Agrofood & Biobased

Een overzicht van relevante projecten is te vinden op deze kaart. Klik op de sector waar u belangstelling voor heeft om de projecten te bekijken. Per sector is letterlijk in kaart gebracht welke projecten vanuit bedrijfsleven, overheid en onderwijs bijdragen aan welke ambities (1, 2 of 3) van Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant. De kaart biedt naast overzicht ook  inspiratie en ingangen voor nieuwe initiatieven die bijdragen aan het realiseren van arbeidsfitte medewerkers in de regio.

'Regionale Aanpak Personeelstekort in het Onderwijs'

De projecten in het Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) zijn erop gericht de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in de personeelsvoorziening voor onderwijs op te lossen.


Contact

C. Segeren
c.segeren@sgboz.nl

Meer informatie

Project

Regionale Aanpak Personeelstekort in het Onderwijs

De projecten in het Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) zijn erop gericht de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in de personeelsvoorziening voor onderwijs op te lossen. Door in de regio West-Brabant de onderlinge samenwerking te versterken kunnen de personeelstekorten in het onderwijs worden weggewerkt. Er wordt o.a. ingezet op werving én behoud van onderwijspersoneel. Hiervoor zijn 7 actielijnen ingezet voor een periode van twee jaar in samenwerking met het VO, MBO en het PO 1. werven nieuwe collega’s, 2. stimuleren zij-instromers, 3. behoud leraren, 4. activeren stille reserves, 5. verbeteren belonings- en verbeterings- perspectief, 6. stimuleren innovaties, 7. regionale mobiliteit en samenwerking. https://rapwb.nl/

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Tilburg University, CURIO, ’t Rijks, Fontys, Dongemond College, KSE, JTC, Markland College, OMO, SKVOB, 19 PO scholen,

Ondernemers

Overheid
RAP PO West-Brabant,

Locatie

 • Bergen op Zoom

'Learning Community'

Innovatieve chemische MKB bedrijven in West Brabant geven aan dat een betere aansluiting bij beroepsopleidingen wenselijk is.


Contact

Bas Koebrugge
b.koebrugge@avans.nl

Meer informatie

Project

Learning Community

Meer Info: klik hier Innovatieve chemische MKB bedrijven in West Brabant geven aan dat een betere aansluiting bij beroepsopleidingen wenselijk is. Dit project pakt deze uitdaging op door de haalbaarheid van enkele nieuwe post-HBO samenwerkingsvormen te onderzoeken. Chemische bedrijven liggen vaak verder weg van de onderwijscentra, en vooral de MKB bedrijven vinden elk apart daardoor moeilijk aansluiting bij het beroepsonderwijs en studenten. Dit vraagt om een structurele aanpak, op het niveau van bijvoorbeeld een groot bedrijfsterrein. Een learning community is een samenhangend aantal activiteiten waarbij werkzame professionals en studenten samen kennis opdoen en delen. Als eerste invulling hiervan wil het CoE BBE samen met Biobased Delta, Rabobank, Haven Moerdijk en andere partners de komende tijd de volgende programma’s ontwikkelen: 1.een master programma 2.een traineeship programma 3.een of meer leergangen (series van avondcursussen) 4.community-bijeenkomsten, bijv. ochtendsessies

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Centre of Expertise Biobased Economy (COEBBE),

Ondernemers
Circulair Biobased Delta (CBD), Green Chemistry Campus (GCC), Havenbedrijf Moerdijk, Rabobank Breda,

Overheid
RWB,

Locatie

 • West-Brabant

'Klimaat Adaptieve tuin'

Klimaatcafé voor hoveniers en tuinontwerpers bij CURIO in Breda! Dit project is er op gericht om handvatten te bieden om van een tuin een klimaatbestendige tuin te maken.


Contact

Bob Schalken
B.schalken@curio.nl

Meer informatie

Project

Klimaat Adaptieve tuin

Klimaatcafé voor hoveniers en tuinontwerpers bij CURIO in Breda! Dit project is er op gericht om handvatten te bieden om van een tuin een klimaatbestendige tuin te maken. In het project wordt d.m.v. inspiratie- en kenniscafés kennis gedeeld en ontwikkelt. Het klimaatbestendig maken van de stad vergt veel gezamenlijke inzet, maar ook een hoop innovatie en creativiteit. Het Klimaatcafé is het podium voor de aankomende generatie ontwerpers en doeners, namelijk de studenten! Het klimaatcafé is een mooie gelegenheid om te netwerken en ervaringen te delen met collega-hoveniers, studenten van de vakopleidingen en toeleveranciers. Welke oplossingen zien zij voor klimaatadaptatie en hoe zien zij hun eigen rol als bijvoorbeeld toekomstig ontwerper of uitvoerder? Met het Klimaatcafé werkt Breda aan de ambitie om in 2030 de eerste Europese stad in een Groen Park te zijn.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
CURIO,

Ondernemers

Overheid
Gemeente Breda, Branchevereniging VHG,

Locatie

 • Breda

'Purpose Avondcolleges'

Van scholieren en studenten tot ondernemers – iedereen schuift aan. Samen in de Regio laat iedereen ervaren dat er een andere kijk op ondernemen is.


