Projecten

Een overzicht van relevante projecten is te vinden op deze kaart. Klik op de sector waar u belangstelling voor heeft om de projecten te bekijken. Per sector is letterlijk in kaart gebracht welke projecten vanuit bedrijfsleven, overheid en onderwijs bijdragen aan welke ambities (1, 2 of 3) van Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant. De kaart biedt naast overzicht ook  inspiratie en ingangen voor nieuwe initiatieven die bijdragen aan het realiseren van arbeidsfitte medewerkers in de regio.

Brabant PLUS

Breda, Nederland

2e Challenge ‘Gezond 100

Breda, Nederland

Learning Community

Roosendaal, Nederland

Flitsopleidingen Zorg

Breda, Nederland

De Doenersacademie

Breda, Nederland

Het ComPas

Breda, Nederland

De MarlijnAcademie

Breda, Nederland

De Nationale Zorgklas

Breda, Nederland

De Techniekbus

Breda, Nederland

HLO Logistiek Moerdijk

Moerdijk, Nederland

Logistiek Paspoort

Breda, Nederland

Klimaat Adaptieve tuin

Breda, Nederland

Avans Hackaton Moerdijk

Moerdijk, Nederland

Purpose Avondcolleges

Bergen op Zoom, Nederland

Actieplan Stages en Leerplaatsen!

Roosendaal, Nederland

Horeca & Hospitality Academie

Markendaalseweg 35, 4811 KA Breda, Nederland

Project Zorg om Zorg

Breda, Nederland

Wendbaar aan het Werk

Tilburg, Nederland

Transvorm Talent Center (TTC)

Tilburg, Nederland

Ik Zorg

Tilburg, Nederland

Zij-instroom Koerz

Roosendaal, Nederland

Zij-instroom SwitchZ

Breda, Nederland

HbH-plus opleiding

Roosendaal, Nederland

VMBO On Stage

Roosendaal, Nederland

BRABANT WERKtZEKER

Tilburg, Nederland

Samen leren in de wijk

Roosendaal, Nederland

Zorgtechnicus

Breda, Nederland

Zorgboulevard Roosendaal

Roosendaal, Nederland

Human Capital Agenda Aerospace Maintenance

4634 Woensdrecht, Nederland

Logistiek Vooruit

Roosendaal, Nederland

Invented By All

Breda, Nederland

'Hybride Leeromgeving Techniek & Creatieve dienstverlening'

In samenwerking met Theater De Maagd, Gebouw-T, CURIO, TAIT en Siemens Digital Industries wordt geïnvesteerd in een compleet nieuwe vorm van techniekonderwijs voor de regio.


Contact

W. Appels
w.appels@curio.nl

Meer informatie

Project

Hybride Leeromgeving Techniek & Creatieve dienstverlening

In samenwerking met Theater De Maagd, Gebouw-T, CURIO, TAIT en Siemens Digital Industries wordt geïnvesteerd in een compleet nieuwe vorm van techniekonderwijs voor de regio. In Gebouw-T en theater de Maagd werken mbo-studenten Mechatronica, Werktuigbouw, ICT, Design en Podiumtechniek in multidisciplinaire teams aan vraagstukken die afkomstig zijn uit de theaterwereld. De creatieve en innovatieve oplossingen die de studenten bedenken en ontwikkelen worden écht uitgevoerd bij een voorstelling of evenement. Dit initiatief heeft een prominente plaats in het Rewin programma Creatieve Dienstverlening. Daarin wordt samengewerkt met het bedrijfsleven en de hbo en mbo opleidingen uit de regio. De inzet van de professionele bedrijfsomgeving van het Bergse theater en poppodium als leerwerk- en stageplaats, is een welkome uitbreiding van een zogenaamde ‘hybride leeromgeving’. Juist omdat gewerkt wordt met echte artiesten en echte voorstellingen en evenementen wordt werken in de techniek aantrekkelijker. Interview Regio in bedrijf Businessblad 'Regio in bedrijf' interviewde Thijs Bruins, business development manager bij TAIT samen met onze Rob Neutelings, bestuursvoorzitter van Curio, over de waarde van dit project voor de regionale economische ontwikkeling. Lees het artikel op Mbo-student in West-Brabant leert rechtstreeks op de werkvloer | RegioinBedrijf.

Deelnemende partijen

Onderwijs
CURIO, Avans AD College,

Ondernemers
TAIT, Siemsens Digital Industries, Mendix,

Overheid
Theater De Maagd, Gebouw-T, Gemeente Bergen op Zoom, REWIN,

Locatie

 • Bergen op Zoom

'Brabant PLUS'

Avans Hogeschool en het CURIO pakken samen met de zorgorganisaties De Riethorst Stromenland, Thebe, Prisma, Volckaert en werkgeversorganisatie Transvorm de handschoen op


Contact

-

Meer informatie

Project

Brabant PLUS

Avans Hogeschool en het CURIO pakken samen met de zorgorganisaties De Riethorst Stromenland, Thebe, Prisma, Volckaert en werkgeversorganisatie Transvorm de handschoen op om het hoofd te bieden aan de grote transitie waarin de zorgsector verkeert. Met het samenwerkingsverband Brabant Plus willen partijen beter inspelen op het verbeteren van de instroom van zorgpersoneel, brengen zij onderwijs en praktijk dichter bij elkaar en houden ze de achterdeur dicht om vroegtijdig vertrek van medewerkers te voorkomen. Het programma is gericht op de Instroom van nieuwe medewerkers, Praktijk en onderwijs dichterbij elkaar brengen, het behoud van medewerkers in de zorg en het anders werken, sociale en technologische innovatie staan hierin centraal.

Contact

 • -

Deelnemende partijen

Onderwijs
Avans Hogeschool, CURIO,

Ondernemers

Overheid
Zorgorganisaties De Riethorst Stromenland, Thebe, Prisma, Volckaert, Werkgeversorganisaties Transvorm,

Locatie

 • Breda

'Actieprogramma Behoud Zorgpersoneel Noord-Brabant'

Behouden van zorgpersoneel, dat is het doel. Dit programma vloeit voort uit een 3-tal onderzoeken


Contact

-

Meer informatie

Project

Actieprogramma Behoud Zorgpersoneel Noord-Brabant

Behouden van zorgpersoneel, dat is het doel. Dit programma vloeit voort uit een 3-tal onderzoeken van werkgeversverband Transvorm, Avans Hogeschool en ledencollectief IZZ en kwam tot stand in samenwerking met het regioteam van het ministerie van VWS. Drie thema’s staan centraal. In het actieprogramma staan drie thema’s centraal, die moeten helpen om te voorkomen dat zorgmedewerkers weglopen. Het gaat om onboarding, loopbaan- en specialisatiemogelijkheden en organisatieklimaat. Er wordt ingezet op de ontwikkeling van BBL-opleidingen, onderzoek en een programma Leren & Ontwikkelen, gericht op het versterken van kennis, vaardigheden en beroepshouding van professionals met een leidinggevende rol door Stichting Gezondheidscentra Eindhoven. https://breda.nieuws.nl/nieuws/249123/actieprogramma-behoud-zorgpersoneel-van-start/

