High Tech Maintenance

Een overzicht van relevante projecten is te vinden op deze kaart. Klik op de sector waar u belangstelling voor heeft om de projecten te bekijken. Per sector is letterlijk in kaart gebracht welke projecten vanuit bedrijfsleven, overheid en onderwijs bijdragen aan welke ambities (1, 2 of 3) van Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant. De kaart biedt naast overzicht ook  inspiratie en ingangen voor nieuwe initiatieven die bijdragen aan het realiseren van arbeidsfitte medewerkers in de regio.

'Regionale Aanpak Personeelstekort in het Onderwijs'

De projecten in het Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) zijn erop gericht de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in de personeelsvoorziening voor onderwijs op te lossen.


Contact

C. Segeren
c.segeren@sgboz.nl

Meer informatie

Project

Regionale Aanpak Personeelstekort in het Onderwijs

De projecten in het Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) zijn erop gericht de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in de personeelsvoorziening voor onderwijs op te lossen. Door in de regio West-Brabant de onderlinge samenwerking te versterken kunnen de personeelstekorten in het onderwijs worden weggewerkt. Er wordt o.a. ingezet op werving én behoud van onderwijspersoneel. Hiervoor zijn 7 actielijnen ingezet voor een periode van twee jaar in samenwerking met het VO, MBO en het PO 1. werven nieuwe collega’s, 2. stimuleren zij-instromers, 3. behoud leraren, 4. activeren stille reserves, 5. verbeteren belonings- en verbeterings- perspectief, 6. stimuleren innovaties, 7. regionale mobiliteit en samenwerking. https://rapwb.nl/

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Tilburg University, CURIO, ’t Rijks, Fontys, Dongemond College, KSE, JTC, Markland College, OMO, SKVOB, 19 PO scholen,

Ondernemers

Overheid
RAP PO West-Brabant,

Locatie

 • Bergen op Zoom

'De Doenersacademie'

De Doeners Academie heeft als doel de instroom van gekwalificeerde medewerkers in de logistiek en techniek vergroten.


Contact

Spie
info.beheer@spie.com

Meer informatie

Project

De Doenersacademie

De Doeners Academie heeft als doel de instroom van gekwalificeerde medewerkers in de logistiek en techniek vergroten. Deze hybride leeromgeving is bedoelt voor mensen die kansen nodig hebben buiten het reguliere (onderwijs) systeem en waarvoor dus nog geen passende oplossing voor is (o.a. school-dropouts, zijinstromers en arbeidsmigranten). Aangesloten MKB-bedrijven leveren ervaren vakbekwame medewerkers die de kandidaten opleiden tot bijvoorbeeld logistiek medewerker, vrachtwagenchauffeur, lasser, pijpfitter en mechanisch monteur. De Doenersacademie schoolt ook eigen medewerkers van betrokken bedrijven bij. Het streven is om in 2020 de voorbereidingsfase af te ronden en vanaf 2021 kandidaten op te leiden. De realisatie van een fysiek locatie (hybride leren) zal een volgende stap zijn (2022).

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs

Ondernemers
Spie Installatiebedrijf, aangesloten bedrijven,

Overheid
Gemeente Breda, REWIN, Gemeente Halderberge, Stichting Vakopleidingen Metaal West/Brabant, VNO/NCW Brabant Zeeland,

Locatie

 • Breda

'Het ComPas'

Het Competentie Paspoort maakt alle vormen van leren en ervaringen zichtbaar


Contact

ComPas
info@compas.works

Meer informatie

Project

Het ComPas

Het Competentie Paspoort maakt alle vormen van leren en ervaringen zichtbaar. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden in staat gesteld andere paden die ze hebben gevolgd of gaan volgen, te laten (h)erkennen op basis van taken en competenties. Doelstelling is om ze zo naar betaald werk te begeleiden. De ontwikkeltrajecten die kandidaten volgen worden zichtbaar gemaakt en gekoppeld aan taken, vaardigheden en competenties die relevant zijn voor die ontwikkeling. Het doel is dat er in 2020 200 CompetentiePaspoorten uitreikt zijn en dat er minimaal 25 Bredase netwerkpartners uit het maatschappelijk middenveld bereidt zijn gevonden met de tool te gaan werken. Gestart wordt met het aansluiten op het maatschappelijk middenveld, waarna na een half jaar ook het WSP betrokken wordt. ComPas project in Breda ComPas website

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs

Ondernemers
ComPas,

Overheid
Gemeente Breda, De Marlijn Academie, VNO-NCW Brabant Zeeland,

Locatie

 • Breda

'De MarlijnAcademie'

In 2020 behalen 125 mensen in de regio West-Brabant een praktijkverklaring. Praktijkleren met een mbo praktijkverklaring, dat is de insteek.


