Zorg

Een overzicht van relevante projecten is te vinden op deze kaart. Klik op de sector waar u belangstelling voor heeft om de projecten te bekijken. Per sector is letterlijk in kaart gebracht welke projecten vanuit bedrijfsleven, overheid en onderwijs bijdragen aan welke ambities (1, 2 of 3) van Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant. De kaart biedt naast overzicht ook  inspiratie en ingangen voor nieuwe initiatieven die bijdragen aan het realiseren van arbeidsfitte medewerkers in de regio.

Brabant PLUS

Breda, Nederland

Flitsopleidingen Zorg

Breda, Nederland

De Nationale Zorgklas

Breda, Nederland

De Techniekbus

Breda, Nederland

Purpose Avondcolleges

Bergen op Zoom, Nederland

Project Zorg om Zorg

Breda, Nederland

Wendbaar aan het Werk

Tilburg, Nederland

Transvorm Talent Center (TTC)

Tilburg, Nederland

Ik Zorg

Tilburg, Nederland

Zij-instroom Koerz

Roosendaal, Nederland

Zij-instroom SwitchZ

Breda, Nederland

HbH-plus opleiding

Roosendaal, Nederland

VMBO On Stage

Roosendaal, Nederland

BRABANT WERKtZEKER

Tilburg, Nederland

Samen leren in de wijk

Roosendaal, Nederland

Zorgtechnicus

Breda, Nederland

Zorgboulevard Roosendaal

Roosendaal, Nederland

'Brabant PLUS'

Avans Hogeschool en het CURIO pakken samen met de zorgorganisaties De Riethorst Stromenland, Thebe, Prisma, Volckaert en werkgeversorganisatie Transvorm de handschoen op


Contact

-

Meer informatie

Project

Brabant PLUS

Avans Hogeschool en het CURIO pakken samen met de zorgorganisaties De Riethorst Stromenland, Thebe, Prisma, Volckaert en werkgeversorganisatie Transvorm de handschoen op om het hoofd te bieden aan de grote transitie waarin de zorgsector verkeert. Met het samenwerkingsverband Brabant Plus willen partijen beter inspelen op het verbeteren van de instroom van zorgpersoneel, brengen zij onderwijs en praktijk dichter bij elkaar en houden ze de achterdeur dicht om vroegtijdig vertrek van medewerkers te voorkomen. Het programma is gericht op de Instroom van nieuwe medewerkers, Praktijk en onderwijs dichterbij elkaar brengen, het behoud van medewerkers in de zorg en het anders werken, sociale en technologische innovatie staan hierin centraal.

Contact

 • -

Deelnemende partijen

Onderwijs
Avans Hogeschool, CURIO,

Ondernemers

Overheid
Zorgorganisaties De Riethorst Stromenland, Thebe, Prisma, Volckaert, Werkgeversorganisaties Transvorm,

Locatie

 • Breda

'Actieprogramma Behoud Zorgpersoneel Noord-Brabant'

Behouden van zorgpersoneel, dat is het doel. Dit programma vloeit voort uit een 3-tal onderzoeken


Contact

-

Meer informatie

Project

Actieprogramma Behoud Zorgpersoneel Noord-Brabant

Behouden van zorgpersoneel, dat is het doel. Dit programma vloeit voort uit een 3-tal onderzoeken van werkgeversverband Transvorm, Avans Hogeschool en ledencollectief IZZ en kwam tot stand in samenwerking met het regioteam van het ministerie van VWS. Drie thema’s staan centraal. In het actieprogramma staan drie thema’s centraal, die moeten helpen om te voorkomen dat zorgmedewerkers weglopen. Het gaat om onboarding, loopbaan- en specialisatiemogelijkheden en organisatieklimaat. Er wordt ingezet op de ontwikkeling van BBL-opleidingen, onderzoek en een programma Leren & Ontwikkelen, gericht op het versterken van kennis, vaardigheden en beroepshouding van professionals met een leidinggevende rol door Stichting Gezondheidscentra Eindhoven. https://breda.nieuws.nl/nieuws/249123/actieprogramma-behoud-zorgpersoneel-van-start/

Contact

 • -

Deelnemende partijen

Onderwijs
Avans Hogeschool, CURIO,

Ondernemers

Overheid
GGZ WNB met Landgoedleren, Samenwerkingverband ASVZ, Tante Louise, SDW, Amphia Ziekenhuis, Stichting Gezondheidscentra Eindhoven,

Locatie

 • Breda

'Regionale Aanpak Personeelstekort in het Onderwijs'

De projecten in het Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) zijn erop gericht de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in de personeelsvoorziening voor onderwijs op te lossen.