Contact

 • -

Deelnemende partijen

Onderwijs
Avans Hogeschool, CURIO,

Ondernemers

Overheid
GGZ WNB met Landgoedleren, Samenwerkingverband ASVZ, Tante Louise, SDW, Amphia Ziekenhuis, Stichting Gezondheidscentra Eindhoven,

Locatie

 • Breda

'Regionale Aanpak Personeelstekort in het Onderwijs'

De projecten in het Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) zijn erop gericht de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in de personeelsvoorziening voor onderwijs op te lossen.


Contact

C. Segeren
c.segeren@sgboz.nl

Meer informatie

Project

Regionale Aanpak Personeelstekort in het Onderwijs

De projecten in het Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) zijn erop gericht de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in de personeelsvoorziening voor onderwijs op te lossen. Door in de regio West-Brabant de onderlinge samenwerking te versterken kunnen de personeelstekorten in het onderwijs worden weggewerkt. Er wordt o.a. ingezet op werving én behoud van onderwijspersoneel. Hiervoor zijn 7 actielijnen ingezet voor een periode van twee jaar in samenwerking met het VO, MBO en het PO 1. werven nieuwe collega’s, 2. stimuleren zij-instromers, 3. behoud leraren, 4. activeren stille reserves, 5. verbeteren belonings- en verbeterings- perspectief, 6. stimuleren innovaties, 7. regionale mobiliteit en samenwerking. https://rapwb.nl/

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Tilburg University, CURIO, ’t Rijks, Fontys, Dongemond College, KSE, JTC, Markland College, OMO, SKVOB, 19 PO scholen,

Ondernemers

Overheid
RAP PO West-Brabant,

Locatie

 • Bergen op Zoom

'2e Challenge ‘Gezond 100'

In deze challenge werken leerlingen en studenten van het voorgezet onderwijs, MBO en HBO in gemixte groepen samen om een product te bedenken om zorgprofessionals en ondernemers intensiever te betrekken bij innovaties voor gezondheid.


Contact

Simone Mante-Peperkamp
s.mante@breda.nl

Meer informatie

Project

2e Challenge ‘Gezond 100

In deze challenge werken leerlingen en studenten van het voorgezet onderwijs, MBO en HBO in gemixte groepen samen om een product te bedenken om zorgprofessionals en ondernemers intensiever te betrekken bij innovaties voor gezondheid. In dit project staan allerlei vragen centraal, zoals: - ‘Hoe E-health kan helpen bij effectieve communicatie tussen zorgaanbieder en patiënt?’ -‘Hoe dienen jongeren te worden betrokken zodat ze gezond in de maatschappij blijven staan?’ - ‘Op welke manier vinden verschillende generaties elkaar beter in de digitale wereld?’ -‘Wat moeten gemeenten doen zodat oudere zelf aan hun gezondheid blijven werken?’ In gemixte groepen worden prototypes ( eindproducten ) bedacht als oplossingen voor de voorgelegde vraagstukken door de werkgroep ‘Werkend Leren’ (Zorgorganisaties, onderwijs, ondernemers en de Gemeente Breda). Leerlingen en studenten werken in een onderlinge wedstrijd aan de beste oplossingen en intussen leren alle partijen in nieuwe vormen van samenwerking innovatie te stimuleren. Door de gemixte groepen worden leerlingen en studenten gestimuleerd samen te werken en elkaar expertise te benutten. Daarnaast belangrijk leerdoel op jonge leeftijd na te denken over betekenis van gezond zijn en blijven. Wat werkt wel en niet vanuit perspectief jonge mensen in nadenken over gezondheid.   https://www.regioonline.nl/regio-breda/challenge-gezond-100-voor-studenten/

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Newman (Vmbo en HAVO), Curio (Vmbo en MBO), Avans Hogeschool,

Ondernemers
Surplus, Thebe,

Overheid
Gemeente Breda, Amphia Ziekenhuis,

Locatie

 • Breda

'Learning Community'

Innovatieve chemische MKB bedrijven in West Brabant geven aan dat een betere aansluiting bij beroepsopleidingen wenselijk is.


Contact

Bas Koebrugge
b.koebrugge@avans.nl

Meer informatie

Project

Learning Community

Meer Info: klik hier Innovatieve chemische MKB bedrijven in West Brabant geven aan dat een betere aansluiting bij beroepsopleidingen wenselijk is. Dit project pakt deze uitdaging op door de haalbaarheid van enkele nieuwe post-HBO samenwerkingsvormen te onderzoeken. Chemische bedrijven liggen vaak verder weg van de onderwijscentra, en vooral de MKB bedrijven vinden elk apart daardoor moeilijk aansluiting bij het beroepsonderwijs en studenten. Dit vraagt om een structurele aanpak, op het niveau van bijvoorbeeld een groot bedrijfsterrein. Een learning community is een samenhangend aantal activiteiten waarbij werkzame professionals en studenten samen kennis opdoen en delen. Als eerste invulling hiervan wil het CoE BBE samen met Biobased Delta, Rabobank, Haven Moerdijk en andere partners de komende tijd de volgende programma’s ontwikkelen: 1.een master programma 2.een traineeship programma 3.een of meer leergangen (series van avondcursussen) 4.community-bijeenkomsten, bijv. ochtendsessies

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Centre of Expertise Biobased Economy (COEBBE),

Ondernemers
Circulair Biobased Delta (CBD), Green Chemistry Campus (GCC), Havenbedrijf Moerdijk, Rabobank Breda,

Overheid
RWB,

Locatie

 • West-Brabant

'Flitsopleidingen Zorg'

Horecaondernemingen in Breda leveren tijdelijk honderd werknemers aan zorginstellingen. Koninklijke Horeca Nederland Breda (HKN) en Surplus zijn een samenwerkingsverband gestart om dit mogelijk te maken.