Contact

De MarlijnAcademie
info@marlijnacademie.nl

Meer informatie

Project

De MarlijnAcademie

In 2020 behalen 125 mensen in de regio West-Brabant een praktijkverklaring. Praktijkleren met een mbo praktijkverklaring, dat is de insteek. De onderwijspartners, werkpleinen, de gemeente, het SBB en UWV werken samen met bedrijven die getrainde werkbegeleiders inzetten. De MarlijnAcademie schoolt de werkbegeleiders. Werkbegeleiders die deze opleiding hebben gevolgd gaan beter herkennen en erkennen dat personeel al delen van een mbo opleiding geleerd hebben. Deze onderdelen worden beloond met een praktijkverklaring. Kandidaten die in aanmerking komen voor het traject praktijkleren worden door Bredase netwerkpartners van onder andere de thematafel Aan de Slag, het RBL West-Brabant en vanuit het WSP geworven. MarlijnAcademie website

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
De Marlijnacademie,

Ondernemers
Aagesloten bedrijven,

Overheid
Gemeente Breda, Academie, VNO-NCW Brabant Zeeland,

Locatie

 • Breda

'Purpose Avondcolleges'

Van scholieren en studenten tot ondernemers – iedereen schuift aan. Samen in de Regio laat iedereen ervaren dat er een andere kijk op ondernemen is.


Contact

Anita Karremans
Anita@sameninderegio.nl

Meer informatie

Project

Purpose Avondcolleges

Van scholieren en studenten tot ondernemers – iedereen schuift aan. Samen in de Regio laat iedereen ervaren dat er een andere kijk op ondernemen is. Het is de betekeniseconomie. Daarin ontwikkelen de economie en welvaart zich niet langer ten koste van welzijn, maar ten gunste van welzijn. In samenwerking met Thrive Institute worden zes avondcolleges georganiseerd. Thema’s als zorg, bouw, arbeidsparticipatie, horeca, agri en technologie staan centraal. Doel is meer creatieve out-of-box oplossingen te bedenken en realiseerbare doelen te formuleren. Scholieren en studenten zijn er natuurlijk bij, zo sluit ‘de toekomst’ aan bij de gesprekken. Ze worden verbonden met de ondernemers uit het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld. Zo stimuleren we de samenwerking op projecten die ertoe doen voor de regio.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio, Onderwijsinstellingen VO, AD-College,

Ondernemers
Regionale bedrijven,

Overheid
Stichting Samen in de Regio, Gemeente Brabantse Wal,

Locatie

 • Bergen op Zoom

 • Steenbergen

 • Woensdrecht

'Arbeidsmigranten duurzaam aan het werk'

We zien in Nederland en ook in onze regio een groei van het aantal arbeidsmigranten dat zich blijvend wil vestigen. Ondersteuning die gemeenten hierbij geven is vooral gericht op huisvesting.


Contact

Adrian van Tilburg
a.vantilburg@curio.nl

Meer informatie

Project

Arbeidsmigranten duurzaam aan het werk

We zien in Nederland en ook in onze regio een groei van het aantal arbeidsmigranten dat zich blijvend wil vestigen. Ondersteuning die gemeenten hierbij geven is vooral gericht op huisvesting. De gemeente Roosendaal wil daarnaast voor deze doelgroep ook ondersteuning gaan bieden op het gebied van het arbeidsmarktvraagstuk. Hoe zorgen we ervoor dat deze arbeidsmigranten, nu zij zich blijvend willen vestigen, een passende , duurzame arbeidsplaats kunnen krijgen? Om dit vraagstuk aan te pakken gaat de gemeente Roosendaal samen met beroepsopleider Curio een pilot starten. Het programma is gericht op taalvaardigheid, op zoek naar werk, solliciteren, taal op de werkvloer, jobcoaching. De intakegesprekken starten in augustus 2020.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio START,

Ondernemers
o.a. Logistieke bedrijven in de regio,

Overheid
Gemeente Roosendaal,

Locatie

 • Roosendaal

'West-Brabant Techniekstad HBO'

West-Brabant techniekstad hbo geeft een boost aan het praktijkgericht onderzoek en brengt deze kennis naar terug naar het bedrijfsleven middels bootcamptrainingen.


