Logistiek

Een overzicht van relevante projecten is te vinden op deze kaart. Klik op de sector waar u belangstelling voor heeft om de projecten te bekijken. Per sector is letterlijk in kaart gebracht welke projecten vanuit bedrijfsleven, overheid en onderwijs bijdragen aan welke ambities (1, 2 of 3) van Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant. De kaart biedt naast overzicht ook  inspiratie en ingangen voor nieuwe initiatieven die bijdragen aan het realiseren van arbeidsfitte medewerkers in de regio.

'Regionale Aanpak Personeelstekort in het Onderwijs'

De projecten in het Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) zijn erop gericht de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in de personeelsvoorziening voor onderwijs op te lossen.


Contact

C. Segeren
c.segeren@sgboz.nl

Meer informatie

Project

Regionale Aanpak Personeelstekort in het Onderwijs

De projecten in het Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) zijn erop gericht de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in de personeelsvoorziening voor onderwijs op te lossen. Door in de regio West-Brabant de onderlinge samenwerking te versterken kunnen de personeelstekorten in het onderwijs worden weggewerkt. Er wordt o.a. ingezet op werving én behoud van onderwijspersoneel. Hiervoor zijn 7 actielijnen ingezet voor een periode van twee jaar in samenwerking met het VO, MBO en het PO 1. werven nieuwe collega’s, 2. stimuleren zij-instromers, 3. behoud leraren, 4. activeren stille reserves, 5. verbeteren belonings- en verbeterings- perspectief, 6. stimuleren innovaties, 7. regionale mobiliteit en samenwerking. https://rapwb.nl/

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Tilburg University, CURIO, ’t Rijks, Fontys, Dongemond College, KSE, JTC, Markland College, OMO, SKVOB, 19 PO scholen,

Ondernemers

Overheid
RAP PO West-Brabant,

Locatie

 • Bergen op Zoom

'HLO Logistiek Moerdijk'

Met dit onderzoek concluderen we of een hybride leeromgeving logistiek (HLO), of mogelijk andere vormen van publiek private samenwerkingen, duurzaam kunnen bijdragen aan de arbeidsmarktvraagstukken van haven- en industrieterrein Moerdijk.Meer informatie

Project

HLO Logistiek Moerdijk

Met dit onderzoek concluderen we of een hybride leeromgeving logistiek (HLO), of mogelijk andere vormen van publiek private samenwerkingen, duurzaam kunnen bijdragen aan de arbeidsmarktvraagstukken van haven- en industrieterrein Moerdijk. Doelstelling is een versterking van de logistieke kennisinfrastructuur en het meer geconcentreerd organiseren van logistieke opleidingen. Ook worden regionale investeringsfondsen of andere vormen van financiering die deze ontwikkelingen stimuleren in beeld gebracht.   Het project levert op: een contourenplan, een activiteitenagenda, een structurele dialoog tussen onderwijs, logistiek ondernemers en overheden.

Deelnemende partijen

Onderwijs
AD-College Avans, CURIO, REWIN, VNO-NCW Brabant Zeeland,

Ondernemers
Ondernemingsvereniging Haventerrein Moerdijk, Strategy Unit,

Overheid
Gemeente Moerdijk, Gemeente Breda,

Locatie

 • Moerdijk

'Logistiek Paspoort'

In 3 tot 5 weken tijd ontwikkelen de kandidaten zich tot logistiek medewerkers, orderpickers, hef- of reachtruckchauffeurs en magazijnmedewerkers.


Contact

Chantal Botz
vragen@locusnetwerk.nl

Meer informatie

Project

Logistiek Paspoort

In 3 tot 5 weken tijd ontwikkelen de kandidaten zich tot logistiek medewerkers, orderpickers, hef- of reachtruckchauffeurs en magazijnmedewerkers. Beroepen waar een grote behoefte aan is bij werkgevers. Dat maakt het project ‘Logistiek Paspoort’ een uitkomst voor zowel werkgevers als werkzoekenden in West-Brabant. Werkzoekende en werkgevers uit West-Brabant worden bij elkaar gebracht. Het gaat voornamelijk om mensen met een 'afstand tot de arbeidsmarkt’ - bijvoorbeeld mensen zonder opleiding, met een taalachterstand of statushouders Wie de stoomcursus logistiek volgt, behoudt ondertussen de uitkering. Bovendien wordt de opleiding wordt betaald en volgt er een baan. Voor bedrijven is er onderaan de streep ook winst; door subsidies hebben zij netto een goedkope kracht, waarvan het de bedoeling is dat die uitgroeit tot volwaardig werknemer. https://www.participerenloont.nl/nieuws/logistiek-paspoort-gestart

