Logistiek

Een overzicht van relevante projecten is te vinden op deze kaart. Klik op de sector waar u belangstelling voor heeft om de projecten te bekijken. Per sector is letterlijk in kaart gebracht welke projecten vanuit bedrijfsleven, overheid en onderwijs bijdragen aan welke ambities (1, 2 of 3) van Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant. De kaart biedt naast overzicht ook  inspiratie en ingangen voor nieuwe initiatieven die bijdragen aan het realiseren van arbeidsfitte medewerkers in de regio.

Ambitie 1

Beroepsonderwijsaanbod matchen met vraag van relevante sectoren van de regio
 • Zichtbare, inhoudelijke, duurzame samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven
 • Innovaties uit de arbeidsmarkt zijn zichtbaar in het onderwijs

'Logistiek Vooruit'

Logistiek vooruit is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Het doel van het samenwerkingsverband is mensen te enthousiasmeren voor de logistieke sector en de aansluiting van het onderwijs met het bedrijfsleven te verbeteren.


Contact

Thea van Bokhoven
t.vanBokhoven@curio.nl

Meer informatie

Project

Logistiek Vooruit

Evenementen waarin de beroepsoriëntatie centraal staat of waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten om kennis uit te wisselen om de aansluiting van de onderwijsprogramma’s te verbeteren worden georganiseerd onder de vlag van logistiek vooruit. Logistiek vooruit geeft inzicht in verschillende carrièrepaden die mogelijk zijn binnen de logistiek.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
CURIO, Associate Degree Academy,

Ondernemers
Logistiek platform Roosendaal, Logistiek platform Amerstreek, Connected,

Overheid

Locatie

 • Roosendaal

'CONNECTED West-Brabant'

Ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen (3 O's) werken samen om het logistieke bedrijfs- en vestigingsklimaat in West-Brabant een boost te geven en verder te optimaliseren.


Contact

Hanneke Bruinsma REWIN
h.bruinsma@rewin.nl

Meer informatie

Project

CONNECTED West-Brabant

Ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen (3 O's) werken samen om het logistieke bedrijfs- en vestigingsklimaat in West-Brabant een boost te geven en verder te optimaliseren. https://www.connected-westbrabant.nl/

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
CURIO, Avans,

Ondernemers
13 toonaangevende logistieke dienstverleners,

Overheid
West-Brabantse werkgelegenheidsgemeenten, TKI Dinalog, Logistics Community Brabant en REWIN,

Locatie

 • Regio West-Brabant

'Logistiek van de toekomst'

Opzetten van een simulatiecentrum waarin studenten, medewerkers en zij-instromers getraind kunnen worden voor de logistieke sector. Het simulatiecentrum zal ook gebruikt worden om werkzoekenden kennis te laten maken met de logistieke sector.


Contact

Thea van Bokhoven
T.vanBokhoven@curio.nl

Meer informatie

Project

Logistiek van de toekomst

De simulaties zijn gericht op Warehouse Management Systemen (WMS), Transport Management Systemen (TMS), Geo-ICT, Droning en hef- en reachtruck besturing. Verbeterde match in de logistiek: Werkzoekenden kunnen in het simulatiecentrum vrijblijvend kennismaken met de logistieke sector. Het project is aangesloten bij het regionale project perspectief op werk, dat als doelstelling heeft om effectieve bemiddeling naar werk te bewerkstelligen. Versterken van logistieke opleidingen: De simulaties zullen worden opgenomen in de opleidingsprogramma’s van de logistieke opleidingen. Waaronder de nieuwe niveau 4 opleiding logistiek van CURIO.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio,

Ondernemers

Overheid
Gemeente Roosendaal, RWB, Bestuur Regionaal Werkbedrijf West-Brabant, REWIN,

Locatie

 • Roosendaal

'Powered by CONNECTED'

Eind 2018 is de app ‘Rondje Logistiek’ uitgebracht die leerlingen in het voortgezet onderwijs in contact brengt met de veelzijdige wereld van de logistiek.