Contact

C. Segeren
c.segeren@sgboz.nl

Meer informatie

Project

Regionale Aanpak Personeelstekort in het Onderwijs

De projecten in het Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) zijn erop gericht de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in de personeelsvoorziening voor onderwijs op te lossen. Door in de regio West-Brabant de onderlinge samenwerking te versterken kunnen de personeelstekorten in het onderwijs worden weggewerkt. Er wordt o.a. ingezet op werving én behoud van onderwijspersoneel. Hiervoor zijn 7 actielijnen ingezet voor een periode van twee jaar in samenwerking met het VO, MBO en het PO 1. werven nieuwe collega’s, 2. stimuleren zij-instromers, 3. behoud leraren, 4. activeren stille reserves, 5. verbeteren belonings- en verbeterings- perspectief, 6. stimuleren innovaties, 7. regionale mobiliteit en samenwerking. https://rapwb.nl/

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Tilburg University, CURIO, ’t Rijks, Fontys, Dongemond College, KSE, JTC, Markland College, OMO, SKVOB, 19 PO scholen,

Ondernemers

Overheid
RAP PO West-Brabant,

Locatie

 • Bergen op Zoom

'Flitsopleidingen Zorg'

Horecaondernemingen in Breda leveren tijdelijk honderd werknemers aan zorginstellingen. Koninklijke Horeca Nederland Breda (HKN) en Surplus zijn een samenwerkingsverband gestart om dit mogelijk te maken.


Contact

Jeroen Haamers
jjhaamers@breda.nl

Meer informatie

Project

Flitsopleidingen Zorg

Horecaondernemingen in Breda leveren tijdelijk honderd werknemers aan zorginstellingen. Koninklijke Horeca Nederland Breda (HKN) en Surplus zijn een samenwerkingsverband gestart om dit mogelijk te maken. Door het plan hoeven de ondernemers tijdelijk geen loonkosten te betalen en krijgt een lokale thuiszorgorganisatie er betaalbare werkkrachten bij. De detachering is tijdelijk, zolang als de coronacrisis duurt. Het personeel mag zelf aangeven hoeveel uren per week ze aan de slag willen. Zodra de horeca weer open mag, kan het personeel gefaseerd terug naar hun oorspronkelijke werk. Een mooi initiatief om nieuwe doelgroepen voor de zorg aan te boren via , door de gemeente betaalde leer-werktrajecten, zogenaamde flitstrajecten. Naast flitsopleiding wordt er met zorgpartners, gemeente en bedrijven gewerkt aan werkleerlijn zorg om doorstroom van werk naar werk met verkorte passende opleiding mogelijk te maken   Artikel: Breda investeert in omscholing horeca naar de zorg Horeca in Breda levert tijdelijk honderden werknemers aan thuiszorg

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Surplus, Sovak, Thebe, Zuiderhout, Prisma, Raffy, De Leystroom, Amphia, Amarant Revant , Gemeente Breda,

Ondernemers
Horecabedrijven Breda (HKN),

Overheid

Locatie

 • Breda

'De Nationale Zorgklas'

De Nationale Zorgklas is een landelijk platform waar laagdrempelig spoedcursussen, trainingsprogramma’s en coaching worden aangeboden, om mensen in deze crisistijd snel op te leiden om inzetbaar te zijn voor de zorg.


Contact

Dirk Verbeek
d.verbeek@curio.nl

Meer informatie

Project

De Nationale Zorgklas

De Nationale Zorgklas is een landelijk platform waar laagdrempelig spoedcursussen, trainingsprogramma’s en coaching worden aangeboden, om mensen in deze crisistijd snel op te leiden om inzetbaar te zijn voor de zorg. In samenwerking met o.a. Curio, andere onderwijsinstellingen in het land en het landelijke initiatief 'Extra Handen voor de Zorg' biedt het platform online trainingsprogramma’s aan, zodat ook mensen zonder ervaring in de zorg door vakdocenten geschoold kunnen worden. Tot slot biedt het platform ook passende begeleiding en coaching die nodig is in deze tijd.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
CURIO, Onderwijsinstellingen,

Ondernemers
Werkgeversorganisatie aangesloten bij Regioplus,

Overheid
De Nationale Zorgklas, Extra Handen voor de Zorg, Werkgeversorganisatie aangesloten bij Regioplus,

Locatie

 • Breda

'De Techniekbus'

Deze Inspiratiebus is een initiatief van Amarant, Avans Hogeschool/GET-lab, gemeente Breda, Nieuwe Veste, Surplus, Thebe en Zorg voor elkaar Breda.


Contact

Zorgvoorelkaarbreda.nl
info@zorgvoorelkaarbreda.nl

Meer informatie

Project

De Techniekbus

Deze Inspiratiebus is een initiatief van Amarant, Avans Hogeschool/GET-lab, gemeente Breda, Nieuwe Veste, Surplus, Thebe en Zorg voor elkaar Breda. De handen zijn ineen geslagen om mensen kennis te laten maken met allerlei nieuwe snufjes en ontwikkelingen die het leven aangenamer kunnen maken. Techniek en innovatie als oplossing voor dagelijkse problemen. Voor inwoners betekent dat langer zelfstandig kunnen functioneren en het heft in eigen handen kunnen houden. Zorgprofessionals krijgen ideeën aangereikt hoe technologie ingezet kan worden om de kwaliteit en veiligheid van zorg verder te verbeteren en tegelijkertijd de werkdruk te verminderen. Meer info

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Avans Hogeschool, GET-Lab, Zorg voor Elkaar Breda,

Ondernemers

Overheid
Gemeente Breda, Nieuwe Vest, Surplus, Thebe,

Locatie

 • Breda

'Project Landgoedleren. Leer de zorg goed kennen!'