Deelnemende partijen

Onderwijs

Ondernemers
Regionale bedrijven,

Overheid
UWV, Werkgeverservicepunt West-Brabant, Locus, 70 bedrijven, Participeren loont,

Locatie

 • West-brabant

'Avans Hackaton Moerdijk'

De ambitie van Haven- en industrieterrein Moerdijk is groots. In 2030 wil ze hét belangrijkste knooppunt van duurzame logistiek en procesindustrie zijn in de Vlaams-Nederlandse Delta.


Contact

Christian Janssen
Christian@strategyunit.nl

Meer informatie

Project

Avans Hackaton Moerdijk

De ambitie van Haven- en industrieterrein Moerdijk is groots. In 2030 wil ze hét belangrijkste knooppunt van duurzame logistiek en procesindustrie zijn in de Vlaams-Nederlandse Delta. Om die ambitie te bereiken is een van de belangrijkste opgaven om het terrein sterker te positioneren in de strijd om schaarser wordend talent en vakmanschap. Om economisch te kunnen groeien wordt bij bedrijven een toenemende urgentie gevoeld om personeel te werven, te behouden en te kunnen blijven ontwikkelen. Een belangrijk deel van de oplossing ligt in het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, zodat studenten beter hun weg vinden naar de bedrijven op het haventerrein. Maar hoe krijgen we stagiairs en jonge medewerkers naar de bedrijven op het haven- en industrieterrein Moerdijk?  In 2020 is met studenten HR Management en minor Smart City van Avans Hogeschool in Breda een ‘hackaton’ georganiseerd om in een creatieve setting met behulp van actieve werkvormen en interviews met bedrijven – binnen 48 uur - antwoord op deze vraag te krijgen.  Bekijk hier de video Het winnende team bedacht een activiteitencommissie en kreeg ruim 4 maanden de tijd dit plan uit te werken. De activiteitencommissie gaat aan de slag met kansrijke quick-win projecten drie op de pijlers evenementen, branding en een leer- en ontmoetingsplek.  De project-ambitie is om in 2021 een nieuwe hackathon te organiseren op Haven- en industrieterrein Moerdijk, op basis van een dan actuele en uitdagende vraagstelling.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Avans hogeschool Breda, Avans Center of Expertise BBE,

Ondernemers
15 bedrijven op Haven- en industrieterrein Moerdijk, Havenbedrijf Moerdijk,

Overheid
VNO-NCW Brabant-Zeeland, REWIN, Gemeente Moerdijk, Provincie Noord-Brabant,

Locatie

 • Moerdijk

'Purpose Avondcolleges'

Van scholieren en studenten tot ondernemers – iedereen schuift aan. Samen in de Regio laat iedereen ervaren dat er een andere kijk op ondernemen is.


Contact

Anita Karremans
Anita@sameninderegio.nl

Meer informatie

Project

Purpose Avondcolleges

Van scholieren en studenten tot ondernemers – iedereen schuift aan. Samen in de Regio laat iedereen ervaren dat er een andere kijk op ondernemen is. Het is de betekeniseconomie. Daarin ontwikkelen de economie en welvaart zich niet langer ten koste van welzijn, maar ten gunste van welzijn. In samenwerking met Thrive Institute worden zes avondcolleges georganiseerd. Thema’s als zorg, bouw, arbeidsparticipatie, horeca, agri en technologie staan centraal. Doel is meer creatieve out-of-box oplossingen te bedenken en realiseerbare doelen te formuleren. Scholieren en studenten zijn er natuurlijk bij, zo sluit ‘de toekomst’ aan bij de gesprekken. Ze worden verbonden met de ondernemers uit het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld. Zo stimuleren we de samenwerking op projecten die ertoe doen voor de regio.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio, Onderwijsinstellingen VO, AD-College,

Ondernemers
Regionale bedrijven,

Overheid
Stichting Samen in de Regio, Gemeente Brabantse Wal,

Locatie

 • Bergen op Zoom

 • Steenbergen

 • Woensdrecht

'Actieplan Stages en Leerplaatsen!'