Contact

Anita Karremans
Anita@sameninderegio.nl

Meer informatie

Project

Purpose Avondcolleges

Van scholieren en studenten tot ondernemers – iedereen schuift aan. Samen in de Regio laat iedereen ervaren dat er een andere kijk op ondernemen is. Het is de betekeniseconomie. Daarin ontwikkelen de economie en welvaart zich niet langer ten koste van welzijn, maar ten gunste van welzijn. In samenwerking met Thrive Institute worden zes avondcolleges georganiseerd. Thema’s als zorg, bouw, arbeidsparticipatie, horeca, agri en technologie staan centraal. Doel is meer creatieve out-of-box oplossingen te bedenken en realiseerbare doelen te formuleren. Scholieren en studenten zijn er natuurlijk bij, zo sluit ‘de toekomst’ aan bij de gesprekken. Ze worden verbonden met de ondernemers uit het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld. Zo stimuleren we de samenwerking op projecten die ertoe doen voor de regio.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio, Onderwijsinstellingen VO, AD-College,

Ondernemers
Regionale bedrijven,

Overheid
Stichting Samen in de Regio, Gemeente Brabantse Wal,

Locatie

 • Bergen op Zoom

 • Steenbergen

 • Woensdrecht

'Arbeidsmigranten duurzaam aan het werk'

We zien in Nederland en ook in onze regio een groei van het aantal arbeidsmigranten dat zich blijvend wil vestigen. Ondersteuning die gemeenten hierbij geven is vooral gericht op huisvesting.


Contact

Adrian van Tilburg
a.vantilburg@curio.nl

Meer informatie

Project

Arbeidsmigranten duurzaam aan het werk

We zien in Nederland en ook in onze regio een groei van het aantal arbeidsmigranten dat zich blijvend wil vestigen. Ondersteuning die gemeenten hierbij geven is vooral gericht op huisvesting. De gemeente Roosendaal wil daarnaast voor deze doelgroep ook ondersteuning gaan bieden op het gebied van het arbeidsmarktvraagstuk. Hoe zorgen we ervoor dat deze arbeidsmigranten, nu zij zich blijvend willen vestigen, een passende , duurzame arbeidsplaats kunnen krijgen? Om dit vraagstuk aan te pakken gaat de gemeente Roosendaal samen met beroepsopleider Curio een pilot starten. Het programma is gericht op taalvaardigheid, op zoek naar werk, solliciteren, taal op de werkvloer, jobcoaching. De intakegesprekken starten in augustus 2020.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio START,

Ondernemers
o.a. Logistieke bedrijven in de regio,

Overheid
Gemeente Roosendaal,

Locatie

 • Roosendaal

'Horeca & Hospitality Academie'

Het omgaan met kritische gasten wordt steeds belangrijker. Gasten hebben hoge verwachtingen rondom service, beleving, gezonde voeding en kwalitatief goede producten.


Contact

Ivo van Opbergen
bedrijfsopleidingen@curio.nl

Meer informatie

Project

Horeca & Hospitality Academie

De Horeca & Hospitality academie faciliteert meerdere MBO-opleidingen: kok, service-medewerker, keuken-assistent en bediening-assistent.   ‘Een leven lang ontwikkelen’ is het credo waarvoor de partners – Koninklijke Horeca Nederland, Curio, SVH, Stichting Horeca Onderwijs, Werkgeversservicepunt Breda en FRSH – “de handen ineen slaan”. Overheid, Ondernemers en Onderwijs vinden elkaar onder één dak. Toekomstig horeca personeel volgt een opleiding en horeca ondernemers kunnen hun bestaand personeel om-, her- en bijscholen.   De ambitie van de academie is te zorgen voor nieuwe instroom en ontwikkeling van gemotiveerd en opgeleid personeel voor de horecabranche. Dit door middel van een passend opleidingstraject met coaching on the job. Door een intensieve samenwerking met werkgevers wil de academie een bijdrage leveren aan het oplossen van het personeelstekort in de Hospitalitybranche door te binden, te boeien en te behouden.

