Zorg

Een overzicht van relevante projecten is te vinden op deze kaart. Klik op de sector waar u belangstelling voor heeft om de projecten te bekijken. Per sector is letterlijk in kaart gebracht welke projecten vanuit bedrijfsleven, overheid en onderwijs bijdragen aan welke ambities (1, 2 of 3) van Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant. De kaart biedt naast overzicht ook  inspiratie en ingangen voor nieuwe initiatieven die bijdragen aan het realiseren van arbeidsfitte medewerkers in de regio.

Ambitie 1

Beroepsonderwijsaanbod matchen met vraag van relevante sectoren van de regio
 • Zichtbare, inhoudelijke, duurzame samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven
 • Innovaties uit de arbeidsmarkt zijn zichtbaar in het onderwijs

'Zorgboulevard Roosendaal'

Ontmoetingsplaats voor onderwijs, zorginstellingen en zorginnovaties.


Contact

Annelies Postema
a.postema@curio.nl

Meer informatie

Project

Zorgboulevard Roosendaal

Ontmoetingsplaats voor onderwijs, zorginstellingen en zorginnovaties. In de Zorgboulevard komt onderwijs, de werkvelden en innovatie bij elkaar. Deze unieke verbinding vormt de basis voor de zorg van morgen, met betrokken (nieuwe) medewerkers die kennis hebben van en handelen naar de zorg van morgen. De Zorgboulevard is de ontmoetingsplaats voor onderwijs, zorginstellingen en zorginnovaties. https://www.zorgboulevardroosendaal.nl/#

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Zorg,

Ondernemers

Overheid
Gemeente Roosendaal,

Locatie

 • Roosendaal

'Huis van Morgen'

Het Huis van Morgen heeft als doel het toegankelijk maken van toepassingsgerichte zorginnovaties voor inwoners en (toekomstige) zorgprofessionals.


Contact

Margo Emmen
margo@huis-van-morgen.nl

Meer informatie

Project

Huis van Morgen

Het Huis van Morgen heeft als doel het toegankelijk maken van toepassingsgerichte zorginnovaties voor inwoners en (toekomstige) zorgprofessionals. Met het Huis van Morgen vindt ook een kwaliteitsimpuls plaats bij het verder betrekken van docenten en studenten. Lees meer op: https://www.huis-van-morgen.nl/

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Zorg, Avans,

Ondernemers
Diverse bedrijven,

Overheid
Gemeente Bergen op Zoom en Gemeente Roosendaal,

Locatie

 • Roosendaal

Ambitie 2

Meer vo-leerlingen en mbo-studenten stromen succesvol uit naar werk of een vervolgopleiding
 • We faciliteren voldoende, kwalitatieve stage- en leerwerkplekken die afgestemd zijn op de behoeften van arbeidsmarkt en doelgroep
 • Inhoudelijke samenwerking tussen VO-MBO-HBO

'Doorlopende leerlijn Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn'

Doel is om de vmbo opleiding dienstverlening te integreren met mbo-opleiding Helpende Zorg en Welzijn.


Contact

Annette Overbeeke
a.overbeek@curio.nl

Meer informatie

Project

Doorlopende leerlijn Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn

Doel is om de vmbo opleiding dienstverlening te integreren met mbo-opleiding Helpende Zorg en Welzijn.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Zorg, (MBO en VMBO,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Breda

'Vakmanschapsroute Zorg en Welzijn'

Middelbare school het Da Vinci College werkt nauw samen met het Curio Zorg en Welzijn (voorheen ROC WB). In het vmbo kunnen leerlingen in de vakgebied Zorg & Welzijn al in leerjaar 3 hun praktijkexamen afsluiten.