Contact

Jeroen Haamers
jjhaamers@breda.nl

Meer informatie

Project

Flitsopleidingen Zorg

Horecaondernemingen in Breda leveren tijdelijk honderd werknemers aan zorginstellingen. Koninklijke Horeca Nederland Breda (HKN) en Surplus zijn een samenwerkingsverband gestart om dit mogelijk te maken. Door het plan hoeven de ondernemers tijdelijk geen loonkosten te betalen en krijgt een lokale thuiszorgorganisatie er betaalbare werkkrachten bij. De detachering is tijdelijk, zolang als de coronacrisis duurt. Het personeel mag zelf aangeven hoeveel uren per week ze aan de slag willen. Zodra de horeca weer open mag, kan het personeel gefaseerd terug naar hun oorspronkelijke werk. Een mooi initiatief om nieuwe doelgroepen voor de zorg aan te boren via , door de gemeente betaalde leer-werktrajecten, zogenaamde flitstrajecten. Naast flitsopleiding wordt er met zorgpartners, gemeente en bedrijven gewerkt aan werkleerlijn zorg om doorstroom van werk naar werk met verkorte passende opleiding mogelijk te maken   Artikel: Breda investeert in omscholing horeca naar de zorg Horeca in Breda levert tijdelijk honderden werknemers aan thuiszorg

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Surplus, Sovak, Thebe, Zuiderhout, Prisma, Raffy, De Leystroom, Amphia, Amarant Revant , Gemeente Breda,

Ondernemers
Horecabedrijven Breda (HKN),

Overheid

Locatie

 • Breda

'De Doenersacademie'

De Doeners Academie heeft als doel de instroom van gekwalificeerde medewerkers in de logistiek en techniek vergroten.


Contact

Spie
info.beheer@spie.com

Meer informatie

Project

De Doenersacademie

De Doeners Academie heeft als doel de instroom van gekwalificeerde medewerkers in de logistiek en techniek vergroten. Deze hybride leeromgeving is bedoelt voor mensen die kansen nodig hebben buiten het reguliere (onderwijs) systeem en waarvoor dus nog geen passende oplossing voor is (o.a. school-dropouts, zijinstromers en arbeidsmigranten). Aangesloten MKB-bedrijven leveren ervaren vakbekwame medewerkers die de kandidaten opleiden tot bijvoorbeeld logistiek medewerker, vrachtwagenchauffeur, lasser, pijpfitter en mechanisch monteur. De Doenersacademie schoolt ook eigen medewerkers van betrokken bedrijven bij. Het streven is om in 2020 de voorbereidingsfase af te ronden en vanaf 2021 kandidaten op te leiden. De realisatie van een fysiek locatie (hybride leren) zal een volgende stap zijn (2022).

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs

Ondernemers
Spie Installatiebedrijf, aangesloten bedrijven,

Overheid
Gemeente Breda, REWIN, Gemeente Halderberge, Stichting Vakopleidingen Metaal West/Brabant, VNO/NCW Brabant Zeeland,

Locatie

 • Breda

'Het ComPas'

Het Competentie Paspoort maakt alle vormen van leren en ervaringen zichtbaar


Contact

ComPas
info@compas.works

Meer informatie

Project

Het ComPas

Het Competentie Paspoort maakt alle vormen van leren en ervaringen zichtbaar. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden in staat gesteld andere paden die ze hebben gevolgd of gaan volgen, te laten (h)erkennen op basis van taken en competenties. Doelstelling is om ze zo naar betaald werk te begeleiden. De ontwikkeltrajecten die kandidaten volgen worden zichtbaar gemaakt en gekoppeld aan taken, vaardigheden en competenties die relevant zijn voor die ontwikkeling. Het doel is dat er in 2020 200 CompetentiePaspoorten uitreikt zijn en dat er minimaal 25 Bredase netwerkpartners uit het maatschappelijk middenveld bereidt zijn gevonden met de tool te gaan werken. Gestart wordt met het aansluiten op het maatschappelijk middenveld, waarna na een half jaar ook het WSP betrokken wordt. ComPas project in Breda ComPas website

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs

Ondernemers
ComPas,

Overheid
Gemeente Breda, De Marlijn Academie, VNO-NCW Brabant Zeeland,

Locatie

 • Breda

'De MarlijnAcademie'

In 2020 behalen 125 mensen in de regio West-Brabant een praktijkverklaring. Praktijkleren met een mbo praktijkverklaring, dat is de insteek.


Contact

De MarlijnAcademie
info@marlijnacademie.nl

Meer informatie

Project

De MarlijnAcademie

In 2020 behalen 125 mensen in de regio West-Brabant een praktijkverklaring. Praktijkleren met een mbo praktijkverklaring, dat is de insteek. De onderwijspartners, werkpleinen, de gemeente, het SBB en UWV werken samen met bedrijven die getrainde werkbegeleiders inzetten. De MarlijnAcademie schoolt de werkbegeleiders. Werkbegeleiders die deze opleiding hebben gevolgd gaan beter herkennen en erkennen dat personeel al delen van een mbo opleiding geleerd hebben. Deze onderdelen worden beloond met een praktijkverklaring. Kandidaten die in aanmerking komen voor het traject praktijkleren worden door Bredase netwerkpartners van onder andere de thematafel Aan de Slag, het RBL West-Brabant en vanuit het WSP geworven. MarlijnAcademie website

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
De Marlijnacademie,

Ondernemers
Aagesloten bedrijven,

Overheid
Gemeente Breda, Academie, VNO-NCW Brabant Zeeland,

Locatie

 • Breda

'De Nationale Zorgklas'

De Nationale Zorgklas is een landelijk platform waar laagdrempelig spoedcursussen, trainingsprogramma’s en coaching worden aangeboden, om mensen in deze crisistijd snel op te leiden om inzetbaar te zijn voor de zorg.


Contact

Dirk Verbeek
d.verbeek@curio.nl

Meer informatie

Project

De Nationale Zorgklas

De Nationale Zorgklas is een landelijk platform waar laagdrempelig spoedcursussen, trainingsprogramma’s en coaching worden aangeboden, om mensen in deze crisistijd snel op te leiden om inzetbaar te zijn voor de zorg. In samenwerking met o.a. Curio, andere onderwijsinstellingen in het land en het landelijke initiatief 'Extra Handen voor de Zorg' biedt het platform online trainingsprogramma’s aan, zodat ook mensen zonder ervaring in de zorg door vakdocenten geschoold kunnen worden. Tot slot biedt het platform ook passende begeleiding en coaching die nodig is in deze tijd.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
CURIO, Onderwijsinstellingen,

Ondernemers
Werkgeversorganisatie aangesloten bij Regioplus,

Overheid
De Nationale Zorgklas, Extra Handen voor de Zorg, Werkgeversorganisatie aangesloten bij Regioplus,

Locatie

 • Breda

'De Techniekbus'

Deze Inspiratiebus is een initiatief van Amarant, Avans Hogeschool/GET-lab, gemeente Breda, Nieuwe Veste, Surplus, Thebe en Zorg voor elkaar Breda.