Contact

Raymond Sparreboom
r.sparreboom@avans.nl

Meer informatie

Project

West-Brabant Techniekstad HBO

Binnen het project West-Brabant techniekstad hbo worden drie lectoraten opgestart in de regio, gericht op Robotisering & Sensoring, Datascience & ICT en Nieuwe materialen . Er zullen bootcamptrainingen worden ontwikkelt om medewerkers bij te scholen op het gebied van Robotisering en Datascience. Daarnaast worden de projectruimten uitgebreid waar studenten kunnen experimenteren met nieuwe technieken. Dit project wordt mede gefinancierd vanuit de regiodeal Mid-West Makes and Moves en is onderdeel van het programma Human Capital Topsectoren.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
AVANS, CURIO,

Ondernemers
Bosch Rexroth, Omron, Festo, Exrobotics, Enexis, Hoppenbrouwers, ABB , Siemens, TMC, Alten, Rabobank,

Overheid
Gemeente Breda, REWIN, RWB,

Locatie

 • Breda

'Human Capital Agenda Aerospace Maintenance'

De vraag naar goed opgeleide onderhoudstechnici neemt de komende jaren toe binnen het luchtvaartcluster. Om de tekorten in het cluster te verkleinen slaan triple helix partijen op het cluster de handen ineen in de Human Capital Agenda Aerospace Maintenance.


Contact

Jan Traats
J.Traats@woensdrecht.nl

Meer informatie

Project

Human Capital Agenda Aerospace Maintenance

De komende jaren wordt uitvoering gegeven aan de Human Capital Agenda Aerospace en Maintenance. De activiteiten beslaan thema’s als: het versterken van de samenwerking tussen de verschillende onderwijsinstellingen op het cluster, onderzoek naar het effectiever binden en boeien van talent, Inzichtelijk maken voor werknemers welke arbeidskansen het cluster biedt en opstellen van een communicatieplan en recruitmentstrategie.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
CURIO ,

Ondernemers
Aviolanda ,

Overheid
Gemeente Woensdrecht, RWB, REWIN,

Locatie

 • Woensdrecht

'Invented By All'

Studenten en docenten uit het mbo en hbo werken de beste ideeën samen met de deelnemende bedrijven uit tot werkende prototypes, die in het kader van kennisdeling aan een breed publiek tentoongesteld worden. Daarmee doen deze studenten ervaring op met een reële bedrijfscasus binnen een innovatieproces en het presenteren aan een groot publiek, geheel in... Read more »


Contact

Luc Swaab
Luc@kennisinz.nl

Meer informatie

Project

Invented By All

Studenten en docenten uit het mbo en hbo werken de beste ideeën samen met de deelnemende bedrijven uit tot werkende prototypes, die in het kader van kennisdeling aan een breed publiek tentoongesteld worden. Daarmee doen deze studenten ervaring op met een reële bedrijfscasus binnen een innovatieproces en het presenteren aan een groot publiek, geheel in de gedachtelijn van 21st century skills en maken zijn op een leerzame manier kennis met techniek. Dit project wordt mede gefinancierd vanuit de regiodeal Mid-West Makes and Moves en is onderdeel van het programma Human Capital Topsectoren.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
CURIO, Avans, VO,

Ondernemers
Zie sponsorpagina uitvindfabriek,

Overheid

Locatie

 • Roosendaal

'Aanpak laaggeletterdheid in Bergen op Zoom'

De aanpak van laaggeletterdheid richt zich op drie thema’s


Contact

Esther Hartog (coördinator Taalhuis)
taalhuis@markiezaatsbibliotheken.nl

Meer informatie

Project

Aanpak laaggeletterdheid in Bergen op Zoom

De aanpak van laaggeletterdheid richt zich op drie thema’s:
 1. Preventie: Voorkomen van laaggeletterdheid.
 2. Signalering: Doorbreken van taboe op laaggeletterdheid en het signaleren en doorverwijzen naar passende scholing.
 3. Scholing: Verminderen van laaggeletterdheid door de inzet van passende en effectieve scholing.
Lees meer op: https://cat.markiezaatsbibliotheken.nl/iguana/www.main.cls?surl=Volwasseneneducatie

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
ROC West-Brabant,

Ondernemers
WijZijn , Bibliotheek Markiezaat; Stichting Samenwerken, Stadlander, WVS, Saver,

Overheid
Gemeente Bergen op Zoom, ISD Brabantse Wal,

Locatie

 • Bergen op Zoom

'Actieplan Taal Breda'

Inzet op taal op werkvloer, Breda Eenvoudig en Digitale Inclusie.