Contact

Lieke van Genderen (DaVinci)
mj.vangenderen@davincicollege.nl

Meer informatie

Project

Vakmanschapsroute Zorg en Welzijn

Middelbare school het Da Vinci College werkt nauw samen met het Curio Zorg en Welzijn (voorheen ROC WB). In het vmbo kunnen leerlingen in de vakgebied Zorg & Welzijn al in leerjaar 3 hun praktijkexamen afsluiten. Als ze dat succesvol doen, volgen ze daarna een deel van hun lessen op het mbo. Het Da Vinci College en Curio hebben hiervoor een officiële licentie gekregen van het Ministerie van Onderwijs onder de naam Vakmanschapsroute.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Zorg, Davinci (vmbo),

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Roosendaal

Ambitie 3

Meer mensen gaan met perspectief aan het werk
 • Het volledig arbeidsmarktpotentieel mobiliseren (o.a. om- en bijscholing)
 • Er is een sluitend vangnet in de regio voor kwetsbare (minder zelfredzame) doelgroepen
 • De afspraken uit het Taalakkoord rondom laaggeletterdheid zijn uitgevoerd

'Aanpak laaggeletterdheid in Bergen op Zoom'

De aanpak van laaggeletterdheid richt zich op drie thema’s


Contact

Esther Hartog (coördinator Taalhuis)
taalhuis@markiezaatsbibliotheken.nl

Meer informatie

Project

Aanpak laaggeletterdheid in Bergen op Zoom

De aanpak van laaggeletterdheid richt zich op drie thema’s:
 1. Preventie: Voorkomen van laaggeletterdheid.
 2. Signalering: Doorbreken van taboe op laaggeletterdheid en het signaleren en doorverwijzen naar passende scholing.
 3. Scholing: Verminderen van laaggeletterdheid door de inzet van passende en effectieve scholing.
Lees meer op: https://cat.markiezaatsbibliotheken.nl/iguana/www.main.cls?surl=Volwasseneneducatie

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
ROC West-Brabant,

Ondernemers
WijZijn , Bibliotheek Markiezaat; Stichting Samenwerken, Stadlander, WVS, Saver,

Overheid
Gemeente Bergen op Zoom, ISD Brabantse Wal,

Locatie

 • Bergen op Zoom

'Roosendaal Leerbedrijf'

S&L Zorg biedt plekken voor beroepspraktijkvorming aan voor studenten van diverse beroepsopleidingen van welzijn of gezondheidszorg uit de regio, van kwalificatieniveau 2 tot en met 5 (HBO) Kwetsbare leerlingen die herintegreren.


Contact

Marlies Grommen
m.grommen@curio.nl

Meer informatie

Project

Roosendaal Leerbedrijf

S&L Zorg biedt plekken voor beroepspraktijkvorming aan voor studenten van diverse beroepsopleidingen van welzijn of gezondheidszorg uit de regio, van kwalificatieniveau 2 tot en met 5 (HBO) Kwetsbare leerlingen die herintegreren.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Zorg,

Overheid
lokale overheden regio/ UWV,

Locatie

 • Roosendaal

'Programma “WelSlagen PLUS”'

Idem project “WelSlagen” voor mensen uit andere landen inclusief een taaltraject, 30 weken.


Contact

Marita Bogers
M.Bogers@curio.nl

Meer informatie

Project

Programma “WelSlagen PLUS”

Idem project “WelSlagen” voor mensen uit andere landen inclusief een taaltraject, 30 weken.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Zorg,

Overheid
lokale overheden regio/ UWV,

Locatie

 • Breda

 • Bergen op Zoom

 • Roosendaal

'Programma “WelSlagen”'

WelSlagen is een krachtig instrument om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te winnen voor kansrijke beroepen in zorg en welzijn.


Contact

Marita Bogers Curio
M.Bogers@curio.nl

Meer informatie

Project

Programma “WelSlagen”

WelSlagen is een krachtig instrument om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te winnen voor kansrijke beroepen in zorg en welzijn. Tot de doelgroep behoren werkzoekende jongeren, voortijdig schoolverlaters en kandidaten zonder startkwalificatie. Deelnemers volgen een toeleidingstraject voorafgaand aan een BBL-opleiding zorg en welzijn. Gedurende twintig weken krijgen de deelnemers één dag per week training die ze voorbereidt op de toekomstige BBL baan, en doen zij drie dagen per week praktijkervaring op bij een zorg- of welzijnsinstelling.Door gemeenten en het UWV wordt WelSlagen ingezet voor werkzoekenden als instroomproject met baangarantie. https://calibrisadvies.nl/products/welslagen/

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Zorg,

Overheid
lokale overheden regio/ UWV,

Locatie

 • Breda

 • Bergen op Zoom

 • Roosendaal

'Actieplan Taal Breda'

Inzet op taal op werkvloer, Breda Eenvoudig en Digitale Inclusie.