Contact

Zorgvoorelkaarbreda.nl
info@zorgvoorelkaarbreda.nl

Meer informatie

Project

De Techniekbus

Deze Inspiratiebus is een initiatief van Amarant, Avans Hogeschool/GET-lab, gemeente Breda, Nieuwe Veste, Surplus, Thebe en Zorg voor elkaar Breda. De handen zijn ineen geslagen om mensen kennis te laten maken met allerlei nieuwe snufjes en ontwikkelingen die het leven aangenamer kunnen maken. Techniek en innovatie als oplossing voor dagelijkse problemen. Voor inwoners betekent dat langer zelfstandig kunnen functioneren en het heft in eigen handen kunnen houden. Zorgprofessionals krijgen ideeën aangereikt hoe technologie ingezet kan worden om de kwaliteit en veiligheid van zorg verder te verbeteren en tegelijkertijd de werkdruk te verminderen. Meer info

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Avans Hogeschool, GET-Lab, Zorg voor Elkaar Breda,

Ondernemers

Overheid
Gemeente Breda, Nieuwe Vest, Surplus, Thebe,

Locatie

 • Breda

'HLO Logistiek Moerdijk'

Met dit onderzoek concluderen we of een hybride leeromgeving logistiek (HLO), of mogelijk andere vormen van publiek private samenwerkingen, duurzaam kunnen bijdragen aan de arbeidsmarktvraagstukken van haven- en industrieterrein Moerdijk.Meer informatie

Project

HLO Logistiek Moerdijk

Met dit onderzoek concluderen we of een hybride leeromgeving logistiek (HLO), of mogelijk andere vormen van publiek private samenwerkingen, duurzaam kunnen bijdragen aan de arbeidsmarktvraagstukken van haven- en industrieterrein Moerdijk. Doelstelling is een versterking van de logistieke kennisinfrastructuur en het meer geconcentreerd organiseren van logistieke opleidingen. Ook worden regionale investeringsfondsen of andere vormen van financiering die deze ontwikkelingen stimuleren in beeld gebracht.   Het project levert op: een contourenplan, een activiteitenagenda, een structurele dialoog tussen onderwijs, logistiek ondernemers en overheden.

Deelnemende partijen

Onderwijs
AD-College Avans, CURIO, REWIN, VNO-NCW Brabant Zeeland,

Ondernemers
Ondernemingsvereniging Haventerrein Moerdijk, Strategy Unit,

Overheid
Gemeente Moerdijk, Gemeente Breda,

Locatie

 • Moerdijk

'Logistiek Paspoort'

In 3 tot 5 weken tijd ontwikkelen de kandidaten zich tot logistiek medewerkers, orderpickers, hef- of reachtruckchauffeurs en magazijnmedewerkers.


Contact

Chantal Botz
vragen@locusnetwerk.nl

Meer informatie

Project

Logistiek Paspoort

In 3 tot 5 weken tijd ontwikkelen de kandidaten zich tot logistiek medewerkers, orderpickers, hef- of reachtruckchauffeurs en magazijnmedewerkers. Beroepen waar een grote behoefte aan is bij werkgevers. Dat maakt het project ‘Logistiek Paspoort’ een uitkomst voor zowel werkgevers als werkzoekenden in West-Brabant. Werkzoekende en werkgevers uit West-Brabant worden bij elkaar gebracht. Het gaat voornamelijk om mensen met een 'afstand tot de arbeidsmarkt’ - bijvoorbeeld mensen zonder opleiding, met een taalachterstand of statushouders Wie de stoomcursus logistiek volgt, behoudt ondertussen de uitkering. Bovendien wordt de opleiding wordt betaald en volgt er een baan. Voor bedrijven is er onderaan de streep ook winst; door subsidies hebben zij netto een goedkope kracht, waarvan het de bedoeling is dat die uitgroeit tot volwaardig werknemer. https://www.participerenloont.nl/nieuws/logistiek-paspoort-gestart

Deelnemende partijen

Onderwijs

Ondernemers
Regionale bedrijven,

Overheid
UWV, Werkgeverservicepunt West-Brabant, Locus, 70 bedrijven, Participeren loont,

Locatie

 • West-brabant

'Klimaat Adaptieve tuin'

Klimaatcafé voor hoveniers en tuinontwerpers bij CURIO in Breda! Dit project is er op gericht om handvatten te bieden om van een tuin een klimaatbestendige tuin te maken.


Contact

Bob Schalken
B.schalken@curio.nl

Meer informatie

Project

Klimaat Adaptieve tuin

Klimaatcafé voor hoveniers en tuinontwerpers bij CURIO in Breda! Dit project is er op gericht om handvatten te bieden om van een tuin een klimaatbestendige tuin te maken. In het project wordt d.m.v. inspiratie- en kenniscafés kennis gedeeld en ontwikkelt. Het klimaatbestendig maken van de stad vergt veel gezamenlijke inzet, maar ook een hoop innovatie en creativiteit. Het Klimaatcafé is het podium voor de aankomende generatie ontwerpers en doeners, namelijk de studenten! Het klimaatcafé is een mooie gelegenheid om te netwerken en ervaringen te delen met collega-hoveniers, studenten van de vakopleidingen en toeleveranciers. Welke oplossingen zien zij voor klimaatadaptatie en hoe zien zij hun eigen rol als bijvoorbeeld toekomstig ontwerper of uitvoerder? Met het Klimaatcafé werkt Breda aan de ambitie om in 2030 de eerste Europese stad in een Groen Park te zijn.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
CURIO,

Ondernemers

Overheid
Gemeente Breda, Branchevereniging VHG,

Locatie

 • Breda

'Avans Hackaton Moerdijk'

De ambitie van Haven- en industrieterrein Moerdijk is groots. In 2030 wil ze hét belangrijkste knooppunt van duurzame logistiek en procesindustrie zijn in de Vlaams-Nederlandse Delta.