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio, FRSH (Horeca Praktijkopleidingen), SHO (Stichting Horeca Onderwijs),

Ondernemers
SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca), KHN (Koninklijke Horeca Nederland),

Overheid
Gemeente Breda, Gemeente Breda, Werkgeversservicepunt ,

Locatie

 • Breda

'Aanpak laaggeletterdheid in Bergen op Zoom'

De aanpak van laaggeletterdheid richt zich op drie thema’s


Contact

Esther Hartog (coördinator Taalhuis)
taalhuis@markiezaatsbibliotheken.nl

Meer informatie

Project

Aanpak laaggeletterdheid in Bergen op Zoom

De aanpak van laaggeletterdheid richt zich op drie thema’s:
 1. Preventie: Voorkomen van laaggeletterdheid.
 2. Signalering: Doorbreken van taboe op laaggeletterdheid en het signaleren en doorverwijzen naar passende scholing.
 3. Scholing: Verminderen van laaggeletterdheid door de inzet van passende en effectieve scholing.
Lees meer op: https://cat.markiezaatsbibliotheken.nl/iguana/www.main.cls?surl=Volwasseneneducatie

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
ROC West-Brabant,

Ondernemers
WijZijn , Bibliotheek Markiezaat; Stichting Samenwerken, Stadlander, WVS, Saver,

Overheid
Gemeente Bergen op Zoom, ISD Brabantse Wal,

Locatie

 • Bergen op Zoom

'Actieplan Taal Breda'

Inzet op taal op werkvloer, Breda Eenvoudig en Digitale Inclusie.


Contact

Simone Mante
s.mante@breda.nl

Meer informatie

Project

Actieplan Taal Breda

Inzet op taal op werkvloer, Breda Eenvoudig en Digitale Inclusie. Samenwerking bedrijven, maatschappelijke instellingen en onderwijs irt aanpak laaggeletterdheid met concrete projecten. https://www.telmeemettaal.nl/wp-content/uploads/2019/03/Actieplan-Breda-2019-2021.pdf

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio,

Ondernemers
Taalaanbieders,

Overheid
Gemeente Breda,

Locatie

 • Breda

'Opleidingstraject Basisvaardigheden GROEN met baangarantie'

Een samenwerkingsinitiatief van WSP West-Brabant/UWV, Curio en Agridienst Uitzendbureau heeft voor acht uitkeringsgerechtigden van het UWV een baan opgeleverd.


Contact

Bob Schalken
b.schalken@curio.nl

Meer informatie

Project

Opleidingstraject Basisvaardigheden GROEN met baangarantie

https://www.linkedin.com/pulse/samenwerking-uwv-curio-en-agridienst-levert-baan-op-voor-saskia/ Een samenwerkingsinitiatief van WSP West-Brabant/UWV, Curio en Agridienst Uitzendbureau heeft voor acht uitkeringsgerechtigden van het UWV een baan opgeleverd. Na een leer-werktraject van vijf maanden, mét baangarantie, ontvingen de deelnemers woensdag 11 september 2019 trots hun getuigschrift Basisvaardigheden Groen!

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Groen,

Ondernemers
Agridienst,

Overheid
UWV,

Locatie

 • Breda

 • Steenbergen

'CHIEF- Project'

Het Centrum voor Hulp bij Innovatie, Educatie en Inspiratie en Fascinatie Plantaardige Eiwitten is ene initiatief van HAK en Schouten Europe.


Contact

Emmy Bakker
e.bakker@curio.nl

Meer informatie

Project

CHIEF- Project

Het Centrum voor Hulp bij Innovatie, Educatie en Inspiratie en Fascinatie Plantaardige Eiwitten is ene initiatief van HAK en Schouten Europe. Doel is het bevorderen van nieuwe productontwikkeling en start-ups, het ontwikkelen van onderwijspakketten en het beleefbaar maken van producten door te ervaren, bereiden, proeven en participatie. Het educatieve centrum biedt onderwijs over duurzame landbouw en eiwitrijke gewassen. Het doel is via educatie te experimenteren en bewustwording te creëren in samenwerking met lokale onderwijs-/ kennisinstellingen, grote commerciële partijen, en sociale werkplaatsen (herintreders in het arbeidsproces). HAS en CURIO sluiten aan t.a.v. de educatieve doelstellingen. Voor meer informatie: https://www.schoutenfood.com/nl/nieuws/chief-samen-de-eiwittransitie-versnellen

Contact

 • Henk Schouten

 • Peter Lobbezoo

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Groen, HAS, Altena College,

Ondernemers
HAK, Schouten Europe, Osun, Jumbo, LIB, Nestle, Louis Bolk Instituut, Prog Veg, Dutch Cuisine,

Overheid
Provincie Flevoland, Provincie Noord Brabant, BOM, Rewin,

Locatie

 • Breda

 • Sleeuwijk

'MBO-HBO'

Groene onderwijs verplaatst zich op Food en Future en een dynamisch actueel portfolio dat in samenwerking met (behoefte op) arbeidsmarkt wordt ontwikkeld.