Contact

REWIN, Hanneke Bruinsma
h.bruinsma@rewin.nl

Meer informatie

Project

Powered by CONNECTED

Net als in andere sectoren is de arbeidsmarkt in de logistiek heel krap. Een groter probleem is om de juiste mensen te vinden, om gemotiveerde mensen te vinden die vernieuwing in de sector brengen. De logistiek is voor veel (jonge) mensen een onbekende, dan wel onbeminde branche. Men kent de diversiteit van de branche niet en weet niet welke innovatieve uitdagingen de branche te wachten staan en de banen van de toekomst zal beïnvloeden. In dit project gaan we middels 4 initiatieven, op een herkenbare wijze, enthousiasme, vernieuwing en verjonging te brengen in de logistiek. Onder andere door de inzet van de app Rondje Logistiek, een website CONNECTED people, bedrijfsbezoeken en een netwerk van Young professionals.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Markland College, Tessenderlandt, Munnikenheide,

Ondernemers
CWB-logistieke bedrijven, 21CC Education Nederland, Port of Moerdijk,

Overheid

Locatie

 • Regio West-Brabant

'DALI'

DALI zet in op ontwikkeling van kennisintensieve logistiek (smart logistics): het bedenken, ontwikkelen, demonstreren en toepassen van nieuwe logistieke werkwijzen in een drie jarige proeftuin


Contact

LCB/ BUAS: Bas Groot

Meer informatie

Project

DALI

DALI zet in op ontwikkeling van kennisintensieve logistiek (smart logistics): het bedenken, ontwikkelen, demonstreren en toepassen van nieuwe logistieke werkwijzen in een drie jarige proeftuin. Doel is de sector toekomstbestendig  te maken. DALI is een OP Zuid project, alsmede gefinancierd door de regiodeal. https://logisticscommunitybrabant.nl/

Contact

 • LCB/ BUAS: Bas Groot

 • Midpoint, Bas Holland

Deelnemende partijen

Onderwijs
LCB is een samenwerking tussen , Breda University of Applied Sciences (BUAS), TUE, UvT, en Nederlandse Defensie Academie,

Ondernemers
17 logistieke bedrijven,

Overheid
REWIN, Midpoint Brabant, Gemeente Breda en de Provincie Noord-Brabant,

Locatie

 • Brabant

'Logistiek Platform Amerstreek'

Ambitie: zorgen dat er voldoende goed opgeleid en gemotiveerd personeel, op alle niveaus, beschikbaar is voor de bedrijven.


Contact

Gemeente Oosterhout, Hanneke Klerks
h.klerks@oosterhout.nl

Meer informatie

Project

Logistiek Platform Amerstreek

Ambitie: zorgen dat er voldoende goed opgeleid en gemotiveerd personeel, op alle niveaus, beschikbaar is voor de bedrijven. http://slpa.nl

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Techniek, Curio Transport & Logistiek,

Ondernemers
Logistieke bedrijven,

Overheid
Gemeente Oosterhout,

Locatie

 • Oosterhout

'Excellentieprogramma’s en talentontwikkeling in de logistiek'

Ontwikkelen van diverse excellentieprogramma’s die als cursus aangeboden kunnen worden voor bijscholing van werkenden en die verankerd worden in de logistieke opleidingen.


Contact

Thea van Bokhoven
t.vanBokhoven@curio.nl

Meer informatie

Project

Excellentieprogramma’s en talentontwikkeling in de logistiek

Excellentieprogramma’s en talent in de logistiek is onderdeel van het project Tijd- en plaatsonafhankelijk praktijkleren. Er zullen excelelentieprogramma’s worden ontwikkeld op het gebied van: logistic droning, customs, logistic Geo-ICT en Health Logistics.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Techniek,

Ondernemers
Mepavex Bergen op Zoom, SBB, Zes Goes, T&L partners,

Overheid

Locatie

 • Bergen op Zoom

'Ontwikkeling BOL niveau 4 opleiding Logistic Controller'

Er wordt niveau 4 BOL opleiding logistiek ontwikkeld binnen CURIO. Deze opleiding geeft deelnemers de basis mee om te kunnen schakelen tussen verschillende afdelingen binnen logistieke bedrijven.