Contact

Christian Janssen
Christian@strategyunit.nl

Meer informatie

Project

Avans Hackaton Moerdijk

De ambitie van Haven- en industrieterrein Moerdijk is groots. In 2030 wil ze hét belangrijkste knooppunt van duurzame logistiek en procesindustrie zijn in de Vlaams-Nederlandse Delta. Om die ambitie te bereiken is een van de belangrijkste opgaven om het terrein sterker te positioneren in de strijd om schaarser wordend talent en vakmanschap. Om economisch te kunnen groeien wordt bij bedrijven een toenemende urgentie gevoeld om personeel te werven, te behouden en te kunnen blijven ontwikkelen. Een belangrijk deel van de oplossing ligt in het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, zodat studenten beter hun weg vinden naar de bedrijven op het haventerrein. Maar hoe krijgen we stagiairs en jonge medewerkers naar de bedrijven op het haven- en industrieterrein Moerdijk?  In 2020 is met studenten HR Management en minor Smart City van Avans Hogeschool in Breda een ‘hackaton’ georganiseerd om in een creatieve setting met behulp van actieve werkvormen en interviews met bedrijven – binnen 48 uur - antwoord op deze vraag te krijgen.  Bekijk hier de video Het winnende team bedacht een activiteitencommissie en kreeg ruim 4 maanden de tijd dit plan uit te werken. De activiteitencommissie gaat aan de slag met kansrijke quick-win projecten drie op de pijlers evenementen, branding en een leer- en ontmoetingsplek.  De project-ambitie is om in 2021 een nieuwe hackathon te organiseren op Haven- en industrieterrein Moerdijk, op basis van een dan actuele en uitdagende vraagstelling.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Avans hogeschool Breda, Avans Center of Expertise BBE,

Ondernemers
15 bedrijven op Haven- en industrieterrein Moerdijk, Havenbedrijf Moerdijk,

Overheid
VNO-NCW Brabant-Zeeland, REWIN, Gemeente Moerdijk, Provincie Noord-Brabant,

Locatie

 • Moerdijk

'Project Landgoedleren. Leer de zorg goed kennen!'

Op Landgoed Vrederust in Halsteren zijn verschillende zorgrichtingen - gehandicaptenzorg, ouderenzorg, jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg - vertegenwoordigd.


Contact

Ruud de Jong
r.dejong@ggzwnb.nl

Meer informatie

Project

Project Landgoedleren. Leer de zorg goed kennen!

Op Landgoed Vrederust in Halsteren zijn verschillende zorgrichtingen - gehandicaptenzorg, ouderenzorg, jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg - vertegenwoordigd. De zorgpartners ASVZ, SDW, tanteLouise, GGZ WNB en onderwijspartner Curio gaan in augustus van start met een opleidingsinstituut op het landgoed. Onder de naam LandGoedLeren wordt in augustus gestart met de deeltijd opleidingen MBO-V niveau 4 en Verzorgende IG / Maatschappelijke zorg niveau 3 voor zij- en doorstromers. 24 nieuwe studenten kunnen  dan theorie en praktijk gaan combineren bij de organisaties op het landgoed.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio,

Ondernemers
ASVZ, SDW, Tante Louise, GGZ WNB,

Overheid

Locatie

 • Halsteren

'Purpose Avondcolleges'

Van scholieren en studenten tot ondernemers – iedereen schuift aan. Samen in de Regio laat iedereen ervaren dat er een andere kijk op ondernemen is.


Contact

Anita Karremans
Anita@sameninderegio.nl

Meer informatie

Project

Purpose Avondcolleges

Van scholieren en studenten tot ondernemers – iedereen schuift aan. Samen in de Regio laat iedereen ervaren dat er een andere kijk op ondernemen is. Het is de betekeniseconomie. Daarin ontwikkelen de economie en welvaart zich niet langer ten koste van welzijn, maar ten gunste van welzijn. In samenwerking met Thrive Institute worden zes avondcolleges georganiseerd. Thema’s als zorg, bouw, arbeidsparticipatie, horeca, agri en technologie staan centraal. Doel is meer creatieve out-of-box oplossingen te bedenken en realiseerbare doelen te formuleren. Scholieren en studenten zijn er natuurlijk bij, zo sluit ‘de toekomst’ aan bij de gesprekken. Ze worden verbonden met de ondernemers uit het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld. Zo stimuleren we de samenwerking op projecten die ertoe doen voor de regio.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio, Onderwijsinstellingen VO, AD-College,

Ondernemers
Regionale bedrijven,

Overheid
Stichting Samen in de Regio, Gemeente Brabantse Wal,

Locatie

 • Bergen op Zoom

 • Steenbergen

 • Woensdrecht

'Actieplan Stages en Leerplaatsen!'

De coronacrisis raakt de economie, ook in West-Brabant. Ook de beschikbaarheid van stages en leerbanen voor mbo-studenten en werkzoekenden staat in onze regio onder druk. Dit geldt mede voor vmbo-leerlingen in een leerwerktraject en leerlingen van het praktijkonderwijs en vso die gebruikmaken van leerwerktrajecten en stages bij erkende leerbedrijven. Eén van de partners van de... Read more »


Contact

Lian de Bruijn
l.debruijn@s-bb.nl

Meer informatie

Project

Actieplan Stages en Leerplaatsen!

De coronacrisis raakt de economie, ook in West-Brabant. Ook de beschikbaarheid van stages en leerbanen voor mbo-studenten en werkzoekenden staat in onze regio onder druk. Dit geldt mede voor vmbo-leerlingen in een leerwerktraject en leerlingen van het praktijkonderwijs en vso die gebruikmaken van leerwerktrajecten en stages bij erkende leerbedrijven. Eén van de partners van de Agenda Beroepsonderwijs, het SBB (Stichting Beroepsonderwijs & Bedrijfsleven) heeft het Actieplan Stages en Leerplaatsen gelanceerd. Met het actieplan wordt gezorgd voor voldoende stages en leerbanen in de regio. Zo moet schooluitval en toename van werkloosheid worden voorkomen. De handen ineen slaan! De Agenda Beroepsonderwijs heeft een prachtige ambitie: mensen gericht opleiden tot arbeidsfitte medewerkers en ondernemers die als burgers volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving van nu en die van de toekomst.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
MBO, HBO en VMBO- instellingen West-Brabant,

Ondernemers
Bedrijven regio West-Brabant,

Overheid
Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven,

Locatie

 • Regio West-Brabant

'Arbeidsmigranten duurzaam aan het werk'

We zien in Nederland en ook in onze regio een groei van het aantal arbeidsmigranten dat zich blijvend wil vestigen. Ondersteuning die gemeenten hierbij geven is vooral gericht op huisvesting.


Contact

Adrian van Tilburg
a.vantilburg@curio.nl

Meer informatie

Project

Arbeidsmigranten duurzaam aan het werk

We zien in Nederland en ook in onze regio een groei van het aantal arbeidsmigranten dat zich blijvend wil vestigen. Ondersteuning die gemeenten hierbij geven is vooral gericht op huisvesting. De gemeente Roosendaal wil daarnaast voor deze doelgroep ook ondersteuning gaan bieden op het gebied van het arbeidsmarktvraagstuk. Hoe zorgen we ervoor dat deze arbeidsmigranten, nu zij zich blijvend willen vestigen, een passende , duurzame arbeidsplaats kunnen krijgen? Om dit vraagstuk aan te pakken gaat de gemeente Roosendaal samen met beroepsopleider Curio een pilot starten. Het programma is gericht op taalvaardigheid, op zoek naar werk, solliciteren, taal op de werkvloer, jobcoaching. De intakegesprekken starten in augustus 2020.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio START,

Ondernemers
o.a. Logistieke bedrijven in de regio,

Overheid
Gemeente Roosendaal,

Locatie

 • Roosendaal

'Horeca & Hospitality Academie'

Het omgaan met kritische gasten wordt steeds belangrijker. Gasten hebben hoge verwachtingen rondom service, beleving, gezonde voeding en kwalitatief goede producten.