Op Landgoed Vrederust in Halsteren zijn verschillende zorgrichtingen - gehandicaptenzorg, ouderenzorg, jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg - vertegenwoordigd.


Contact

Ruud de Jong
r.dejong@ggzwnb.nl

Meer informatie

Project

Project Landgoedleren. Leer de zorg goed kennen!

Op Landgoed Vrederust in Halsteren zijn verschillende zorgrichtingen - gehandicaptenzorg, ouderenzorg, jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg - vertegenwoordigd. De zorgpartners ASVZ, SDW, tanteLouise, GGZ WNB en onderwijspartner Curio gaan in augustus van start met een opleidingsinstituut op het landgoed. Onder de naam LandGoedLeren wordt in augustus gestart met de deeltijd opleidingen MBO-V niveau 4 en Verzorgende IG / Maatschappelijke zorg niveau 3 voor zij- en doorstromers. 24 nieuwe studenten kunnen  dan theorie en praktijk gaan combineren bij de organisaties op het landgoed.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio,

Ondernemers
ASVZ, SDW, Tante Louise, GGZ WNB,

Overheid

Locatie

 • Halsteren

'Purpose Avondcolleges'

Van scholieren en studenten tot ondernemers – iedereen schuift aan. Samen in de Regio laat iedereen ervaren dat er een andere kijk op ondernemen is.


Contact

Anita Karremans
Anita@sameninderegio.nl

Meer informatie

Project

Purpose Avondcolleges

Van scholieren en studenten tot ondernemers – iedereen schuift aan. Samen in de Regio laat iedereen ervaren dat er een andere kijk op ondernemen is. Het is de betekeniseconomie. Daarin ontwikkelen de economie en welvaart zich niet langer ten koste van welzijn, maar ten gunste van welzijn. In samenwerking met Thrive Institute worden zes avondcolleges georganiseerd. Thema’s als zorg, bouw, arbeidsparticipatie, horeca, agri en technologie staan centraal. Doel is meer creatieve out-of-box oplossingen te bedenken en realiseerbare doelen te formuleren. Scholieren en studenten zijn er natuurlijk bij, zo sluit ‘de toekomst’ aan bij de gesprekken. Ze worden verbonden met de ondernemers uit het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld. Zo stimuleren we de samenwerking op projecten die ertoe doen voor de regio.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio, Onderwijsinstellingen VO, AD-College,

Ondernemers
Regionale bedrijven,

Overheid
Stichting Samen in de Regio, Gemeente Brabantse Wal,

Locatie

 • Bergen op Zoom

 • Steenbergen

 • Woensdrecht

'Arbeidsmigranten duurzaam aan het werk'

We zien in Nederland en ook in onze regio een groei van het aantal arbeidsmigranten dat zich blijvend wil vestigen. Ondersteuning die gemeenten hierbij geven is vooral gericht op huisvesting.


Contact

Adrian van Tilburg
a.vantilburg@curio.nl

Meer informatie

Project

Arbeidsmigranten duurzaam aan het werk

We zien in Nederland en ook in onze regio een groei van het aantal arbeidsmigranten dat zich blijvend wil vestigen. Ondersteuning die gemeenten hierbij geven is vooral gericht op huisvesting. De gemeente Roosendaal wil daarnaast voor deze doelgroep ook ondersteuning gaan bieden op het gebied van het arbeidsmarktvraagstuk. Hoe zorgen we ervoor dat deze arbeidsmigranten, nu zij zich blijvend willen vestigen, een passende , duurzame arbeidsplaats kunnen krijgen? Om dit vraagstuk aan te pakken gaat de gemeente Roosendaal samen met beroepsopleider Curio een pilot starten. Het programma is gericht op taalvaardigheid, op zoek naar werk, solliciteren, taal op de werkvloer, jobcoaching. De intakegesprekken starten in augustus 2020.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio START,

Ondernemers
o.a. Logistieke bedrijven in de regio,

Overheid
Gemeente Roosendaal,

Locatie

 • Roosendaal

'Project Zorg om Zorg'

Dit project is in 2018 gestart. Betreft een samenwerking van de gemeente Breda met Surplus. Doel is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toe te leiden naar een baan in de zorg.


Contact

-

Meer informatie

Project

Project Zorg om Zorg

Dit project is in 2018 gestart. Betreft een samenwerking van de gemeente Breda met Surplus. Doel is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toe te leiden naar een baan in de zorg.

Contact

 • -

Deelnemende partijen

Onderwijs

Ondernemers
Surplus,

Overheid

Locatie

 • Breda

'Wendbaar aan het Werk'

Dit ESF project waarvoor inmiddels meer dan 20 organisaties in Noord Brabant zich hebben aangemeld.