Contact

Coert van den Maagdenberg
c.vandenmaagdenberg@curio.nl

Meer informatie

Project

MBO-HBO

Groene onderwijs verplaatst zich op Food en Future en een dynamisch actueel portfolio dat in samenwerking met (behoefte op) arbeidsmarkt wordt ontwikkeld. Deze opleiding gaat augustus 2020 van start bij Hogeschool Zeeland in een hybride vorm,  zowel voltijds als duaal en vormt een aanvulling in de doorstroommogelijkheden van MBO studenten Horeca, Keuken en Groen.  Docenten van Curio participeren in de ontwikkeling van het curriculum van deze opleiding.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Groen, Hogeschool Zeeland,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Bergen op Zoom

'Kans op BPV Curio Groen en La Vie en Rose'

La Vie en Rose werkt samen met Curio Groen MBO aan een meer divers, kwalitatief en ruimer aanbod van BPV plaatsen voor de doelgroep kwetsbare jongeren en wordt de interne en externe zorgstructuur versterkt.


Contact

Jack Teuns
j.teuns@curio.nl

Meer informatie

Project

Kans op BPV Curio Groen en La Vie en Rose

La Vie en Rose werkt samen met Curio Groen MBO aan een meer divers, kwalitatief en ruimer aanbod van BPV plaatsen voor de doelgroep kwetsbare jongeren en wordt de interne en externe zorgstructuur versterkt. Hiermee worden in- en doorstroommogelijkheden vergroot.

Contact

 • Joriene Beks

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Groen,

Ondernemers
Stichting La Vie en Rose,

Overheid
Gemeente Breda (‘Breda aan de slag’) ,

Locatie

 • Breda

'Groen Sprint'

Met groen sprint komt er een 6 jarige vmbo-mbo-opleiding niv 4 per 1 augustus 2021 die toeleiding biedt tot een ( internationale ) baan in het groen.


Contact

Emmy Bakker
e.bakker@curio.nl

Meer informatie

Project

Groen Sprint

Met groen sprint komt er een 6 jarige vmbo-mbo-opleiding niv 4 per 1 augustus 2021 die toeleiding biedt tot een ( internationale ) baan in het groen. Doorstroom naar werk en of groen HBO-onderwijs is het doel. Kenmerkend voor het groensprint traject zijn levensechte beroepsvraagstukken afgestemd met het bedrijfsleven, duurzaamheid en loopbaanleren.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio vmbo Groen ,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Breda

 • Andel

 • Halsteren

'Opleiding vakexpert Teelt en Groene Technologie en vakexpert Veehouderij (leerjaar 3)'

Het derde leerjaar van beide opleidingen staat volledig in het teken van ondernemerschap en innovatie


Contact

Bob Schalken
b.schalken@curio.nl

Meer informatie

Project

Opleiding vakexpert Teelt en Groene Technologie en vakexpert Veehouderij (leerjaar 3)

Het derde leerjaar van beide opleidingen staat volledig in het teken van ondernemerschap en innovatie. In de vorm van projectonderwijs werken studenten aan een opdracht vanuit het bedrijfsleven, waarbij ze een bedrijfsanalyse opstellen en een innovatie bedrijfsmatig doorrekenen.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio,

Ondernemers
ZLTO, Foodup!Brabant,

Overheid

Locatie

 • Breda

'Human Capital project Plantaardige regio'

De regio heeft als ambitie de omschakeling te maken naar een plantaardige economie. Om deze ambitie waar te kunnen maken zijn investeringen nodig in (toegepast)onderzoek en menselijk kapitaal.


Contact

Emmy Bakker
e.bakker@curio.nl

Meer informatie

Project

Human Capital project Plantaardige regio

Middels het project plantaardige regio wordt ingezet op versterking van de kennisontwikkeling in de regio door de opstart van lectoraten en minoren van de HAS in de regio. Daarnaast wordt ingezet op intensivering van de samenwerking tussen onderwijsinstellingen onderling en de samenwerking met het regionale bedrijfsleven. In totaal zullen drie lectoraten en vier minoren aan de regio worden gekoppeld, met als focusgebieden smart-farming, bodem en food. Dit project wordt mede gefinancierd vanuit de regiodeal Mid-West Makes and Moves en is onderdeel van het programma Human Capital Topsectoren.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
HAS, Avans, Curio,

Ondernemers
Royal Cosun, Rijkszaan, SZAV, LambWeston, Meijer, ZLTO,

Overheid
RWB, Gemeente Bergen op Zoom, Gemeente Steenbergen, REWIN,

Locatie

 • Breda

'Stuurgroep regionaal programma Agrofood&Biobased'

Het regionale programma Agrofood&Biobased wordt aangestuurd vanuit een brede stuurgroep