Contact

Ivo van Opbergen
bedrijfsopleidingen@curio.nl

Meer informatie

Project

Horeca & Hospitality Academie

De Horeca & Hospitality academie faciliteert meerdere MBO-opleidingen: kok, service-medewerker, keuken-assistent en bediening-assistent.   ‘Een leven lang ontwikkelen’ is het credo waarvoor de partners – Koninklijke Horeca Nederland, Curio, SVH, Stichting Horeca Onderwijs, Werkgeversservicepunt Breda en FRSH – “de handen ineen slaan”. Overheid, Ondernemers en Onderwijs vinden elkaar onder één dak. Toekomstig horeca personeel volgt een opleiding en horeca ondernemers kunnen hun bestaand personeel om-, her- en bijscholen.   De ambitie van de academie is te zorgen voor nieuwe instroom en ontwikkeling van gemotiveerd en opgeleid personeel voor de horecabranche. Dit door middel van een passend opleidingstraject met coaching on the job. Door een intensieve samenwerking met werkgevers wil de academie een bijdrage leveren aan het oplossen van het personeelstekort in de Hospitalitybranche door te binden, te boeien en te behouden.

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio, FRSH (Horeca Praktijkopleidingen), SHO (Stichting Horeca Onderwijs),

Ondernemers
SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca), KHN (Koninklijke Horeca Nederland),

Overheid
Gemeente Breda, Gemeente Breda, Werkgeversservicepunt ,

Locatie

 • Breda

'Project Zorg om Zorg'

Dit project is in 2018 gestart. Betreft een samenwerking van de gemeente Breda met Surplus. Doel is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toe te leiden naar een baan in de zorg.


Contact

-

Meer informatie

Project

Project Zorg om Zorg

Dit project is in 2018 gestart. Betreft een samenwerking van de gemeente Breda met Surplus. Doel is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toe te leiden naar een baan in de zorg.

Contact

 • -

Deelnemende partijen

Onderwijs

Ondernemers
Surplus,

Overheid

Locatie

 • Breda

'Wendbaar aan het Werk'

Dit ESF project waarvoor inmiddels meer dan 20 organisaties in Noord Brabant zich hebben aangemeld.


Contact

Anneke van Dixhoorn
a.vdixhoorn@transvorm.org

Meer informatie

Project

Wendbaar aan het Werk

Dit ESF project waarvoor inmiddels meer dan 20 organisaties in Noord Brabant zich hebben aangemeld. Een mooie kans om als organisatie aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. Organisaties worden gefaciliteerd bij het ontwikkelen van beleid omtrent duurzame inzetbaarheid en worden aangezet een cultuurverandering teweeg te brengen door middel van interventies op organisatie-, team- en medewerkersniveau.   Meer info: klik hier  

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs

Ondernemers
Transvorm, Deelnemende zorg- en welzijnsinstellingen,

Overheid

Locatie

 • Noord-Brabant

'Transvorm Talent Center (TTC)'

Het Transvorm Talent Center (TTC) zorgt ervoor dat werkgevers en zi-jinstromers elkaar weten te vinden.


Contact

Marlous van Os
m.vanos@transvorm.org

Meer informatie

Project

Transvorm Talent Center (TTC)

Het Transvorm Talent Center (TTC) zorgt ervoor dat werkgevers en zi-jinstromers elkaar weten te vinden. Het TTC is een online sollicitatieprogramma waarmee werkgevers en geïnteresseerden in zorg en welzijn elkaar kunnen vinden. Niet de beroepskwalificaties, maar de werkzaamheden, talenten en ervaring van de kandidaat staan centraal.   Meer info: klik hier

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs

Ondernemers
Transvorm,

Overheid

Locatie

 • Noord-Brabant

'BBL traject doktersassistente'

Met als doel de instroom- en opleidingscapaciteit te verhogen wordt er gewerkt aan het in 2020 starten van een eerste BBL-groep doktersassistenten via een zij instroomtraject.


Contact

Sanne Schoolmeesters
s.schoolmeesters@transvorm.org

Meer informatie

Project

BBL traject doktersassistente

Met als doel de instroom- en opleidingscapaciteit te verhogen wordt er gewerkt aan het in 2020 starten van een eerste BBL-groep doktersassistenten via een zij instroomtraject. Voorbereidingen hiervoor (inclusief het vinden van voldoende leerwerkplekken) zijn in volle gang.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio, ROC Tilburg,

Ondernemers
Zorggroep West-Brabant, Zorroo, Het Huisartsenteam, STAR-SHL, HAP West-Brabant, Huisartsenzorggroep Breda, LHV, Transvorm,

Overheid

Locatie

 • Midden- en West-Brabant

'Zij-instroom apothekersassistent'

Na een succesvolle pilot in Amsterdam wordt, na gebleken belangstelling, bekeken of een dergelijk zij-instroom traject ook in Brabant kan worden opgezet.


Contact

Sanne Schoolmeesters
s.schoolmeesters@transvorm.org

Meer informatie

Project

Zij-instroom apothekersassistent

Na een succesvolle pilot in Amsterdam wordt, na gebleken belangstelling, bekeken of een dergelijk zij-instroom traject ook in Brabant kan worden opgezet. ONDERZOEK PARTIJEN

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs

Ondernemers
Transvorm,

Overheid

Locatie

 • Noord-Brabant

'Flexibilisering van regulier onderwijs'

Bij zorg- en welzijnsorganisaties in West-Brabant bestaat de behoefte om samen met het onderwijs in de regio (MBO en HBO) te kijken naar mogelijkheden om het onderwijs flexibeler en meer op maat in te richten.