Contact

Anneke van Dixhoorn
a.vdixhoorn@transvorm.org

Meer informatie

Project

Wendbaar aan het Werk

Dit ESF project waarvoor inmiddels meer dan 20 organisaties in Noord Brabant zich hebben aangemeld. Een mooie kans om als organisatie aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. Organisaties worden gefaciliteerd bij het ontwikkelen van beleid omtrent duurzame inzetbaarheid en worden aangezet een cultuurverandering teweeg te brengen door middel van interventies op organisatie-, team- en medewerkersniveau.   Meer info: klik hier  

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs

Ondernemers
Transvorm, Deelnemende zorg- en welzijnsinstellingen,

Overheid

Locatie

 • Noord-Brabant

'Transvorm Talent Center (TTC)'

Het Transvorm Talent Center (TTC) zorgt ervoor dat werkgevers en zi-jinstromers elkaar weten te vinden.


Contact

Marlous van Os
m.vanos@transvorm.org

Meer informatie

Project

Transvorm Talent Center (TTC)

Het Transvorm Talent Center (TTC) zorgt ervoor dat werkgevers en zi-jinstromers elkaar weten te vinden. Het TTC is een online sollicitatieprogramma waarmee werkgevers en geïnteresseerden in zorg en welzijn elkaar kunnen vinden. Niet de beroepskwalificaties, maar de werkzaamheden, talenten en ervaring van de kandidaat staan centraal.   Meer info: klik hier

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs

Ondernemers
Transvorm,

Overheid

Locatie

 • Noord-Brabant

'BBL traject doktersassistente'

Met als doel de instroom- en opleidingscapaciteit te verhogen wordt er gewerkt aan het in 2020 starten van een eerste BBL-groep doktersassistenten via een zij instroomtraject.


Contact

Sanne Schoolmeesters
s.schoolmeesters@transvorm.org

Meer informatie

Project

BBL traject doktersassistente

Met als doel de instroom- en opleidingscapaciteit te verhogen wordt er gewerkt aan het in 2020 starten van een eerste BBL-groep doktersassistenten via een zij instroomtraject. Voorbereidingen hiervoor (inclusief het vinden van voldoende leerwerkplekken) zijn in volle gang.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio, ROC Tilburg,

Ondernemers
Zorggroep West-Brabant, Zorroo, Het Huisartsenteam, STAR-SHL, HAP West-Brabant, Huisartsenzorggroep Breda, LHV, Transvorm,

Overheid

Locatie

 • Midden- en West-Brabant

'Zij-instroom apothekersassistent'

Na een succesvolle pilot in Amsterdam wordt, na gebleken belangstelling, bekeken of een dergelijk zij-instroom traject ook in Brabant kan worden opgezet.


Contact

Sanne Schoolmeesters
s.schoolmeesters@transvorm.org

Meer informatie

Project

Zij-instroom apothekersassistent

Na een succesvolle pilot in Amsterdam wordt, na gebleken belangstelling, bekeken of een dergelijk zij-instroom traject ook in Brabant kan worden opgezet. ONDERZOEK PARTIJEN

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs

Ondernemers
Transvorm,

Overheid

Locatie

 • Noord-Brabant

'Flexibilisering van regulier onderwijs'

Bij zorg- en welzijnsorganisaties in West-Brabant bestaat de behoefte om samen met het onderwijs in de regio (MBO en HBO) te kijken naar mogelijkheden om het onderwijs flexibeler en meer op maat in te richten.


Contact

Sanne Schoolmeesters
s.schoolmeesters@transvorm.org

Meer informatie

Project

Flexibilisering van regulier onderwijs

Bij zorg- en welzijnsorganisaties in West-Brabant bestaat de behoefte om samen met het onderwijs in de regio (MBO en HBO) te kijken naar mogelijkheden om het onderwijs flexibeler en meer op maat in te richten. Dit geldt voor zowel zij-instroom trajecten als voor regulier onderwijs. Vanuit dit RAAT is een werkgroep gestart met zorg- en welzijnsorganisaties en het onderwijs om de mogelijkheden te onderzoeken.   Meer info: klik hier

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio, Avans Hogeschool,

Ondernemers
Transvorm, Thebe, Avoord, Ruitersbos, Careyn, Bravis, De Wijngaerd, Raffy, St. Elisabeth, S&L Zorg,

Overheid

Locatie

 • West-Brabant

'Ik Zorg'

Dit programma heeft tot doel dat meer mensen in de zorg gaan werken, dat beter wordt geleerd in de zorg en dat er anders wordt gewerkt.


Contact

Sanne Schoolmeesters
s.schoolmeesters@transvorm.org

Meer informatie

Project

Ik Zorg

Dit programma heeft tot doel dat meer mensen in de zorg gaan werken, dat beter wordt geleerd in de zorg en dat er anders wordt gewerkt. Activiteiten richten zich o.a. op werving, zijinstroom, stagebemiddeling,, uitvoeren van oriëntatieworkshops en het organiseren van kansenmarkten. Doel is het verhogen van instroom- en opleidingscapaciteit.   Meer info: klik hier Bekijk hier de Ik Zorg video

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
alle onderwijsinstellingen uit Noord-Brabant worden betrokken,

Ondernemers
alle zorg- en welzijnsinstellingen uit Noord-Brabant,

Overheid
Transvorm,

Locatie

 • Noord-Brabant

'Zij-instroom Koerz'

Met als doel de instroom- en opleidingscapaciteit te verhogen is speciaal voor zij-instromers en herintreders in de ouderenzorg het instroomprogramma KOERZ ontwikkelt.