Contact

Emmy Bakker
e.bakker@curio.nl

Meer informatie

Project

Stuurgroep regionaal programma Agrofood&Biobased

Het regionale programma Agrofood&Biobased wordt aangestuurd vanuit een brede stuurgroep. HAS, Avans en Curio zijn deelnemer in de groep. Doestelling is om afstemming van de marktvraag en het onderwijs te verbeteren.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
HAS, Avans, Curio,

Ondernemers
Rabobank, Fruitport, Treeport, Lamb Weston, Cosun, Rijk Zwaan, De Vegetarische Slager, FME, ZLTO, Biobased Delta, CLTV,

Overheid
RWB, REWIN, WUR, Gemeente Bergen op Zoom, Gemeente Steenbergen,

Locatie

 • Bergen op Zoom

'CHIEF- Project'

Het Centrum voor Hulp bij Innovatie, Educatie en Inspiratie en Fascinatie Plantaardige Eiwitten is ene initiatief van HAK en Schouten Europe.


Contact

Emmy Bakker
e.bakker@curio.nl

Meer informatie

Project

CHIEF- Project

Het Centrum voor Hulp bij Innovatie, Educatie en Inspiratie en Fascinatie Plantaardige Eiwitten is ene initiatief van HAK en Schouten Europe. Doel is het bevorderen van nieuwe productontwikkeling en start-ups, het ontwikkelen van onderwijspakketten en het beleefbaar maken van producten door te ervaren, bereiden, proeven en participatie. Het educatieve centrum biedt onderwijs over duurzame landbouw en eiwitrijke gewassen. Het doel is via educatie te experimenteren en bewustwording te creëren in samenwerking met lokale onderwijs-/ kennisinstellingen, grote commerciële partijen, en sociale werkplaatsen (herintreders in het arbeidsproces). HAS en CURIO sluiten aan t.a.v. de educatieve doelstellingen. Voor meer informatie: https://www.schoutenfood.com/nl/nieuws/chief-samen-de-eiwittransitie-versnellen

Contact

 • Henk Schouten

 • Peter Lobbezoo

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Groen, HAS, Altena College,

Ondernemers
HAK, Schouten Europe, Cosun, Jumbo, LIB, Nestle, Louis Bolk Instituut, Prog Veg, Dutch Cuisine,

Overheid
Provincie Flevoland, Provincie Noord Brabant, BOM, Rewin,

Locatie

 • Breda

 • Sleeuwijk

'Groei'

De opleiding food & future zal binnen Curio verzorgd worden gebaseerd op de deelkwalificatie vakexpert voeding & voorlichting.


Contact

Emmy Bakker
e.bakker@curio.nl

Meer informatie

Project

Groei

De opleiding food & future zal binnen Curio verzorgd worden gebaseerd op de deelkwalificatie vakexpert voeding & voorlichting. Het onderwijs zal worden gekenmerkt door te werken met levensechte beroepsvraagstukken en leervraaggestuurd onderwijs. De leidende thema’s zijn gebaseerd op de 17 sustainable development goals: o.a. circulair ondernemen & van grond tot mond In november 2018 is het project ‘van grond tot mond’ gestart waarbij vier opleidingen samenwerken: keuken, brood & banket, veehouderij en plantenteelt.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Groen,

Ondernemers
De foodpartners leveren een substantiële bijdrage aan de invulling van het curriculum Food & Future en leveren een bijdrage aan projecten met levensechte beroepsvraagstukken die innovatief van karakter (kunnen) zijn.,

Overheid

Locatie

 • Breda

'Innovatief Kennispunt Bloem & Styling'

Curio Groen vormt met het bedrijfsleven ( en wellicht VBW ) een samenwerkingsverband.


Contact

Bob Schalken
b.schalken@curio.nl

Meer informatie

Project

Innovatief Kennispunt Bloem & Styling

Curio Groen vormt met het bedrijfsleven ( en wellicht VBW ) een samenwerkingsverband. Opleiding Bloem & Styling als de innovatie opleiding van Zuidwest-Nederland. Vakonderwijs vmbo en mbo, zij-instromers en medewerkers en ondernemers uit de branche. Ook er is sprake van een professionaliseringsprogramma voor de leraren.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Groen,

Ondernemers
VBW,

Overheid

Locatie

 • Breda

'House of Hospitality'

Met het concept House of Hospitality Zuidwest-Nederland richt het onderwijs zich op de cross-sectorale hospitality markt (toerisme, horeca, en faciltair in de zorg, logistiek en retail ).