Contact

Simone Mante
s.mante@breda.nl

Meer informatie

Project

Actieplan Taal Breda

Inzet op taal op werkvloer, Breda Eenvoudig en Digitale Inclusie. Samenwerking bedrijven, maatschappelijke instellingen en onderwijs irt aanpak laaggeletterdheid met concrete projecten. https://www.telmeemettaal.nl/wp-content/uploads/2019/03/Actieplan-Breda-2019-2021.pdf

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio,

Ondernemers
Taalaanbieders,

Overheid
Gemeente Breda,

Locatie

 • Breda

'Alumnibeleid'

Het alumnibeleid draagt bij aan het boeien en binden van studenten van Curio, tijdens hun periode bij het ROC, en gedurende hun verdere carrière


Contact

Marieke Segers
m.segers@curio.nl

Meer informatie

Project

Alumnibeleid

Het alumnibeleid draagt bij aan het boeien en binden van studenten van Curio, tijdens hun periode bij het ROC, en gedurende hun verdere carrière. Curio wordt daarmee voor West-Brabant aanbieder van om- en bijscholing voor medewerkers in het arbeidsproces.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Service Centrum,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Etten-Leur

 • Roosendaal

 • Breda

 • Bergen op Zoom

'Startpunt kwetsbare studenten'

Iedere kwetsbare jongere in West-Brabant volgt onderwijs, werkt of ontvangt passende zorg. Deze doelstelling wordt bereikt door nauwe samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en bedrijfsleven.


Contact

Ronald Broos
r.broos@curio.nl

Meer informatie

Project

Startpunt kwetsbare studenten

Iedere kwetsbare jongere in West-Brabant volgt onderwijs, werkt of ontvangt passende zorg. Deze doelstelling wordt bereikt door nauwe samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en bedrijfsleven. Hiervoor is één zichtbaar Startpunt ingericht. Een expertisecentrum waar intern en extern vragen weggelegd én opgepakt worden. Dit centrum behandeld de vraag van kwetsbare jongeren, brengt de student in beeld en leidt door naar het beste passende ( onderwijs) traject.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Startcollege, Curio Servicecentrum,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Etten-Leur

 • Roosendaal

 • Breda

 • Bergen op Zoom

'NT 2 op het MBO'

Het project NT2 brengt taalonderwijs op het MBO.


Contact

Diny Norbart
d.norbart@curio.nl

Meer informatie

Project

NT 2 op het MBO

Het project NT2 brengt taalonderwijs op het MBO. Hiermee wordt kansenongelijkheid voor studenten met een migratieachtergrond verkleind. D.m.v. taalvaardigheid te vergroten wordt de kans op een succesvolle schoolloopbaan vergroot en kan het verschil in diplomaresultaat van autochtone studenten worden verkleind. Ook heeft het NT2 project de doestelling om de professionaliteit van leraren te vergroten en het aantal docenten te vergroten.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Servicecentrum, Curio Startcollege,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Etten-Leur

 • Roosendaal

 • Breda

 • Bergen op Zoom

'VMBO – MBO Leerlijn Startkwalificatie voor jongeren in kwetsbare positie.'

Met deze leerlijn ontstaat er een doorlopende leerroute waarin de ontwikkelvraag van de lerende centraal staat en deze een startkwalificatie kan behalen.


Contact

Mak Nobelen
m.nobelen@curio.nl

Meer informatie

Project

VMBO – MBO Leerlijn Startkwalificatie voor jongeren in kwetsbare positie.

Met deze leerlijn ontstaat er een doorlopende leerroute waarin de ontwikkelvraag van de lerende centraal staat en deze een startkwalificatie kan behalen. Dit alles vraagt om maatwerk t.a.v. de ontwikkelvraag, en het organisatiemodel.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Startcollege i.s.m. alle Curio scholen. ,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Breda

 • Roosendaal

 • Halsteren

 • Oudenbosch

 • Andel

 • Teteringen

 • Oosterhout

 • Bergen op Zoom

 • Etten-Leur

'Masterplan Sterk Techniekonderwijs: Onderdeel: Doorlopende “Ontdek-stimuleer - leerlijn” (Breda)'

Het opzetten van een doorlopende leerlijn vmbo-mbo rondom de harde profielen BWI, PIE en M&T waarbij een basis of kader leerling na 5 jaar zowel het vmbo als mbo niveau 2 diploma op zak heeft.


Contact

Johan Baselmans (Tessenderlandt)
jbaselmans@tessenderlandt.nl

Meer informatie

Project

Masterplan Sterk Techniekonderwijs: Onderdeel: Doorlopende “Ontdek-stimuleer - leerlijn” (Breda)

Het opzetten van een doorlopende leerlijn vmbo-mbo rondom de harde profielen BWI, PIE en M&T waarbij een basis of kader leerling na 5 jaar zowel het vmbo als mbo niveau 2 diploma op zak heeft. Tevens het ontwikkelen van een verkorte doorlopende leerlijn vmbo-mbo niveau 3. Andere scholen kunnen na twee jaar ook aansluiten om een doorlopende leerlijn richting Curio (mbo) te ontwikkelen. Curio gaat aan de slag met de ontwikkeling van interne doorlopende leerlijnen mbo 3 naar mbo 4 voor vmbo-TL leerlingen.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Tessenderlandt, Christoffel, Curio techniek,

Ondernemers
BouwSchool Breda, Installatiewerk Brabant-Zeeland, St. Vakopleidingen Metaal, Hoppenbrouwers, Van Tilburg-Bastianen, Renova ,

Overheid

Locatie

 • Breda

'Masterplan Sterk Techniekonderwijs: Onderdeel: Junior Techniekcollege (Breda)'

Onderwijsprogramma, genaamd ‘Junior Techniek College’, voor leerlingen uit groep 7 van het PO om een dag per week zijn of haar onderwijs te volgen binnen Tessenderlandt en het Techniekcentrum.