Contact

Ton Akkermans
ton.akkermans@groenhuysen.nl

Meer informatie

Project

Zij-instroom Koerz

Met als doel de instroom- en opleidingscapaciteit te verhogen is speciaal voor zij-instromers en herintreders in de ouderenzorg het instroomprogramma KOERZ ontwikkelt. Een maatwerktraject waardoor deelnemers na 1,5 jaar aan de slag kunnen als volwaardig gediplomeerd verzorgende IG-MMZ.   Meer info: klik hier  

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
particuliere onderwijsinstelling,

Ondernemers
Groenhuysen,

Overheid

Locatie

 • Roosendaal

'Zij-instroom SwitchZ'

Met als doel de instroom- en opleidingscapaciteit te verhogen is het maatwerktraject ‘SwitchZ’ ontwikkelt.


Contact

Mijke Aarnoudse
mijke.aarnoudse@thebe.nl

Meer informatie

Project

Zij-instroom SwitchZ

Met als doel de instroom- en opleidingscapaciteit te verhogen is het maatwerktraject ‘SwitchZ’ ontwikkelt. Deze trajecten zijn in 2018 gestart en zijn voortgezet in 2019 met uitbreiding van nieuwe partners. Een opleidingstraject in de zorg op maat, een erkend mbo diploma én baangarantie.   Meer info: klik hier

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
particuliere onderwijsinstelling,

Ondernemers
Thebe, Volckaert, Park Zuiderhout, Schakelring, De Riethorst Stromeland, Het Laar, De Wever,

Overheid

Locatie

 • Regio West- en Midden-Brabant

'HbH-plus opleiding'

Gemeente Roosendaal heeft TWB, Groenhuysen en Axxicom gecontracteerd om het product HbH-plus te leveren vanuit de Wmo.


Contact

Sanne Schoolmeesters
s.schoolmeesters@transvorm.org

Meer informatie

Project

HbH-plus opleiding

Gemeente Roosendaal heeft TWB, Groenhuysen en Axxicom gecontracteerd om het product HbH-plus te leveren vanuit de Wmo. Dit betreft een deel huishoudelijke zorg met aanvullend een stuk begeleiding. Doel is om voor de huidige HbH medewerkers een “opleiding” te ontwikkelen zodat ze in staat worden gesteld het HbHplus product te kunnen leveren vanaf 1-1-2019.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio, NTI,

Ondernemers
TWB, Groenhuysen, Axxicom,

Overheid
Gemeente Roosendaal,

Locatie

 • Roosendaal

'Associate Degree “Health & Social Work”'

Deze AD opleiding is gestart in september 2019. Er zijn 120 studenten gestart aan deze opleiding (niveau 5).


Contact

Avans Hogeschool
connect.avansacademie@avans.nl

Meer informatie

Project

Associate Degree “Health & Social Work”

Deze AD opleiding is gestart in september 2019. Er zijn 120 studenten gestart aan deze opleiding (niveau 5). Zorgorganisaties en onderwijsorganisaties werken op regionaal niveau nauw met elkaar samen bij de voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van nieuwe opleidingsmogelijkheden. Meer info: klik hier

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Avans Hogeschool,

Ondernemers
Diverse zorgorganisaties uit de regio Noord-Brabant,

Overheid
Transvorm,

Locatie

 • Noord-Brabant

'Associate Degree “ouderenzorg”'

Er wordt onderzocht of de start van deze AD opleiding haalbaar is i.v.m. o.a. de arbeidsmarktrelevantie.


Contact

Sanne Schoolmeesters
s.schoolmeesters@transvorm.org

Meer informatie

Project

Associate Degree “ouderenzorg”

Er wordt onderzocht of de start van deze AD opleiding haalbaar is i.v.m. o.a. de arbeidsmarktrelevantie. Zorg- en welzijnsorganisaties in West-Brabant denken mee de mogelijke ontwikkeling van deze opleiding. Doel is het vergroten van de opleidingsmogelijkheden in de zorgsector.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Avans Hogeschool,

Ondernemers
diverse zorgorganisaties uit de regio Noord-Brabant,

Overheid
Transvorm,

Locatie

 • Noord-Brabant

'VMBO On Stage'

VMBO On Stage: Dit “beroepenfeest” wordt jaarlijks georganiseerd met als doelstelling de loopbaankeuze van jongeren positief te beïnvloeden.


Contact

Selwin Umar
mail@roosendaalonstage.nl

Meer informatie

Project

VMBO On Stage

VMBO On Stage: Dit “beroepenfeest” wordt jaarlijks georganiseerd met als doelstelling de loopbaankeuze van jongeren positief te beïnvloeden. VMBO leerlingen maken kennis met beroepsbeoefenaars uit o.a. de zorg. Leerlingen en beroepsbeoefenaren maken een match en vervolgens mag de leerling een keer meelopen in de praktijk van de beroepsbeoefenaar.   Meer info: klik hier

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Da Vinci College Roosendaal,

Ondernemers

Overheid
Het leerwerkloket,

Locatie

 • Roosendaal

'BRABANT WERKtZEKER'

BRABANT WERKtZEKER is een samenwerkingsverband van werkgevers en hun werknemers in Zorg, Welzijn en Jeugdzorg. Zij delen op een unieke wijze talent, werk en scholing met elkaar.