De coronacrisis raakt de economie, ook in West-Brabant. Ook de beschikbaarheid van stages en leerbanen voor mbo-studenten en werkzoekenden staat in onze regio onder druk. Dit geldt mede voor vmbo-leerlingen in een leerwerktraject en leerlingen van het praktijkonderwijs en vso die gebruikmaken van leerwerktrajecten en stages bij erkende leerbedrijven. Eén van de partners van de... Read more »


Contact

Lian de Bruijn
l.debruijn@s-bb.nl

Meer informatie

Project

Actieplan Stages en Leerplaatsen!

De coronacrisis raakt de economie, ook in West-Brabant. Ook de beschikbaarheid van stages en leerbanen voor mbo-studenten en werkzoekenden staat in onze regio onder druk. Dit geldt mede voor vmbo-leerlingen in een leerwerktraject en leerlingen van het praktijkonderwijs en vso die gebruikmaken van leerwerktrajecten en stages bij erkende leerbedrijven. Eén van de partners van de Agenda Beroepsonderwijs, het SBB (Stichting Beroepsonderwijs & Bedrijfsleven) heeft het Actieplan Stages en Leerplaatsen gelanceerd. Met het actieplan wordt gezorgd voor voldoende stages en leerbanen in de regio. Zo moet schooluitval en toename van werkloosheid worden voorkomen. De handen ineen slaan! De Agenda Beroepsonderwijs heeft een prachtige ambitie: mensen gericht opleiden tot arbeidsfitte medewerkers en ondernemers die als burgers volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving van nu en die van de toekomst.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
MBO, HBO en VMBO- instellingen West-Brabant,

Ondernemers
Bedrijven regio West-Brabant,

Overheid
Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven,

Locatie

 • Regio West-Brabant

'Arbeidsmigranten duurzaam aan het werk'

We zien in Nederland en ook in onze regio een groei van het aantal arbeidsmigranten dat zich blijvend wil vestigen. Ondersteuning die gemeenten hierbij geven is vooral gericht op huisvesting.


Contact

Adrian van Tilburg
a.vantilburg@curio.nl

Meer informatie

Project

Arbeidsmigranten duurzaam aan het werk

We zien in Nederland en ook in onze regio een groei van het aantal arbeidsmigranten dat zich blijvend wil vestigen. Ondersteuning die gemeenten hierbij geven is vooral gericht op huisvesting. De gemeente Roosendaal wil daarnaast voor deze doelgroep ook ondersteuning gaan bieden op het gebied van het arbeidsmarktvraagstuk. Hoe zorgen we ervoor dat deze arbeidsmigranten, nu zij zich blijvend willen vestigen, een passende , duurzame arbeidsplaats kunnen krijgen? Om dit vraagstuk aan te pakken gaat de gemeente Roosendaal samen met beroepsopleider Curio een pilot starten. Het programma is gericht op taalvaardigheid, op zoek naar werk, solliciteren, taal op de werkvloer, jobcoaching. De intakegesprekken starten in augustus 2020.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio START,

Ondernemers
o.a. Logistieke bedrijven in de regio,

Overheid
Gemeente Roosendaal,

Locatie

 • Roosendaal

'Logistiek Vooruit'

Logistiek vooruit is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Het doel van het samenwerkingsverband is mensen te enthousiasmeren voor de logistieke sector en de aansluiting van het onderwijs met het bedrijfsleven te verbeteren.


Contact

Thea van Bokhoven
t.vanBokhoven@curio.nl

Meer informatie

Project

Logistiek Vooruit

Evenementen waarin de beroepsoriëntatie centraal staat of waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten om kennis uit te wisselen om de aansluiting van de onderwijsprogramma’s te verbeteren worden georganiseerd onder de vlag van logistiek vooruit. Logistiek vooruit geeft inzicht in verschillende carrièrepaden die mogelijk zijn binnen de logistiek.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
CURIO, Associate Degree Academy,

Ondernemers
Logistiek platform Roosendaal, Logistiek platform Amerstreek, Connected,

Overheid

Locatie

 • Roosendaal

'AD Logistiek'

In Roosendaal wordt sinds 2018 MBO4+ 2-jarige opleiding gegeven.