Contact

Emmy Bakker
e.bakker@curio.nl

Meer informatie

Project

House of Hospitality

Met het concept House of Hospitality Zuidwest-Nederland richt het onderwijs zich op de cross-sectorale hospitality markt (toerisme, horeca, en faciltair in de zorg, logistiek en retail ). Het opleidingsportfolio is een samenwerking op het gebied van travel, leisure, facilitair, horeca en gastvrijheid, op mbo en vmbo niveau met een doorlopende leerlijn voor reguliere leerlingen en instromers. De samenwerking met diverse sectoren ( ook zorg en logistiek ) de regio en gemeenten is zichtbaar in duurzame samenwerkingsrelaties, levensechte opdrachten en innovatieve projecten in hybride leeromgevingen.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
HAS, Curio Voedsel, Groen en Gastvrijheid,

Ondernemers

Overheid
Sector Advies Commissie,

Locatie

 • Breda

'Kunststof Applicatie- en Training Centrum ( KATC ) Bergen op Zoom'

Met de komst van het KATC is er in het Suikerlab een open innovatiecentrum waar onderwijsinstellingen samen met het bedrijfsleven nieuwe ( groene ) kunststoffen, vezels en composieten ontwikkelen.


Contact

Emmy Bakker
e.bakker@curio.nl

Meer informatie

Project

Kunststof Applicatie- en Training Centrum ( KATC ) Bergen op Zoom

Met de komst van het KATC is er in het Suikerlab een open innovatiecentrum waar onderwijsinstellingen samen met het bedrijfsleven nieuwe ( groene ) kunststoffen, vezels en composieten ontwikkelen. Het KATC ondersteunt bedrijven bij de innovatie van nieuwe materialen. Studenten leren met toepassingsgerichte projecten onderzoeken en ontwerpend te leren en praktijkervaring op te doen.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
HAS, Curio Techniek, Curio-bedrijfsopleidingen, Curio VMBO ( Steenspil ) en Curio Voedsel, Groen en Gastvrijheid,

Ondernemers
COSUN, LambWeston, Rijk Zwaan, ZLTO, CZAV,

Overheid
Gemeente Bergen op Zoom, RWB, Provincie Noord-Brabant, REWIN,

Locatie

 • Bergen op Zoom

'Practoraat Agrofood & Biobased Economy Delta Agrifood Business Bergen op Zoom'

In het Voortgezet Onderwijswijs worden leerlingen betrokken in echte innovatie opdrachten afkomstig uit het West-Brabantse bedrijfsleven. Op die manier maken jongeren op een leuke manier kennis met techniek.


Contact

Luc Swaab
Luc@kennisinz.nl

Meer informatie

Project

Practoraat Agrofood & Biobased Economy Delta Agrifood Business Bergen op Zoom

Studenten en docenten uit het mbo en hbo werken de beste ideeën samen met de deelnemende bedrijven uit tot werkende prototypes, die in het kader van kennisdeling aan een breed publiek tentoongesteld worden. Daarmee doen deze studenten ervaring op met een reële bedrijfscasus binnen een innovatieproces en het presenteren aan een groot publiek, geheel in de gedachtelijn van 21st century skills en maken zijn op een leerzame manier kennis met techniek. Dit project wordt mede gefinancierd vanuit de regiodeal Mid-West Makes and Moves en is onderdeel van het programma Human Capital Topsectoren.  

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
VO, Avans, CURIO,

Ondernemers
COSUN, LambWeston, Rijk Zwaan, ZLTO, CZAV,

Overheid
RWB, REWIN,

Locatie

 • Bergen op Zoom

'Kennisloket Agrofood en Biobased Economy Delta Agrifood Business Bergen op Zoom'

Studenten, medewerkers onderwijs, bedrijven kunnen bij het loket terecht voor informatie, voorlichting en innovatieve sector-overstijgende (onderzoeks-)projecten en BPV-plaatsen, masterclasses,  trainingen, samenwerkingspartners, etc.


Contact

Emmy Bakker
e.bakker@curio.nl

Meer informatie

Project

Kennisloket Agrofood en Biobased Economy Delta Agrifood Business Bergen op Zoom

Studenten, medewerkers onderwijs, bedrijven kunnen bij het loket terecht voor informatie, voorlichting en innovatieve sector-overstijgende (onderzoeks-)projecten en BPV-plaatsen, masterclasses,  trainingen, samenwerkingspartners, etc. Bedrijven kunnen aankoppen voor het aanleveren van onderzoeks- en projectideeën, bijscholing medewerkers, etc. Dit project wordt mede gefinancierd vanuit de regiodeal Mid-West Makes and Moves en is onderdeel van het programma Human Capital Topsectoren. Lees meer https://deltaagrifoodbusiness.nl/

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
HAS, Curio Techniek, Curio-bedrijfsopleidingen, Curio VMBO ( Steenspil ) , Curio Groen en Horeca/ Voeding,

Ondernemers
COSUN, LambWeston, Rijk Zwaan, ZLTO, CZAV,

Overheid
Gemeente Bergen op Zoom, RWB, Provincie Noord-Brabant, REWIN,

Locatie

 • Bergen op Zoom

'Innovatief Proeflab Teelt'

De groene MBO opleiding van Curio richt in samenwerking met vmbo-scholen, hbo-instellingen en groenbedrijven uit de regio een kenniscentrum en Proeflab Teelt in.