Contact

BRABANT WERKtZEKER
Info@brabantwerktzeker.nl

Meer informatie

Project

BRABANT WERKtZEKER

BRABANT WERKtZEKER is een samenwerkingsverband van werkgevers en hun werknemers in Zorg, Welzijn en Jeugdzorg. Zij delen op een unieke wijze talent, werk en scholing met elkaar. Door gebruik te maken van de mogelijkheden van BRABANT WERKtZEKER! worden talenten optimaal benut en blijft expertise behouden voor de sector en de regio. Meer info: klik hier

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs

Ondernemers
SMO Traverse, Novadic Kentron, Neos, Oosterpoort, SMO Breda, Combinatie Jeugdzorg, RIBW Brabant, GGZ Breburg, MAKS,

Overheid
Transvorm, FCB,

Locatie

 • Noord-Brabant

'Inzet technologie, ‘Anders werken in de zorg’'

12 organisaties voor verpleeghuiszorg in West-Brabant hebben de handen ineen geslagen. TanteLouise uit Bergen op Zoom nam het initiatief. Met het programma ‘Anders Werken in de zorg’ willen zij in hoog tempo met nieuwe technologieën het werken in de zorg ondersteunen, tijd besparen en de productiviteit verhogen. Het doel: de kwaliteit van zorg vasthouden en... Read more »


Contact

Nils van de Reijt
Nils.vandeReijt@tantelouise.nl

Meer informatie

Project

Inzet technologie, ‘Anders werken in de zorg’

12 organisaties voor verpleeghuiszorg in West-Brabant hebben de handen ineen geslagen. TanteLouise uit Bergen op Zoom nam het initiatief. Met het programma ‘Anders Werken in de zorg’ willen zij in hoog tempo met nieuwe technologieën het werken in de zorg ondersteunen, tijd besparen en de productiviteit verhogen. Het doel: de kwaliteit van zorg vasthouden en verbeteren ondanks het groeiend aantal ouderen en het arbeidsmarktprobleem. Meer informatie: klik hier

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Avans Hogeschool, Curio,

Ondernemers
St. Elisabeth, Avoord, De Riethorst Stromenland, Groenhuysen, Het Hoge Veer, Park Zuiderhout, Raffy/Lale/De Leystroom, Ruitersbos, Surplus, Tante Louise, Thebe, Zorgplein Maaswaarden, Volckaert,

Overheid
CZ Zorgkantoor, Care Innovation Center, Vilans,

Locatie

 • West-Brabant

'Samen leren in de wijk'

Zowel BOL als BBL wordt opgeleid vanuit de visie van praktijkgestuurd leren vanuit 15 locaties in 4 organisaties in de regio West-Brabant. Er zijn verschillende uitstroomrichtingen mogelijk.


Contact

Wendy de Jong
wendy@samenlerenindewijk.nl

Meer informatie

Project

Samen leren in de wijk

Zowel BOL als BBL wordt opgeleid vanuit de visie van praktijkgestuurd leren vanuit 15 locaties in 4 organisaties in de regio West-Brabant. Er zijn verschillende uitstroomrichtingen mogelijk.   Voor meer informatie: klik hier

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
STOC,

Ondernemers
Surplus, TWB, DAT, Kruisvereniging Noord-Brabant,

Overheid

Locatie

 • Breda

 • Roosendaal

 • Bergen op Zoom

'Zorgtechnicus'

Ontwikkeling opleiding beroep van de toekomst


Contact

Annette Overbeeke
a.overbeeke@curio.nl

Meer informatie

Project

Zorgtechnicus

Ontwikkeling opleiding beroep van de toekomst: Zorgtechnicus

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
ROC Tilburg, Koning Willem I college, Curio,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Breda

'Zorgboulevard Roosendaal'

In de Zorgboulevard komen onderwijs, werkvelden en innovatie bij elkaar. Deze unieke verbinding vormt de basis voor de zorg van morgen, met betrokken (nieuwe) medewerkers die kennis hebben van en handelen naar de zorg van morgen.