Contact

Johan Baselmans (Tessenderlandt)
jbaselmans@tessenderlandt.nl

Meer informatie

Project

Masterplan Sterk Techniekonderwijs: Onderdeel: Junior Techniekcollege (Breda)

Onderwijsprogramma, genaamd ‘Junior Techniek College’, voor leerlingen uit groep 7 van het PO om een dag per week zijn of haar onderwijs te volgen binnen Tessenderlandt en het Techniekcentrum. In navolging op vele initiatieven gericht op talentenontwikkeling bij meer- en hoogbegaafde kinderen, kiezen wij bewust voor een programma voor praktijkgerichte talentontwikkeling. Het gaat hierbij om de groep leerlingen waarvan eind groep 6 al duidelijk is geworden dat zij hun weg zullen gaan vervolgen richting een basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg op het voortgezet onderwijs.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Tessenderlandt, INOS,

Ondernemers
BouwSchool Breda, Installatiewerk Brabant-Zeeland, St. Vakopleidingen Metaal ,

Overheid

Locatie

 • Breda

'Vakcollege i.s.m. Da Vinci College'

Vierde jaars VMBO leerlingen volgen techniekonderwijs ( Bouw/Hout, Installatietechniek, Elektrotechniek, Motorvoertuigentechniek, Metaaltechniek. Doel is om overgang vmbo – mbo soepel te laten verlopen, loopbaankeuzes te vergemakkelijken en studieduurverkorting te realiseren en leerlingen te interesseren en behouden voor de technieksector.


Contact

Lisan van Beurden
l.vanbeurden@curio.nl

Meer informatie

Project

Vakcollege i.s.m. Da Vinci College

Vierde jaars VMBO leerlingen volgen techniekonderwijs ( Bouw/Hout, Installatietechniek, Elektrotechniek, Motorvoertuigentechniek, Metaaltechniek. Doel is om overgang vmbo – mbo soepel te laten verlopen, loopbaankeuzes te vergemakkelijken en studieduurverkorting te realiseren en leerlingen te interesseren en behouden voor de technieksector. http://www.davincicollege.nl/opleidingen/techniek.html

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Techniek, Da Vinci College,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Bergen op Zoom

 • Roosendaal

'Techniek Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt'

Een volledig en afgestemd onderwijsportfolio voor o.a. logistiek, mechatronica, elektrotechniek en bouwopleidingen.


Contact

John Kerstens
j.kerstens@curio.nl

Meer informatie

Project

Techniek Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt

Een volledig en afgestemd onderwijsportfolio voor o.a. logistiek, mechatronica, elektrotechniek en bouwopleidingen. Hierin wordt voor de internationaal georiënteerde sectoren ook meertalig onderwijs geprogrammeerd. Voor logistieke opleidingen is er met name focus op goede aansluiting op Associate Degree opleidingen Transport en Logistiek en het BUAS logistieke opleidingen.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Techniek, Avans ( AD – College ), , BUAS,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Bergen op Zoom

 • Breda

 • Roosendaal

'West-Brabant Techniekstad mbo'

Brabant Techniekstad is een project dat inzet op de instroom in techniekopleidingen, talent de ruimte biedt zich te ontwikkelen in excellentieprogramma’s en de betrokkenheid van het bedrijfsleven in het onderwijs vergroot.


Contact

Lisan van beurden
l.vanbeurden@curio.nl

Meer informatie

Project

West-Brabant Techniekstad mbo

Technisch talent is van groot belang voor de maak- en onderhoudssector in West-Brabant. Daarom wordt er actief ingezet op betere voorlichting en het verhogen van de instroom van meisjes in de techniek. Daarnaast gaat CURIO actief de samenwerking verkennen met leeromgevingen bij bedrijven en andere onderwijsinstellingen in de regio en zal kennis vanuit het bedrijfsleven beter ontsloten worden door intensievere samenwerking. Om ervoor te zorgen dat elke techniek student voldoende wordt uitgedaagd komt er tevens een excellentieprogramma. Dit project wordt mede gefinancierd vanuit de regiodeal Mid-West Makes and Moves en is onderdeel van het programma Human Capital Topsectoren.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Techniek, Avans, SVM,