Contact

Bob Schalken
b.schalken@curio.nl

Meer informatie

Project

Innovatief Proeflab Teelt

De groene MBO opleiding van Curio richt in samenwerking met vmbo-scholen, hbo-instellingen en groenbedrijven uit de regio een kenniscentrum en Proeflab Teelt in. Doel is dat het Innovatief Proeflab Teelt de samenwerking met bedrijfsleven en andere onderwijsinstellingen structureel versterkt en dat hiermee een oplossing wordt geboden voor het structureel tekort aan arbeidskrachten in de teelt in de regio en het imago van de branche versterkt. Het innovatief teeltonderwijs leidt studenten toekomstbestendig op. Het proeflab heeft onderzoekfaciliteiten voor de teelt met bijbehorende technologie, er is sprake van een doorlopende leerlijn en docenten ontwikkelen zich tot innovatieve professionals

Contact

 • Toine Hattink

 • Peter Luyten

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio vmbo en mbo Groen, Curio Techniek, HAS,

Ondernemers
Bedrijfsleven (groenbedrijven),

Overheid

Locatie

 • Breda

'Groene Hotspot Hoveniers i.s.m. de VHG'

Groene MBO opleiding van Curio vormt met de VHG de Groene Hotspot van Zuidwest-Nederland, oftewel locaties waar spilfuncties voor groen onderwijs zijn gerealiseerd.


Contact

Bob Schalken
b.schalken@curio.nl

Meer informatie

Project

Groene Hotspot Hoveniers i.s.m. de VHG

Groene MBO opleiding van Curio vormt met de VHG de Groene Hotspot van Zuidwest-Nederland, oftewel locaties waar spilfuncties voor groen onderwijs zijn gerealiseerd. Op deze hotspots is sprake van krachtenbundeling tussen het groen vakonderwijs en het bedrijfsleven om te groen onderwijs en bijbehorende vakbekwaamheid verder te ontwikkelen. Groene MBO opleiding van Curio vormt samen met partners deze groene hotspot waar informatie en kennis gedeeld kan worden met studenten, alumni, groene leerbedrijven, innovatieve groenbedrijven, hbo, lectoren, overheden en adviesbureau’s.  

Contact

 • Jeroen Zijlmans

 • Peter Luyten

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio vmbo én MBO Groen, Groene HBO’s,

Ondernemers
Branchevereniging VHG, bedrijfsleven ( groenbedrijven ),

Overheid
Sector Advies Commissie (SAC),

Locatie

 • Breda

'Brabantse Boomteelt Opleiding'

Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt in samenwerking met de groene MBO opleidingen van Curio en Helicon de boomteeltopleiding uitgevoerd.


Contact

Bob Schalken
b.schalken@curio.nl

Meer informatie

Project

Brabantse Boomteelt Opleiding

Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt in samenwerking met de groene MBO opleidingen van Curio en Helicon de boomteeltopleiding uitgevoerd. Hiermee wordt invulling gegeven aan de gezamenlijke behoefte van het bedrijfsleven en branchepartners om te werken aan een structurele, kwalitatieve en kwantitatieve groei van het aantal gekwalificeerd boomkwekerijmedewerkers. De opleiding wordt onder één naam samen ontwikkeld en uitgevoerd met onderwijspartners, branchepartners en het bedrijfsleven.

Contact

 • Roland van Bekhoven

 • Remco Beekers

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio vmbo én MBO Groen, Helicon,

Ondernemers
Treeport Zundert, Boomtelers Haaren, UWV en uitzendbureau’s,

Overheid

Locatie

 • Breda

 • Zundert

'De Groene, adaptieve stad'

In 2020 biedt Curio een curriculum aan dat groenprofessionals opleidt met advies- en / of uitvoerende kennis en vaardigheden die aansluiten op de ontwikkelingen op het gebied van duurzame verstedelijking.


Contact

Bob Schalken
b.schalken@curio.nl

Meer informatie

Project

De Groene, adaptieve stad

In 2020 biedt Curio een curriculum aan dat groenprofessionals opleidt met advies- en / of uitvoerende kennis en vaardigheden die aansluiten op de ontwikkelingen op het gebied van duurzame verstedelijking. Hiermee speelt Curio in op de ontwikkeling dat steeds meer mensen in steden wonen en dat er steeds meer aandacht nodig is voor een leefomgeving waar aandacht is voor groen en kwaliteit van leven. Voor goede aansluiting bij de behoefte in de markt en de maatschappelijke ontwikkelingen wordt tijdens de ontwikkeling van het curriculum en de uitvoering ervan nauw samengewerkt met het bedrijfsleven en de gemeenten.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio groene opleidingen vmbo en MBO,

Ondernemers
Bedrijfsleven (groenbedrijven),

Overheid
Gemeente Breda, de Sector Advies Commissie ( SAC ),

Locatie

 • Breda

'Cumela Academie'

Branchevereniging Cumela realiseert samen met de groene opleidingen van Curio en Scalda de Cumela Academie Agrarisch Loonwerk. De doelstelling is het ontwikkelen van een gezamenlijke opleiding in Breda.