Contact

Simone Mante
s.mante@breda.nl

Meer informatie

Project

Actieplan Taal Breda

Inzet op taal op werkvloer, Breda Eenvoudig en Digitale Inclusie. Samenwerking bedrijven, maatschappelijke instellingen en onderwijs irt aanpak laaggeletterdheid met concrete projecten. https://www.telmeemettaal.nl/wp-content/uploads/2019/03/Actieplan-Breda-2019-2021.pdf

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio,

Ondernemers
Taalaanbieders,

Overheid
Gemeente Breda,

Locatie

 • Breda

'Alumnibeleid'

Het alumnibeleid draagt bij aan het boeien en binden van studenten van Curio, tijdens hun periode bij het ROC, en gedurende hun verdere carrière


Contact

Marieke Segers
m.segers@curio.nl

Meer informatie

Project

Alumnibeleid

Het alumnibeleid draagt bij aan het boeien en binden van studenten van Curio, tijdens hun periode bij het ROC, en gedurende hun verdere carrière. Curio wordt daarmee voor West-Brabant aanbieder van om- en bijscholing voor medewerkers in het arbeidsproces.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Service Centrum,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Etten-Leur

 • Roosendaal

 • Breda

 • Bergen op Zoom

'Startpunt kwetsbare studenten'

Iedere kwetsbare jongere in West-Brabant volgt onderwijs, werkt of ontvangt passende zorg. Deze doelstelling wordt bereikt door nauwe samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en bedrijfsleven.


Contact

Ronald Broos
r.broos@curio.nl

Meer informatie

Project

Startpunt kwetsbare studenten

Iedere kwetsbare jongere in West-Brabant volgt onderwijs, werkt of ontvangt passende zorg. Deze doelstelling wordt bereikt door nauwe samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en bedrijfsleven. Hiervoor is één zichtbaar Startpunt ingericht. Een expertisecentrum waar intern en extern vragen weggelegd én opgepakt worden. Dit centrum behandeld de vraag van kwetsbare jongeren, brengt de student in beeld en leidt door naar het beste passende ( onderwijs) traject.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Startcollege, Curio Servicecentrum,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Etten-Leur

 • Roosendaal

 • Breda

 • Bergen op Zoom

'NT 2 op het MBO'

Het project NT2 brengt taalonderwijs op het MBO.


Contact

Diny Norbart
d.norbart@curio.nl

Meer informatie

Project

NT 2 op het MBO

Het project NT2 brengt taalonderwijs op het MBO. Hiermee wordt kansenongelijkheid voor studenten met een migratieachtergrond verkleind. D.m.v. taalvaardigheid te vergroten wordt de kans op een succesvolle schoolloopbaan vergroot en kan het verschil in diplomaresultaat van autochtone studenten worden verkleind. Ook heeft het NT2 project de doestelling om de professionaliteit van leraren te vergroten en het aantal docenten te vergroten.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Servicecentrum, Curio Startcollege,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Etten-Leur

 • Roosendaal

 • Breda

 • Bergen op Zoom

'VMBO – MBO Leerlijn Startkwalificatie voor jongeren in kwetsbare positie.'

Met deze leerlijn ontstaat er een doorlopende leerroute waarin de ontwikkelvraag van de lerende centraal staat en deze een startkwalificatie kan behalen.


Contact

Mak Nobelen
m.nobelen@curio.nl

Meer informatie

Project

VMBO – MBO Leerlijn Startkwalificatie voor jongeren in kwetsbare positie.

Met deze leerlijn ontstaat er een doorlopende leerroute waarin de ontwikkelvraag van de lerende centraal staat en deze een startkwalificatie kan behalen. Dit alles vraagt om maatwerk t.a.v. de ontwikkelvraag, en het organisatiemodel.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Startcollege i.s.m. alle Curio scholen. ,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Breda

 • Roosendaal

 • Halsteren

 • Oudenbosch

 • Andel

 • Teteringen

 • Oosterhout

 • Bergen op Zoom

 • Etten-Leur