Contact

Sanne Schoolmeesters
s.schoolmeesters@transvorm.org

Meer informatie

Project

Flexibilisering van regulier onderwijs

Bij zorg- en welzijnsorganisaties in West-Brabant bestaat de behoefte om samen met het onderwijs in de regio (MBO en HBO) te kijken naar mogelijkheden om het onderwijs flexibeler en meer op maat in te richten. Dit geldt voor zowel zij-instroom trajecten als voor regulier onderwijs. Vanuit dit RAAT is een werkgroep gestart met zorg- en welzijnsorganisaties en het onderwijs om de mogelijkheden te onderzoeken.   Meer info: klik hier

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio, Avans Hogeschool,

Ondernemers
Transvorm, Thebe, Avoord, Ruitersbos, Careyn, Bravis, De Wijngaerd, Raffy, St. Elisabeth, S&L Zorg,

Overheid

Locatie

 • West-Brabant

'Ik Zorg'

Dit programma heeft tot doel dat meer mensen in de zorg gaan werken, dat beter wordt geleerd in de zorg en dat er anders wordt gewerkt.


Contact

Sanne Schoolmeesters
s.schoolmeesters@transvorm.org

Meer informatie

Project

Ik Zorg

Dit programma heeft tot doel dat meer mensen in de zorg gaan werken, dat beter wordt geleerd in de zorg en dat er anders wordt gewerkt. Activiteiten richten zich o.a. op werving, zijinstroom, stagebemiddeling,, uitvoeren van oriëntatieworkshops en het organiseren van kansenmarkten. Doel is het verhogen van instroom- en opleidingscapaciteit.   Meer info: klik hier Bekijk hier de Ik Zorg video

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
alle onderwijsinstellingen uit Noord-Brabant worden betrokken,

Ondernemers
alle zorg- en welzijnsinstellingen uit Noord-Brabant,

Overheid
Transvorm,

Locatie

 • Noord-Brabant

'Zij-instroom Koerz'

Met als doel de instroom- en opleidingscapaciteit te verhogen is speciaal voor zij-instromers en herintreders in de ouderenzorg het instroomprogramma KOERZ ontwikkelt.


Contact

Ton Akkermans
ton.akkermans@groenhuysen.nl

Meer informatie

Project

Zij-instroom Koerz

Met als doel de instroom- en opleidingscapaciteit te verhogen is speciaal voor zij-instromers en herintreders in de ouderenzorg het instroomprogramma KOERZ ontwikkelt. Een maatwerktraject waardoor deelnemers na 1,5 jaar aan de slag kunnen als volwaardig gediplomeerd verzorgende IG-MMZ.   Meer info: klik hier  

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
particuliere onderwijsinstelling,

Ondernemers
Groenhuysen,

Overheid

Locatie

 • Roosendaal

'Zij-instroom SwitchZ'

Met als doel de instroom- en opleidingscapaciteit te verhogen is het maatwerktraject ‘SwitchZ’ ontwikkelt.


Contact

Mijke Aarnoudse
mijke.aarnoudse@thebe.nl

Meer informatie

Project

Zij-instroom SwitchZ

Met als doel de instroom- en opleidingscapaciteit te verhogen is het maatwerktraject ‘SwitchZ’ ontwikkelt. Deze trajecten zijn in 2018 gestart en zijn voortgezet in 2019 met uitbreiding van nieuwe partners. Een opleidingstraject in de zorg op maat, een erkend mbo diploma én baangarantie.   Meer info: klik hier

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
particuliere onderwijsinstelling,

Ondernemers
Thebe, Volckaert, Park Zuiderhout, Schakelring, De Riethorst Stromeland, Het Laar, De Wever,

Overheid

Locatie

 • Regio West- en Midden-Brabant

'HbH-plus opleiding'

Gemeente Roosendaal heeft TWB, Groenhuysen en Axxicom gecontracteerd om het product HbH-plus te leveren vanuit de Wmo.


Contact

Sanne Schoolmeesters
s.schoolmeesters@transvorm.org

Meer informatie

Project

HbH-plus opleiding

Gemeente Roosendaal heeft TWB, Groenhuysen en Axxicom gecontracteerd om het product HbH-plus te leveren vanuit de Wmo. Dit betreft een deel huishoudelijke zorg met aanvullend een stuk begeleiding. Doel is om voor de huidige HbH medewerkers een “opleiding” te ontwikkelen zodat ze in staat worden gesteld het HbHplus product te kunnen leveren vanaf 1-1-2019.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio, NTI,

Ondernemers
TWB, Groenhuysen, Axxicom,

Overheid
Gemeente Roosendaal,

Locatie

 • Roosendaal

'Associate Degree “Health & Social Work”'

Deze AD opleiding is gestart in september 2019. Er zijn 120 studenten gestart aan deze opleiding (niveau 5).


Contact

Avans Hogeschool
connect.avansacademie@avans.nl

Meer informatie

Project

Associate Degree “Health & Social Work”

Deze AD opleiding is gestart in september 2019. Er zijn 120 studenten gestart aan deze opleiding (niveau 5). Zorgorganisaties en onderwijsorganisaties werken op regionaal niveau nauw met elkaar samen bij de voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van nieuwe opleidingsmogelijkheden. Meer info: klik hier

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Avans Hogeschool,

Ondernemers
Diverse zorgorganisaties uit de regio Noord-Brabant,

Overheid
Transvorm,

Locatie

 • Noord-Brabant

'Associate Degree “ouderenzorg”'

Er wordt onderzocht of de start van deze AD opleiding haalbaar is i.v.m. o.a. de arbeidsmarktrelevantie.


Contact

Sanne Schoolmeesters
s.schoolmeesters@transvorm.org

Meer informatie

Project

Associate Degree “ouderenzorg”

Er wordt onderzocht of de start van deze AD opleiding haalbaar is i.v.m. o.a. de arbeidsmarktrelevantie. Zorg- en welzijnsorganisaties in West-Brabant denken mee de mogelijke ontwikkeling van deze opleiding. Doel is het vergroten van de opleidingsmogelijkheden in de zorgsector.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Avans Hogeschool,

Ondernemers
diverse zorgorganisaties uit de regio Noord-Brabant,

Overheid
Transvorm,

Locatie

 • Noord-Brabant

'VMBO On Stage'

VMBO On Stage: Dit “beroepenfeest” wordt jaarlijks georganiseerd met als doelstelling de loopbaankeuze van jongeren positief te beïnvloeden.


Contact

Selwin Umar
mail@roosendaalonstage.nl

Meer informatie

Project

VMBO On Stage

VMBO On Stage: Dit “beroepenfeest” wordt jaarlijks georganiseerd met als doelstelling de loopbaankeuze van jongeren positief te beïnvloeden. VMBO leerlingen maken kennis met beroepsbeoefenaars uit o.a. de zorg. Leerlingen en beroepsbeoefenaren maken een match en vervolgens mag de leerling een keer meelopen in de praktijk van de beroepsbeoefenaar.   Meer info: klik hier

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Da Vinci College Roosendaal,

Ondernemers

Overheid
Het leerwerkloket,

Locatie

 • Roosendaal

'BRABANT WERKtZEKER'

BRABANT WERKtZEKER is een samenwerkingsverband van werkgevers en hun werknemers in Zorg, Welzijn en Jeugdzorg. Zij delen op een unieke wijze talent, werk en scholing met elkaar.