Ondernemers
VDL, Tech-Talents, IW,

Overheid
REWIN, RWB,

Locatie

 • Bergen op Zoom

 • Werkendam

 • Moerdijk

 • Woensdrecht

'Bouw en techniek centrum Breda'

Is een gelijkwaardige publiek-private samenwerking tussen enerzijds de opleidingsbedrijven: BouwSchool Breda opleidingen bv, Inframensen Zuid en SchildersVakopleiding Breda en anderzijds de onderwijsinstelling Curio techniek en gebouwde omgeving. Bouw en techniekcentrum leidt voornamelijk jonge bouwvakkers op die zich willen laten opleiden tot timmerman, metselaar, tegelzetter, stratenmaker, schilder, werkvoorbereider of leidinggevende in de bouw.Meer informatie

Project

Bouw en techniek centrum Breda

http://btcbreda.nl/ Deze samenwerking beoogt het “meer dan alles onder één dak” principe. Hierbij zijn de gezamenlijk waarde de verbindende factor. De missie is om de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven duurzaam in te bedden, zodat een kwalitatieve instroom voor de sector in de regio wordt gewaarborgd. Tegelijkertijd richt men zich strategisch op duurzaam modern personeelsbeleid (leven lang ontwikkelen) voor de sector door middel van advisering, cursussen, trainingen en opleidingen aan te bieden voor zittend personeel en zij-instromers.   Daarnaast dient het Bouw en Techniek Centrum Breda een ontmoetingsplaats te zijn voor het bedrijfsleven. Het Bouw en Techniek Centrum Breda wordt vormgegeven vanuit  een “krachtige praktijkgerichte leeromgeving”.

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio, DaVinci College,

Ondernemers
Bouwend Nederland, bouwbedrijven in regio,

Overheid

Locatie

 • Breda

'Game-on'

Initiatief van techniekbedrijven om imago techniek te verbeteren bij VO leerlingen West-Brabant. 40 bedrijven nodigen 1300 VO- leerlingen uit.Meer informatie

Project

Game-on

https://www.fme.nl/nl/agenda/game-regio-breda-2019 Initiatief van techniekbedrijven om imago techniek te verbeteren bij VO leerlingen West-Brabant. 40 bedrijven nodigen 1300 VO- leerlingen uit.

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Techniek,

Ondernemers
techniek bedrijven regio West-Brabant,

Overheid
gemeenten Breda, Roosendaal, Oosterhout, RWB,

Locatie

 • Breda

'Masterplan Sterk Techniekonderwijs: Onderdeel: Gezamenlijke faciliteiten (Breda)'

Door het gezamenlijk gebruik maken van de verschillende faciliteiten rondom techniek en nieuwe technologieën zijn deze voor iedereen toegankelijk.


Contact

Johan Baselmans
jbaselmans@tessenderlandt.nl

Meer informatie

Project

Masterplan Sterk Techniekonderwijs: Onderdeel: Gezamenlijke faciliteiten (Breda)

Door het gezamenlijk gebruik maken van de verschillende faciliteiten rondom techniek en nieuwe technologieën zijn deze voor iedereen toegankelijk. Hierbij gaat het om de werkplaats faciliteiten maar ook om het delen van allerhande kleinschalige faciliteiten en diensten (gereedschappen, materialen, apparatuur, docenten, kennis etc.).

Contact

 • Tessenderlandt

Deelnemende partijen

Onderwijs
Tessenderlandt, Newmancollege, Curio Techniek, INOS,

Ondernemers
BouwSchool Breda, Installatiewerk Brabant-Zeeland, St. Vakopleidingen Metaal,

Overheid

Locatie

 • Breda

'Ontwikkeling BOL niveau 4 opleiding Logistic Controller'

Er wordt niveau 4 BOL opleiding logistiek ontwikkeld binnen CURIO. Deze opleiding geeft deelnemers de basis mee om te kunnen schakelen tussen verschillende afdelingen binnen logistieke bedrijven.


Contact

Thea van Bokhoven
T.vanBokhoven@curio.nl

Meer informatie

Project

Ontwikkeling BOL niveau 4 opleiding Logistic Controller

Er wordt niveau 4 BOL opleiding logistiek ontwikkeld binnen CURIO. Deze opleiding geeft deelnemers de basis mee om te kunnen schakelen tussen afdelingen binnen logistieke bedrijven, logistieke medewerkers aan te sturen, transport voor te bereiden, verbetering door te voeren in het logistieke proces en innovatieve technieken te implementeren.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Techniek,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Bergen op Zoom

 • Breda

'Techniekberoep van de toekomst: Technicus Energietransitie'

In 2022 heeft Curio Techniek de opleiding Technicus Energietransitie ontwikkeld en in de markt gezet.