Contact

Thea van Bokhoven
T.vanBokhoven@curio.nl

Meer informatie

Project

Ontwikkeling BOL niveau 4 opleiding Logistic Controller

Er wordt niveau 4 BOL opleiding logistiek ontwikkeld binnen CURIO. Deze opleiding geeft deelnemers de basis mee om te kunnen schakelen tussen afdelingen binnen logistieke bedrijven, logistieke medewerkers aan te sturen, transport voor te bereiden, verbetering door te voeren in het logistieke proces en innovatieve technieken te implementeren.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Techniek,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Bergen op Zoom

 • Breda

Ambitie 2

Meer vo-leerlingen en mbo-studenten stromen succesvol uit naar werk of een vervolgopleiding
 • We faciliteren voldoende, kwalitatieve stage- en leerwerkplekken die afgestemd zijn op de behoeften van arbeidsmarkt en doelgroep
 • Inhoudelijke samenwerking tussen VO-MBO-HBO

'AD Logistiek'

In Roosendaal wordt sinds 2018 MBO4+ 2-jarige opleiding gegeven.


Contact

Jacques van Gastel
j.vangastel@avans.nl

Meer informatie

Project

AD Logistiek

In Roosendaal wordt sinds 2018 MBO4+ 2-jarige opleiding gegeven. De Associate degree Logistiek leidt op tot een logistiek professional op hbo-niveau.Van groot belang om de doorstroming te bevorderen > verhogen van het kennisniveau in de logistiek Voor de ontwikkeling van dit onderwijs wordt samengewerkt met bedrijven. https://www.ad-academie.nl/opleidingen/logistiek-roosendaal

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Avans, Curio Techniek,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Roosendaal

'Logistiek Platform Amerstreek'

Ambitie: zorgen dat er voldoende goed opgeleid en gemotiveerd personeel, op alle niveaus, beschikbaar is voor de bedrijven.


Contact

Gemeente Oosterhout, Hanneke Klerks
h.klerks@oosterhout.nl

Meer informatie

Project

Logistiek Platform Amerstreek

Ambitie: zorgen dat er voldoende goed opgeleid en gemotiveerd personeel, op alle niveaus, beschikbaar is voor de bedrijven.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Techniek, Curio Transport & Logistiek,

Ondernemers
Logistieke bedrijven,

Overheid
Gemeente Oosterhout en aantal logistieke bedrijven,

Locatie

 • Oosterhout

'Techniek Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt'

Een volledig en afgestemd onderwijsportfolio voor o.a. logistiek, mechatronica, elektrotechniek en bouwopleidingen.


Contact

John Kerstens
j.kerstens@curio.nl

Meer informatie

Project

Techniek Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt

Een volledig en afgestemd onderwijsportfolio voor o.a. logistiek, mechatronica, elektrotechniek en bouwopleidingen. Hierin wordt voor de internationaal georiënteerde sectoren ook meertalig onderwijs geprogrammeerd. Voor logistieke opleidingen is er met name focus op goede aansluiting op Associate Degree opleidingen Transport en Logistiek en het BUAS logistieke opleidingen.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Techniek, Avans ( AD – College ), , BUAS,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Bergen op Zoom

 • Breda

 • Roosendaal

Ambitie 3

Meer mensen gaan met perspectief aan het werk
 • Het volledig arbeidsmarktpotentieel mobiliseren (o.a. om- en bijscholing)
 • Er is een sluitend vangnet in de regio voor kwetsbare (minder zelfredzame) doelgroepen
 • De afspraken uit het Taalakkoord rondom laaggeletterdheid zijn uitgevoerd

'Actieplan Taal Breda'

Inzet op taal op werkvloer, Breda Eenvoudig en Digitale Inclusie.