Contact

Jacques van Gastel
j.vangastel@avans.nl

Meer informatie

Project

AD Logistiek

In Roosendaal wordt sinds 2018 MBO4+ 2-jarige opleiding gegeven. De Associate degree Logistiek leidt op tot een logistiek professional op hbo-niveau.Van groot belang om de doorstroming te bevorderen > verhogen van het kennisniveau in de logistiek Voor de ontwikkeling van dit onderwijs wordt samengewerkt met bedrijven. https://www.ad-academie.nl/opleidingen/logistiek-roosendaal

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Avans, Curio Techniek,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Roosendaal

'Logistiek Platform Amerstreek'

Ambitie: zorgen dat er voldoende goed opgeleid en gemotiveerd personeel, op alle niveaus, beschikbaar is voor de bedrijven.


Contact

Gemeente Oosterhout, Hanneke Klerks
h.klerks@oosterhout.nl

Meer informatie

Project

Logistiek Platform Amerstreek

Ambitie: zorgen dat er voldoende goed opgeleid en gemotiveerd personeel, op alle niveaus, beschikbaar is voor de bedrijven.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Techniek, Curio Transport & Logistiek,

Ondernemers
Logistieke bedrijven,

Overheid
Gemeente Oosterhout en aantal logistieke bedrijven,

Locatie

 • Oosterhout

'CONNECTED West-Brabant'

Ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen (3 O's) werken samen om het logistieke bedrijfs- en vestigingsklimaat in West-Brabant een boost te geven en verder te optimaliseren.


Contact

Hanneke Bruinsma REWIN
h.bruinsma@rewin.nl

Meer informatie

Project

CONNECTED West-Brabant

Ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen (3 O's) werken samen om het logistieke bedrijfs- en vestigingsklimaat in West-Brabant een boost te geven en verder te optimaliseren. https://www.connected-westbrabant.nl/

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
CURIO, Avans,

Ondernemers
13 toonaangevende logistieke dienstverleners,

Overheid
West-Brabantse werkgelegenheidsgemeenten, TKI Dinalog, Logistics Community Brabant en REWIN,

Locatie

 • Regio West-Brabant

'Logistiek van de toekomst'

Opzetten van een simulatiecentrum waarin studenten, medewerkers en zij-instromers getraind kunnen worden voor de logistieke sector. Het simulatiecentrum zal ook gebruikt worden om werkzoekenden kennis te laten maken met de logistieke sector.


Contact

Thea van Bokhoven
T.vanBokhoven@curio.nl

Meer informatie

Project

Logistiek van de toekomst

De simulaties zijn gericht op Warehouse Management Systemen (WMS), Transport Management Systemen (TMS), Geo-ICT, Droning en hef- en reachtruck besturing. Verbeterde match in de logistiek: Werkzoekenden kunnen in het simulatiecentrum vrijblijvend kennismaken met de logistieke sector. Het project is aangesloten bij het regionale project perspectief op werk, dat als doelstelling heeft om effectieve bemiddeling naar werk te bewerkstelligen. Versterken van logistieke opleidingen: De simulaties zullen worden opgenomen in de opleidingsprogramma’s van de logistieke opleidingen. Waaronder de nieuwe niveau 4 opleiding logistiek van CURIO.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio,

Ondernemers

Overheid
Gemeente Roosendaal, RWB, Bestuur Regionaal Werkbedrijf West-Brabant, REWIN,

Locatie

 • Roosendaal

'Powered by CONNECTED'

Eind 2018 is de app ‘Rondje Logistiek’ uitgebracht die leerlingen in het voortgezet onderwijs in contact brengt met de veelzijdige wereld van de logistiek.


Contact

REWIN, Hanneke Bruinsma
h.bruinsma@rewin.nl

Meer informatie

Project

Powered by CONNECTED

Net als in andere sectoren is de arbeidsmarkt in de logistiek heel krap. Een groter probleem is om de juiste mensen te vinden, om gemotiveerde mensen te vinden die vernieuwing in de sector brengen. De logistiek is voor veel (jonge) mensen een onbekende, dan wel onbeminde branche. Men kent de diversiteit van de branche niet en weet niet welke innovatieve uitdagingen de branche te wachten staan en de banen van de toekomst zal beïnvloeden. In dit project gaan we middels 4 initiatieven, op een herkenbare wijze, enthousiasme, vernieuwing en verjonging te brengen in de logistiek. Onder andere door de inzet van de app Rondje Logistiek, een website CONNECTED people, bedrijfsbezoeken en een netwerk van Young professionals.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Markland College, Tessenderlandt, Munnikenheide,