Contact

Annelies Postema
a.postema@cusio.nl

Meer informatie

Project

Zorgboulevard Roosendaal

In de Zorgboulevard komen onderwijs, werkvelden en innovatie bij elkaar. Deze unieke verbinding vormt de basis voor de zorg van morgen, met betrokken (nieuwe) medewerkers die kennis hebben van en handelen naar de zorg van morgen. De fysieke Zorgboulevard is de ontmoetingsplaats voor onderwijs, zorginstellingen en zorginnovaties. Er draaien innovatie projecten.   Meer info vindt u op Actie Leernetwerk.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio,

Ondernemers
TWB, S&L Zorg, SDW, Care Innovation Center,

Overheid

Locatie

 • Roosendaal

'Aanpak laaggeletterdheid in Bergen op Zoom'

De aanpak van laaggeletterdheid richt zich op drie thema’s


Contact

Esther Hartog (coördinator Taalhuis)
taalhuis@markiezaatsbibliotheken.nl

Meer informatie

Project

Aanpak laaggeletterdheid in Bergen op Zoom

De aanpak van laaggeletterdheid richt zich op drie thema’s:
 1. Preventie: Voorkomen van laaggeletterdheid.
 2. Signalering: Doorbreken van taboe op laaggeletterdheid en het signaleren en doorverwijzen naar passende scholing.
 3. Scholing: Verminderen van laaggeletterdheid door de inzet van passende en effectieve scholing.
Lees meer op: https://cat.markiezaatsbibliotheken.nl/iguana/www.main.cls?surl=Volwasseneneducatie

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
ROC West-Brabant,

Ondernemers
WijZijn , Bibliotheek Markiezaat; Stichting Samenwerken, Stadlander, WVS, Saver,

Overheid
Gemeente Bergen op Zoom, ISD Brabantse Wal,

Locatie

 • Bergen op Zoom

'Roosendaal Leerbedrijf'

S&L Zorg biedt plekken voor beroepspraktijkvorming aan voor studenten van diverse beroepsopleidingen van welzijn of gezondheidszorg uit de regio, van kwalificatieniveau 2 tot en met 5 (HBO) Kwetsbare leerlingen die herintegreren.


Contact

Marlies Grommen
m.grommen@curio.nl

Meer informatie

Project

Roosendaal Leerbedrijf

S&L Zorg biedt plekken voor beroepspraktijkvorming aan voor studenten van diverse beroepsopleidingen van welzijn of gezondheidszorg uit de regio, van kwalificatieniveau 2 tot en met 5 (HBO) Kwetsbare leerlingen die herintegreren.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Zorg,

Overheid
lokale overheden regio/ UWV,

Locatie

 • Roosendaal

'Programma “WelSlagen PLUS”'

Idem project “WelSlagen” voor mensen uit andere landen inclusief een taaltraject, 30 weken.


Contact

Marita Bogers
M.Bogers@curio.nl

Meer informatie

Project

Programma “WelSlagen PLUS”

Idem project “WelSlagen” voor mensen uit andere landen inclusief een taaltraject, 30 weken.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Zorg,

Overheid
lokale overheden regio/ UWV,

Locatie

 • Breda

 • Bergen op Zoom

 • Roosendaal

'Programma “WelSlagen”'

WelSlagen is een krachtig instrument om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te winnen voor kansrijke beroepen in zorg en welzijn.


Contact

Marita Bogers Curio
M.Bogers@curio.nl

Meer informatie

Project

Programma “WelSlagen”

WelSlagen is een krachtig instrument om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te winnen voor kansrijke beroepen in zorg en welzijn. Tot de doelgroep behoren werkzoekende jongeren, voortijdig schoolverlaters en kandidaten zonder startkwalificatie. Deelnemers volgen een toeleidingstraject voorafgaand aan een BBL-opleiding zorg en welzijn. Gedurende twintig weken krijgen de deelnemers één dag per week training die ze voorbereidt op de toekomstige BBL baan, en doen zij drie dagen per week praktijkervaring op bij een zorg- of welzijnsinstelling.Door gemeenten en het UWV wordt WelSlagen ingezet voor werkzoekenden als instroomproject met baangarantie. https://calibrisadvies.nl/products/welslagen/

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Zorg,

Overheid
lokale overheden regio/ UWV,

Locatie

 • Breda

 • Bergen op Zoom

 • Roosendaal

'Doorlopende leerlijn Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn'

Doel is om de vmbo opleiding dienstverlening te integreren met mbo-opleiding Helpende Zorg en Welzijn.


Contact

Annette Overbeeke
a.overbeek@curio.nl

Meer informatie

Project

Doorlopende leerlijn Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn

Doel is om de vmbo opleiding dienstverlening te integreren met mbo-opleiding Helpende Zorg en Welzijn.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Zorg, (MBO en VMBO,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Breda

'Vakmanschapsroute Zorg en Welzijn'

Middelbare school het Da Vinci College werkt nauw samen met het Curio Zorg en Welzijn (voorheen ROC WB). In het vmbo kunnen leerlingen in de vakgebied Zorg & Welzijn al in leerjaar 3 hun praktijkexamen afsluiten.


Contact

Lieke van Genderen (DaVinci)
mj.vangenderen@davincicollege.nl

Meer informatie

Project

Vakmanschapsroute Zorg en Welzijn

Middelbare school het Da Vinci College werkt nauw samen met het Curio Zorg en Welzijn (voorheen ROC WB). In het vmbo kunnen leerlingen in de vakgebied Zorg & Welzijn al in leerjaar 3 hun praktijkexamen afsluiten. Als ze dat succesvol doen, volgen ze daarna een deel van hun lessen op het mbo. Het Da Vinci College en Curio hebben hiervoor een officiële licentie gekregen van het Ministerie van Onderwijs onder de naam Vakmanschapsroute.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Zorg, Davinci (vmbo),

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Roosendaal

'Huis van Morgen'

Het Huis van Morgen heeft als doel het toegankelijk maken van toepassingsgerichte zorginnovaties voor inwoners en (toekomstige) zorgprofessionals.


