-Brabantse arbeidsmarkt en maatschappij.

Onze Agenda Beroepsonderwijs was de eerste in Nederland. Dat overheden, bedrijven en onderwijs elkaar op deze manier weten te vinden, en dat we partijen bij elkaar weten te brengen, maakt me trots. Maar nog trotser ben ik als het lukt om in de praktijk samen het verschil te maken door mensen op te leiden voor de arbeidsmarkt van morgen. Die ambitie enthousiasmeert me om deze beweging voort te zetten.

De Conferentie Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant is hierin een belangrijk vehikel. Tijdens de conferentie gaan we met elkaar in gesprek en is er veel ruimte om te netwerken. Het is een broedplaats voor duurzame initiatieven en samenwerkingen voor de toekomst. Het staat dan ook buiten kijf dat als jij wil meedoen, je de conferentie moet bezoeken!

dr. Rob Neutelings, voorzitter Agenda Beroepsonderwijs en voorzitter RvB Curio

Programma conferentie 30 juni 2022
locatie Bouwschool Breda, Biesdonkweg 31

13:30 uur – Inloop
14.00 uur – Start inhoudelijk programma

  • Opening door Rob Neutelings voorzitter raad van bestuur Curio en voorzitter Agenda Beroepsonderwijs
  • Inspirerende voorbeelden: Urban Living Lab Breda en TAIT 
  • In gesprek met Robbert Dijkgraaf (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), Martijn van Gruijthuijsen (gedeputeerde Provincie Noord-Brabant) en Ellen Kroese (directeur VNO-NCW Noord-Brabant/Zeeland) over het belang van sterkberoepsonderwijs
  • Aan de slag: werkplaats
  • Terug- en vooruitblik

16.30 uur –  Afsluitende borrel

Werk maken van vakmanschap

In West-Brabant hebben we goed opgeleide vakmensen keihard nodig. Want alleen met hen worden we een toekomstig weerbare, economische duurzame en krachtige regio. En goed opgeleide vakmensen zijn noodzakelijk om onze uitdagingen te realiseren. Bijvoorbeeld in de zorg en de energievoorziening. Daarom blijft de Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant onmisbaar. Met deze agenda maken onderwijs, bedrijfsleven en overheden werk van vakmanschap. Lees verder

Martijn van Gruijthuijsen, Gedeputeerde Noord-Brabant
(foto door Ilse de Wolf)


“Als provincie werken we aan een innovatieve, duurzame en concurrerende economie van de toekomst. Een van de meest cruciale ingrediënten daarvoor? Talent. We hebben in Brabant alle knappe koppen en handige handjes nodig die we kunnen krijgen. Niet alleen in de toekomst, maar ook vandaag al. Goed vakmanschap en praktisch opgeleid talent zijn ook van uiterst belang voor de toekomst. We werken er in de provincie hard aan om de arbeidskrapte op te lossen, en kunnen alle hulp daarbij gebruiken. Dat onderwijs, overheid en bedrijfsleven in West-Brabant de handen ineenslaan om dat talent aan te trekken, op te leiden en om te scholen kunnen we alleen maar toejuichen.”

Deze ambassadeurs sloten bij de Agenda Beroepsonderwijs aan in 2021

Arjen van Drunen, wethouder Gezondheid, Wijkaanpak en Leren.

‘De arbeidsmarkt moet toegankelijk zijn voor iedereen’

Jorrit Snijder, voorzitter CvB Buas

‘A little less conversation and a little more action’

Bijzondere projecten van de Agenda Beroepsonderwijs

Heb je een idee of een mooi voorbeeldproject sterk beroepsonderwijs voor de conferentie op 30 juni stuur ons een bericht: info@agendabowb.nl