Ondernemers
CWB-logistieke bedrijven, 21CC Education Nederland, Port of Moerdijk,

Overheid

Locatie

 • Regio West-Brabant

'DALI'

DALI zet in op ontwikkeling van kennisintensieve logistiek (smart logistics): het bedenken, ontwikkelen, demonstreren en toepassen van nieuwe logistieke werkwijzen in een drie jarige proeftuin


Contact

LCB/ BUAS: Bas Groot

Meer informatie

Project

DALI

DALI zet in op ontwikkeling van kennisintensieve logistiek (smart logistics): het bedenken, ontwikkelen, demonstreren en toepassen van nieuwe logistieke werkwijzen in een drie jarige proeftuin. Doel is de sector toekomstbestendig  te maken. DALI is een OP Zuid project, alsmede gefinancierd door de regiodeal. https://logisticscommunitybrabant.nl/

Contact

 • LCB/ BUAS: Bas Groot

 • Midpoint, Bas Holland

Deelnemende partijen

Onderwijs
LCB is een samenwerking tussen , Breda University of Applied Sciences (BUAS), TUE, UvT, en Nederlandse Defensie Academie,

Ondernemers
17 logistieke bedrijven,

Overheid
REWIN, Midpoint Brabant, Gemeente Breda en de Provincie Noord-Brabant,

Locatie

 • Brabant

'Logistiek Platform Amerstreek'

Ambitie: zorgen dat er voldoende goed opgeleid en gemotiveerd personeel, op alle niveaus, beschikbaar is voor de bedrijven.


Contact

Gemeente Oosterhout, Hanneke Klerks
h.klerks@oosterhout.nl

Meer informatie

Project

Logistiek Platform Amerstreek

Ambitie: zorgen dat er voldoende goed opgeleid en gemotiveerd personeel, op alle niveaus, beschikbaar is voor de bedrijven. http://slpa.nl

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Techniek, Curio Transport & Logistiek,

Ondernemers
Logistieke bedrijven,

Overheid
Gemeente Oosterhout,

Locatie

 • Oosterhout

'Excellentieprogramma’s en talentontwikkeling in de logistiek'

Ontwikkelen van diverse excellentieprogramma’s die als cursus aangeboden kunnen worden voor bijscholing van werkenden en die verankerd worden in de logistieke opleidingen.


Contact

Thea van Bokhoven
t.vanBokhoven@curio.nl

Meer informatie

Project

Excellentieprogramma’s en talentontwikkeling in de logistiek

Excellentieprogramma’s en talent in de logistiek is onderdeel van het project Tijd- en plaatsonafhankelijk praktijkleren. Er zullen excelelentieprogramma’s worden ontwikkeld op het gebied van: logistic droning, customs, logistic Geo-ICT en Health Logistics.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Techniek,

Ondernemers
Mepavex Bergen op Zoom, SBB, Zes Goes, T&L partners,

Overheid

Locatie

 • Bergen op Zoom

'Actieplan Taal Breda'

Inzet op taal op werkvloer, Breda Eenvoudig en Digitale Inclusie.


Contact

Simone Mante
s.mante@breda.nl

Meer informatie

Project

Actieplan Taal Breda

Inzet op taal op werkvloer, Breda Eenvoudig en Digitale Inclusie. Samenwerking bedrijven, maatschappelijke instellingen en onderwijs irt aanpak laaggeletterdheid met concrete projecten. https://www.telmeemettaal.nl/wp-content/uploads/2019/03/Actieplan-Breda-2019-2021.pdf

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio,

Ondernemers
Taalaanbieders,

Overheid
Gemeente Breda,

Locatie

 • Breda

'Alumnibeleid'

Het alumnibeleid draagt bij aan het boeien en binden van studenten van Curio, tijdens hun periode bij het ROC, en gedurende hun verdere carrière


Contact

Marieke Segers
m.segers@curio.nl

Meer informatie

Project

Alumnibeleid

Het alumnibeleid draagt bij aan het boeien en binden van studenten van Curio, tijdens hun periode bij het ROC, en gedurende hun verdere carrière. Curio wordt daarmee voor West-Brabant aanbieder van om- en bijscholing voor medewerkers in het arbeidsproces.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Service Centrum,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Etten-Leur

 • Roosendaal

 • Breda

 • Bergen op Zoom

'Startpunt kwetsbare studenten'

Iedere kwetsbare jongere in West-Brabant volgt onderwijs, werkt of ontvangt passende zorg. Deze doelstelling wordt bereikt door nauwe samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en bedrijfsleven.