Contact

Simone Mante
s.mante@breda.nl

Meer informatie

Project

Actieplan Taal Breda

Inzet op taal op werkvloer, Breda Eenvoudig en Digitale Inclusie. Samenwerking bedrijven, maatschappelijke instellingen en onderwijs irt aanpak laaggeletterdheid met concrete projecten. https://www.telmeemettaal.nl/wp-content/uploads/2019/03/Actieplan-Breda-2019-2021.pdf

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio,

Ondernemers
Taalaanbieders,

Overheid
Gemeente Breda,

Locatie

 • Breda

'Alumnibeleid'

Het alumnibeleid draagt bij aan het boeien en binden van studenten van Curio, tijdens hun periode bij het ROC, en gedurende hun verdere carrière


Contact

Marieke Segers
m.segers@curio.nl

Meer informatie

Project

Alumnibeleid

Het alumnibeleid draagt bij aan het boeien en binden van studenten van Curio, tijdens hun periode bij het ROC, en gedurende hun verdere carrière. Curio wordt daarmee voor West-Brabant aanbieder van om- en bijscholing voor medewerkers in het arbeidsproces.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Service Centrum,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Etten-Leur

 • Roosendaal

 • Breda

 • Bergen op Zoom

'Startpunt kwetsbare studenten'

Iedere kwetsbare jongere in West-Brabant volgt onderwijs, werkt of ontvangt passende zorg. Deze doelstelling wordt bereikt door nauwe samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en bedrijfsleven.


Contact

Ronald Broos
r.broos@curio.nl

Meer informatie

Project

Startpunt kwetsbare studenten

Iedere kwetsbare jongere in West-Brabant volgt onderwijs, werkt of ontvangt passende zorg. Deze doelstelling wordt bereikt door nauwe samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en bedrijfsleven. Hiervoor is één zichtbaar Startpunt ingericht. Een expertisecentrum waar intern en extern vragen weggelegd én opgepakt worden. Dit centrum behandeld de vraag van kwetsbare jongeren, brengt de student in beeld en leidt door naar het beste passende ( onderwijs) traject.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Startcollege, Curio Servicecentrum,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Etten-Leur

 • Roosendaal

 • Breda

 • Bergen op Zoom

'NT 2 op het MBO'

Het project NT2 brengt taalonderwijs op het MBO.


Contact

Diny Norbart
d.norbart@curio.nl

Meer informatie

Project

NT 2 op het MBO

Het project NT2 brengt taalonderwijs op het MBO. Hiermee wordt kansenongelijkheid voor studenten met een migratieachtergrond verkleind. D.m.v. taalvaardigheid te vergroten wordt de kans op een succesvolle schoolloopbaan vergroot en kan het verschil in diplomaresultaat van autochtone studenten worden verkleind. Ook heeft het NT2 project de doestelling om de professionaliteit van leraren te vergroten en het aantal docenten te vergroten.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Servicecentrum, Curio Startcollege,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Etten-Leur

 • Roosendaal

 • Breda

 • Bergen op Zoom

'VMBO – MBO Leerlijn Startkwalificatie voor jongeren in kwetsbare positie.'

Met deze leerlijn ontstaat er een doorlopende leerroute waarin de ontwikkelvraag van de lerende centraal staat en deze een startkwalificatie kan behalen.


Contact

Mak Nobelen
m.nobelen@curio.nl

Meer informatie

Project

VMBO – MBO Leerlijn Startkwalificatie voor jongeren in kwetsbare positie.

Met deze leerlijn ontstaat er een doorlopende leerroute waarin de ontwikkelvraag van de lerende centraal staat en deze een startkwalificatie kan behalen. Dit alles vraagt om maatwerk t.a.v. de ontwikkelvraag, en het organisatiemodel.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Startcollege i.s.m. alle Curio scholen. ,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Breda

 • Roosendaal

 • Halsteren

 • Oudenbosch

 • Andel

 • Teteringen

 • Oosterhout

 • Bergen op Zoom

 • Etten-Leur