Contact

Bob Schalken
b.schalken@curio.nl

Meer informatie

Project

Cumela Academie

Branchevereniging Cumela realiseert samen met de groene opleidingen van Curio en Scalda de Cumela Academie Agrarisch Loonwerk. De doelstelling is het ontwikkelen van een gezamenlijke opleiding in Breda. Dit in samenwerking met de brancheverenigingen en het bedrijfsleven. Ook wordt er een professionaliseringsprogramma opgezet voor de Agrarisch Loonwerk docenten, gericht op de innovaties in de sector. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de toenemende vraag naar geschikt personeel in de sector Groen, Grond en Infra.

Contact

 • Dick Klop

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio ( Groen, Techniek, Scalda),

Ondernemers
Branchevereniging Cumela,

Overheid
Sector Advies Commissie (SAC),

Locatie

 • Breda

'Alumnibeleid'

Het alumnibeleid draagt bij aan het boeien en binden van studenten van Curio, tijdens hun periode bij het ROC, en gedurende hun verdere carrière


Contact

Marieke Segers
m.segers@curio.nl

Meer informatie

Project

Alumnibeleid

Het alumnibeleid draagt bij aan het boeien en binden van studenten van Curio, tijdens hun periode bij het ROC, en gedurende hun verdere carrière. Curio wordt daarmee voor West-Brabant aanbieder van om- en bijscholing voor medewerkers in het arbeidsproces.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Service Centrum,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Etten-Leur

 • Roosendaal

 • Breda

 • Bergen op Zoom

'Startpunt kwetsbare studenten'

Iedere kwetsbare jongere in West-Brabant volgt onderwijs, werkt of ontvangt passende zorg. Deze doelstelling wordt bereikt door nauwe samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en bedrijfsleven.


Contact

Ronald Broos
r.broos@curio.nl

Meer informatie

Project

Startpunt kwetsbare studenten

Iedere kwetsbare jongere in West-Brabant volgt onderwijs, werkt of ontvangt passende zorg. Deze doelstelling wordt bereikt door nauwe samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en bedrijfsleven. Hiervoor is één zichtbaar Startpunt ingericht. Een expertisecentrum waar intern en extern vragen weggelegd én opgepakt worden. Dit centrum behandeld de vraag van kwetsbare jongeren, brengt de student in beeld en leidt door naar het beste passende ( onderwijs) traject.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Startcollege, Curio Servicecentrum,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Etten-Leur

 • Roosendaal

 • Breda

 • Bergen op Zoom

'NT 2 op het MBO'

Het project NT2 brengt taalonderwijs op het MBO.


Contact

Diny Norbart
d.norbart@curio.nl

Meer informatie

Project

NT 2 op het MBO

Het project NT2 brengt taalonderwijs op het MBO. Hiermee wordt kansenongelijkheid voor studenten met een migratieachtergrond verkleind. D.m.v. taalvaardigheid te vergroten wordt de kans op een succesvolle schoolloopbaan vergroot en kan het verschil in diplomaresultaat van autochtone studenten worden verkleind. Ook heeft het NT2 project de doestelling om de professionaliteit van leraren te vergroten en het aantal docenten te vergroten.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Servicecentrum, Curio Startcollege,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Etten-Leur

 • Roosendaal

 • Breda

 • Bergen op Zoom

'VMBO – MBO Leerlijn Startkwalificatie voor jongeren in kwetsbare positie.'

Met deze leerlijn ontstaat er een doorlopende leerroute waarin de ontwikkelvraag van de lerende centraal staat en deze een startkwalificatie kan behalen.


Contact

Mak Nobelen
m.nobelen@curio.nl

Meer informatie

Project

VMBO – MBO Leerlijn Startkwalificatie voor jongeren in kwetsbare positie.

Met deze leerlijn ontstaat er een doorlopende leerroute waarin de ontwikkelvraag van de lerende centraal staat en deze een startkwalificatie kan behalen. Dit alles vraagt om maatwerk t.a.v. de ontwikkelvraag, en het organisatiemodel.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Startcollege i.s.m. alle Curio scholen. ,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Breda

 • Roosendaal

 • Halsteren

 • Oudenbosch

 • Andel

 • Teteringen

 • Oosterhout

 • Bergen op Zoom

 • Etten-Leur