Contact

lisan van Beurden
l.vanbeurden@curio.nl

Meer informatie

Project

Techniekberoep van de toekomst: Technicus Energietransitie

In 2022 heeft Curio Techniek de opleiding Technicus Energietransitie ontwikkeld en in de markt gezet. Zowel de ontwikkeling en de uitvoering van de opleiding vindt plaats in nauwe samenwerking met bedrijfsleven en alumni. Deze opleiding is nodig om de snel veranderende energiesector te kunnen faciliteren met goed en voldoende opgeleide medewerkers.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Techniek,

Ondernemers
Bedrijfsschool Stedin, Installatechniek Bergen op Zoom, DNWG,

Overheid

Locatie

 • Bergen op Zoom

'Technieketalage Curio'

Met de Technieketalage kunnen leerlingen van het po en vo onderwijs kennismaken met technoligische innovaties en deelnemen aan techniektrainingen.


Contact

Lisan van Beurden
l.vanbeurden@curio.nl

Meer informatie

Project

Technieketalage Curio

Met de Technieketalage kunnen leerlingen van het po en vo onderwijs kennismaken met technoligische innovaties en deelnemen aan techniektrainingen. Ook is het een etalage voor techniekprojecten van mbo-studenten. Workshops worden gegeven door student mbo niv 4. Dit zijn workshops die aansluiten bij huidige technolische trends en ontwikkelingen ( programmeren, robotisering, 3D prinen, lassimulatoren, dronevliegen, etc. ). Dit alles via de principes van makereducation (maakonderwijs). De ontwikkeling en uitvoering wordt zal plaatsvinden in samenwerking met het bedrijfsleven. Ook draagt de Technieketalage bij aan het verbeteren van het imago van techniekonderwijs en het werken in de technische sector. Dit project wordt mede gefinancierd vanuit de regiodeal Mid-West Makes and Moves en is onderdeel van het programma Human Capital Topsectoren. Lees meer https://markiezaat.nl/actueel/nieuws/3218/technieketalage-4-0

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Techniek, VO ( t’ Rijks, Steenspeel ), Partners sterkt Techniek Onderwijs OMO-scholen, PO,

Ondernemers
Bedrijfsschool Stedin, Technische bedrijven,

Overheid

Locatie

 • Bergen op Zoom

'CESI (Circulaire Economie Slimme Industrie Brabant)'

Maak- en onderhoudsindustrie stimuleren en ondersteunen in de omschakeling naar een circulaire economie (NL 2050 doelstellingen).


Contact

John den Ridder
J.denRidder@rewin.nl

Meer informatie

Project

CESI (Circulaire Economie Slimme Industrie Brabant)

Maak- en onderhoudsindustrie stimuleren en ondersteunen in de omschakeling naar een circulaire economie (NL 2050 doelstellingen).

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs

Ondernemers
KMU, FME,

Overheid
Provincie, Brainport, REWIN, Midpoint, BOM,

Locatie

 • Breda

'Uitvindfabriek'

In de uitvindfabriek maken kinderen uit het Basisonderwijs kennis met techniek


Contact

John den Ridder
J.denRidder@rewin.nl

Meer informatie

Project

Uitvindfabriek

In de uitvindfabriek maken kinderen uit het Basisonderwijs kennis met techniek. Er worden projecten in samenwerking met bedrijven, Voortgezet Onderwijs en ROC opgezet. https://uitvindfabriek.nl/

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
BO, VO, Curio techniek,

Ondernemers
zie sponsor pagina,

Overheid
o.a. Gemeente Breda, REWIN,

Locatie

 • Breda

'Dutch Technology Week West-Brabant'

Opzetten van projecten (o.a. GameOn, Tech symposium Avans) voor de promotie van techniek, tech bedrijven, technische opleidingen en technische vacatures.


Contact

Yvette Estourgie
y.estourgie@rewin.nl

Meer informatie

Project

Dutch Technology Week West-Brabant

Opzetten van projecten (o.a. GameOn, Tech symposium Avans) voor de promotie van techniek, tech bedrijven, technische opleidingen en technische vacatures. Dit alles met het doel om het imago, de instroom in het technisch onderwijs en de uitstroom naar de arbeidsmarkt te verbeteren. Lees meer: https://www.fme.nl/nl/agenda/game-regio-breda-2019

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
VO, Curio Techniek,

Ondernemers
zie sponsor pagina,

Overheid
o.a. Gemeente Breda, RWB, REWIN,

Locatie

 • Breda

'Center for Maintenance of Composites'

De realisatie van ontwikkelingscentrum (fieldlab en skillslab) in Woensdrecht (Aviolanda Business Parc) voor het onderhoud van composieten (DCMC).


