Beroepsonderwijs dat werkt

Over de agenda beroepsonderwijs

De West-Brabantse economie groeit hard, al jarenlang boven het landelijke gemiddelde. Deze groei zorgt voor krapte op de arbeidsmarkt. De agenda beroepsonderwijs West-Brabant richt zich op de krapte binnen de topsectoren van onze regio, zoals benoemd door de Economic Board. Het betreft Maintenance, Logistiek, Agrofood & Biobased. Ook Zorg krijgt extra aandacht. Uit de startconferentie van 2018 is ook een drietal ambities voortgekomen. Per project streven we er naar om aan elke ambitie te voldoen.