Contact

Ronald Broos
r.broos@curio.nl

Meer informatie

Project

Startpunt kwetsbare studenten

Iedere kwetsbare jongere in West-Brabant volgt onderwijs, werkt of ontvangt passende zorg. Deze doelstelling wordt bereikt door nauwe samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en bedrijfsleven. Hiervoor is één zichtbaar Startpunt ingericht. Een expertisecentrum waar intern en extern vragen weggelegd én opgepakt worden. Dit centrum behandeld de vraag van kwetsbare jongeren, brengt de student in beeld en leidt door naar het beste passende ( onderwijs) traject.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Startcollege, Curio Servicecentrum,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Etten-Leur

 • Roosendaal

 • Breda

 • Bergen op Zoom

'NT 2 op het MBO'

Het project NT2 brengt taalonderwijs op het MBO.


Contact

Diny Norbart
d.norbart@curio.nl

Meer informatie

Project

NT 2 op het MBO

Het project NT2 brengt taalonderwijs op het MBO. Hiermee wordt kansenongelijkheid voor studenten met een migratieachtergrond verkleind. D.m.v. taalvaardigheid te vergroten wordt de kans op een succesvolle schoolloopbaan vergroot en kan het verschil in diplomaresultaat van autochtone studenten worden verkleind. Ook heeft het NT2 project de doestelling om de professionaliteit van leraren te vergroten en het aantal docenten te vergroten.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Servicecentrum, Curio Startcollege,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Etten-Leur

 • Roosendaal

 • Breda

 • Bergen op Zoom

'VMBO – MBO Leerlijn Startkwalificatie voor jongeren in kwetsbare positie.'

Met deze leerlijn ontstaat er een doorlopende leerroute waarin de ontwikkelvraag van de lerende centraal staat en deze een startkwalificatie kan behalen.


Contact

Mak Nobelen
m.nobelen@curio.nl

Meer informatie

Project

VMBO – MBO Leerlijn Startkwalificatie voor jongeren in kwetsbare positie.

Met deze leerlijn ontstaat er een doorlopende leerroute waarin de ontwikkelvraag van de lerende centraal staat en deze een startkwalificatie kan behalen. Dit alles vraagt om maatwerk t.a.v. de ontwikkelvraag, en het organisatiemodel.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Startcollege i.s.m. alle Curio scholen. ,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Breda

 • Roosendaal

 • Halsteren

 • Oudenbosch

 • Andel

 • Teteringen

 • Oosterhout

 • Bergen op Zoom

 • Etten-Leur

'Techniek Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt'

Een volledig en afgestemd onderwijsportfolio voor o.a. logistiek, mechatronica, elektrotechniek en bouwopleidingen.


Contact

John Kerstens
j.kerstens@curio.nl

Meer informatie

Project

Techniek Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt

Een volledig en afgestemd onderwijsportfolio voor o.a. logistiek, mechatronica, elektrotechniek en bouwopleidingen. Hierin wordt voor de internationaal georiënteerde sectoren ook meertalig onderwijs geprogrammeerd. Voor logistieke opleidingen is er met name focus op goede aansluiting op Associate Degree opleidingen Transport en Logistiek en het BUAS logistieke opleidingen.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Techniek, Avans ( AD – College ), , BUAS,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Bergen op Zoom

 • Breda

 • Roosendaal

'Ontwikkeling BOL niveau 4 opleiding Logistic Controller'

Er wordt niveau 4 BOL opleiding logistiek ontwikkeld binnen CURIO. Deze opleiding geeft deelnemers de basis mee om te kunnen schakelen tussen verschillende afdelingen binnen logistieke bedrijven.


Contact

Thea van Bokhoven
T.vanBokhoven@curio.nl

Meer informatie

Project

Ontwikkeling BOL niveau 4 opleiding Logistic Controller

Er wordt niveau 4 BOL opleiding logistiek ontwikkeld binnen CURIO. Deze opleiding geeft deelnemers de basis mee om te kunnen schakelen tussen afdelingen binnen logistieke bedrijven, logistieke medewerkers aan te sturen, transport voor te bereiden, verbetering door te voeren in het logistieke proces en innovatieve technieken te implementeren.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Techniek,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Bergen op Zoom

 • Breda