Contact

Margo Emmen
margo@huis-van-morgen.nl

Meer informatie

Project

Huis van Morgen

Het Huis van Morgen heeft als doel het toegankelijk maken van toepassingsgerichte zorginnovaties voor inwoners en (toekomstige) zorgprofessionals. Met het Huis van Morgen vindt ook een kwaliteitsimpuls plaats bij het verder betrekken van docenten en studenten. Lees meer op: https://www.huis-van-morgen.nl/

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Zorg, Avans,

Ondernemers
Diverse bedrijven,

Overheid
Gemeente Bergen op Zoom en Gemeente Roosendaal,

Locatie

 • Roosendaal

'Actieplan Taal Breda'

Inzet op taal op werkvloer, Breda Eenvoudig en Digitale Inclusie.


Contact

Simone Mante
s.mante@breda.nl

Meer informatie

Project

Actieplan Taal Breda

Inzet op taal op werkvloer, Breda Eenvoudig en Digitale Inclusie. Samenwerking bedrijven, maatschappelijke instellingen en onderwijs irt aanpak laaggeletterdheid met concrete projecten. https://www.telmeemettaal.nl/wp-content/uploads/2019/03/Actieplan-Breda-2019-2021.pdf

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio,

Ondernemers
Taalaanbieders,

Overheid
Gemeente Breda,

Locatie

 • Breda

'Alumnibeleid'

Het alumnibeleid draagt bij aan het boeien en binden van studenten van Curio, tijdens hun periode bij het ROC, en gedurende hun verdere carrière


Contact

Marieke Segers
m.segers@curio.nl

Meer informatie

Project

Alumnibeleid

Het alumnibeleid draagt bij aan het boeien en binden van studenten van Curio, tijdens hun periode bij het ROC, en gedurende hun verdere carrière. Curio wordt daarmee voor West-Brabant aanbieder van om- en bijscholing voor medewerkers in het arbeidsproces.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Service Centrum,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Etten-Leur

 • Roosendaal

 • Breda

 • Bergen op Zoom

'Startpunt kwetsbare studenten'

Iedere kwetsbare jongere in West-Brabant volgt onderwijs, werkt of ontvangt passende zorg. Deze doelstelling wordt bereikt door nauwe samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en bedrijfsleven.


Contact

Ronald Broos
r.broos@curio.nl

Meer informatie

Project

Startpunt kwetsbare studenten

Iedere kwetsbare jongere in West-Brabant volgt onderwijs, werkt of ontvangt passende zorg. Deze doelstelling wordt bereikt door nauwe samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en bedrijfsleven. Hiervoor is één zichtbaar Startpunt ingericht. Een expertisecentrum waar intern en extern vragen weggelegd én opgepakt worden. Dit centrum behandeld de vraag van kwetsbare jongeren, brengt de student in beeld en leidt door naar het beste passende ( onderwijs) traject.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Startcollege, Curio Servicecentrum,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Etten-Leur

 • Roosendaal

 • Breda

 • Bergen op Zoom

'NT 2 op het MBO'

Het project NT2 brengt taalonderwijs op het MBO.


Contact

Diny Norbart
d.norbart@curio.nl

Meer informatie

Project

NT 2 op het MBO

Het project NT2 brengt taalonderwijs op het MBO. Hiermee wordt kansenongelijkheid voor studenten met een migratieachtergrond verkleind. D.m.v. taalvaardigheid te vergroten wordt de kans op een succesvolle schoolloopbaan vergroot en kan het verschil in diplomaresultaat van autochtone studenten worden verkleind. Ook heeft het NT2 project de doestelling om de professionaliteit van leraren te vergroten en het aantal docenten te vergroten.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Servicecentrum, Curio Startcollege,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Etten-Leur

 • Roosendaal

 • Breda

 • Bergen op Zoom

'VMBO – MBO Leerlijn Startkwalificatie voor jongeren in kwetsbare positie.'

Met deze leerlijn ontstaat er een doorlopende leerroute waarin de ontwikkelvraag van de lerende centraal staat en deze een startkwalificatie kan behalen.


Contact

Mak Nobelen
m.nobelen@curio.nl

Meer informatie

Project

VMBO – MBO Leerlijn Startkwalificatie voor jongeren in kwetsbare positie.

Met deze leerlijn ontstaat er een doorlopende leerroute waarin de ontwikkelvraag van de lerende centraal staat en deze een startkwalificatie kan behalen. Dit alles vraagt om maatwerk t.a.v. de ontwikkelvraag, en het organisatiemodel.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Startcollege i.s.m. alle Curio scholen. ,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Breda

 • Roosendaal

 • Halsteren

 • Oudenbosch

 • Andel

 • Teteringen

 • Oosterhout

 • Bergen op Zoom

 • Etten-Leur