Contact

John den Ridder
J.denRidder@rewin.nl

Meer informatie

Project

Center for Maintenance of Composites

De realisatie van ontwikkelingscentrum (fieldlab en skillslab) in Woensdrecht (Aviolanda Business Parc) voor het onderhoud van composieten (DCMC). In het fieldlab worden kennis en expertise gedeeld op het gebied van inspectie, reparatie en onderhoud van composieten en hybride structuren (vliegtuigen, windmoles, auto’,s bruggen, schepen etc.). Het skillslab (AMTS) richt zich op het opleiden en trainen van composiet maintenance specialisten. Op het gebied van biobased composieten is er een project gestart waar 3D printen van biobased composieten wordt gerealiseerd. Lees meer: http://www.composite-maintenance.com/ https://aviolanda.nl/ https://am-ts.nl/ seabiocomp

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Techniek, Avans, TU Delft, NLR,

Ondernemers
Fokker Services, Airborne, Aeronamics,

Overheid
Defensie, Gemeente Woensdrecht, Provincie , BOM, REWIN, RWB gemeentes met composiet toepassingen en deelnemende bedrijven, Werkendam & Maritiem cluster, Composiet bedrijven in de regio, Partijen buiten de regio (TU Delft),

Locatie

 • Woensdrecht

'Campione'

In Campione worden innovatieprojecten ontwikkeld voor het MKB in samenwerking met het onderwijs m.b.t. condition based en voorspellend onderhoud door de inzet van IoT, sensoren, AR/VR en AI. De focus in Campione ligt op de procesindustrie.


Contact

John den Ridder
J.denRidder@rewin.nl

Meer informatie

Project

Campione

In Campione worden fieldlabs opgezet t.b.v. van de digitalisering en automatisering van maintenance. In Campione worden innovatieprojecten ontwikkeld voor het MKB in samenwerking met het onderwijs m.b.t. condition based en voorspellend onderhoud door de inzet van IoT, sensoren, AR/VR en AI. De focus in Campione ligt op de procesindustrie. Lees meer: https://www.worldclassmaintenance.com/project/fieldlab-campione/ http://gate2.nl/

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
ROC Tilburg, Avans, Curio,

Ondernemers
Ericsson, WCM,

Overheid
Gemeente Tilburg, REWIN,

Locatie

 • Breda

'Dutch Drone Center'

Het gerelealiseerde fieldlab voor het demonstreren en testen van drones


Contact

Stefan van Seters
s.vanseters@rewin.nl

Meer informatie

Project

Dutch Drone Center

Het gerelealiseerde fieldlab voor het demonstreren en testen van drones. Er kunnen ook traingingen tot drone-pilot worden gevolgd. Lees meer: http://dutchdronecentre.nl/  

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Avans (minor), ROC Tilburg,

Ondernemers
Aerobotica, StandardAreo, Unmanned Aviation solutions, EO infra BV,

Overheid
Gemeente Woensdrecht, Provincie, EKZ, Veiligheidsregio, Brandweer, REWIN,

Locatie

 • Woensdrecht

'Skillslab Lasrobotisering'

Er wordt een praktijklocatie gerealiseerd inclusief programmering voor het opleiden van lasrobot programmeurs in samenwerking met het LAC uit Enschede en SVM Etten-leur.


Contact

RWB: Eveline Riedé
Eveline.Riede@west-brabant.eu

Meer informatie

Project

Skillslab Lasrobotisering

Er wordt een praktijklocatie gerealiseerd inclusief programmering voor het opleiden van lasrobot programmeurs in samenwerking met het LAC uit Enschede en SVM Etten-leur. Dit project wordt mede gefinancierd vanuit de regiodeal Mid-West Makes and Moves en is onderdeel van het programma Human Capital Topsectoren. Lees meer: http://www.lac.nl/ https://www.vakopleidingmetaal.nl/

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Techniek, Avans,

Ondernemers
o.a. BoZ group, SVM, VDL Steelweld, FME, KMU,

Overheid
Gemeenten Ouden-Bosch, RWB, REWIN, LAC Enschede,

Locatie

 • Etten-Leur

'Breda Robotics'

Breda Robotics, een samenwerking met bedrijfsleven en onderwijs.


Contact

John den Ridder
j.denridder@rewin.nl

Meer informatie

Project

Breda Robotics

Breda Robotics heeft als doel het opzetten van een fieldlab, skillslab en robot experience center in het centrum van Breda voor  het ontwikkelen en testen van robotiseringsapplicaties in de productie, inspectie, reparatie en onderhoud (o.a. inspectierobots,  AGV, productierobots). Een samenwerking met bedrijfsleven en onderwijs. Lees meer https://www.breda-robotics.nl/

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Techniek, Avans,

Ondernemers
ExRobotics, ImProvia, Synchronlab, WWA VNO/NCW,

Overheid
Gemeenten Breda, REWIN,

Locatie

 • Breda,