Contact

BRABANT WERKtZEKER
Info@brabantwerktzeker.nl

Meer informatie

Project

BRABANT WERKtZEKER

BRABANT WERKtZEKER is een samenwerkingsverband van werkgevers en hun werknemers in Zorg, Welzijn en Jeugdzorg. Zij delen op een unieke wijze talent, werk en scholing met elkaar. Door gebruik te maken van de mogelijkheden van BRABANT WERKtZEKER! worden talenten optimaal benut en blijft expertise behouden voor de sector en de regio. Meer info: klik hier

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs

Ondernemers
SMO Traverse, Novadic Kentron, Neos, Oosterpoort, SMO Breda, Combinatie Jeugdzorg, RIBW Brabant, GGZ Breburg, MAKS,

Overheid
Transvorm, FCB,

Locatie

 • Noord-Brabant

'Inzet technologie, ‘Anders werken in de zorg’'

12 organisaties voor verpleeghuiszorg in West-Brabant hebben de handen ineen geslagen. TanteLouise uit Bergen op Zoom nam het initiatief. Met het programma ‘Anders Werken in de zorg’ willen zij in hoog tempo met nieuwe technologieën het werken in de zorg ondersteunen, tijd besparen en de productiviteit verhogen. Het doel: de kwaliteit van zorg vasthouden en... Read more »


Contact

Nils van de Reijt
Nils.vandeReijt@tantelouise.nl

Meer informatie

Project

Inzet technologie, ‘Anders werken in de zorg’

12 organisaties voor verpleeghuiszorg in West-Brabant hebben de handen ineen geslagen. TanteLouise uit Bergen op Zoom nam het initiatief. Met het programma ‘Anders Werken in de zorg’ willen zij in hoog tempo met nieuwe technologieën het werken in de zorg ondersteunen, tijd besparen en de productiviteit verhogen. Het doel: de kwaliteit van zorg vasthouden en verbeteren ondanks het groeiend aantal ouderen en het arbeidsmarktprobleem. Meer informatie: klik hier

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Avans Hogeschool, Curio,

Ondernemers
St. Elisabeth, Avoord, De Riethorst Stromenland, Groenhuysen, Het Hoge Veer, Park Zuiderhout, Raffy/Lale/De Leystroom, Ruitersbos, Surplus, Tante Louise, Thebe, Zorgplein Maaswaarden, Volckaert,

Overheid
CZ Zorgkantoor, Care Innovation Center, Vilans,

Locatie

 • West-Brabant

'Samen leren in de wijk'

Zowel BOL als BBL wordt opgeleid vanuit de visie van praktijkgestuurd leren vanuit 15 locaties in 4 organisaties in de regio West-Brabant. Er zijn verschillende uitstroomrichtingen mogelijk.


Contact

Wendy de Jong
wendy@samenlerenindewijk.nl

Meer informatie

Project

Samen leren in de wijk

Zowel BOL als BBL wordt opgeleid vanuit de visie van praktijkgestuurd leren vanuit 15 locaties in 4 organisaties in de regio West-Brabant. Er zijn verschillende uitstroomrichtingen mogelijk.   Voor meer informatie: klik hier

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
STOC,

Ondernemers
Surplus, TWB, DAT, Kruisvereniging Noord-Brabant,

Overheid

Locatie

 • Breda

 • Roosendaal

 • Bergen op Zoom

'Zorgtechnicus'

Ontwikkeling opleiding beroep van de toekomst


Contact

Annette Overbeeke
a.overbeeke@curio.nl

Meer informatie

Project

Zorgtechnicus

Ontwikkeling opleiding beroep van de toekomst: Zorgtechnicus

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
ROC Tilburg, Koning Willem I college, Curio,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Breda

'Zorgboulevard Roosendaal'

In de Zorgboulevard komen onderwijs, werkvelden en innovatie bij elkaar. Deze unieke verbinding vormt de basis voor de zorg van morgen, met betrokken (nieuwe) medewerkers die kennis hebben van en handelen naar de zorg van morgen.


Contact

Annelies Postema
a.postema@cusio.nl

Meer informatie

Project

Zorgboulevard Roosendaal

In de Zorgboulevard komen onderwijs, werkvelden en innovatie bij elkaar. Deze unieke verbinding vormt de basis voor de zorg van morgen, met betrokken (nieuwe) medewerkers die kennis hebben van en handelen naar de zorg van morgen. De fysieke Zorgboulevard is de ontmoetingsplaats voor onderwijs, zorginstellingen en zorginnovaties. Er draaien innovatie projecten.   Meer info vindt u op Actie Leernetwerk.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio,

Ondernemers
TWB, S&L Zorg, SDW, Care Innovation Center,

Overheid

Locatie

 • Roosendaal

'West-Brabant Techniekstad HBO'

West-Brabant techniekstad hbo geeft een boost aan het praktijkgericht onderzoek en brengt deze kennis naar terug naar het bedrijfsleven middels bootcamptrainingen.


Contact

Raymond Sparreboom
r.sparreboom@avans.nl

Meer informatie

Project

West-Brabant Techniekstad HBO

Binnen het project West-Brabant techniekstad hbo worden drie lectoraten opgestart in de regio, gericht op Robotisering & Sensoring, Datascience & ICT en Nieuwe materialen . Er zullen bootcamptrainingen worden ontwikkelt om medewerkers bij te scholen op het gebied van Robotisering en Datascience. Daarnaast worden de projectruimten uitgebreid waar studenten kunnen experimenteren met nieuwe technieken. Dit project wordt mede gefinancierd vanuit de regiodeal Mid-West Makes and Moves en is onderdeel van het programma Human Capital Topsectoren.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
AVANS, CURIO,

Ondernemers
Bosch Rexroth, Omron, Festo, Exrobotics, Enexis, Hoppenbrouwers, ABB , Siemens, TMC, Alten, Rabobank,

Overheid
Gemeente Breda, REWIN, RWB,

Locatie

 • Breda

'Human Capital Agenda Aerospace Maintenance'

De vraag naar goed opgeleide onderhoudstechnici neemt de komende jaren toe binnen het luchtvaartcluster. Om de tekorten in het cluster te verkleinen slaan triple helix partijen op het cluster de handen ineen in de Human Capital Agenda Aerospace Maintenance.


Contact

Jan Traats
J.Traats@woensdrecht.nl

Meer informatie

Project

Human Capital Agenda Aerospace Maintenance

De komende jaren wordt uitvoering gegeven aan de Human Capital Agenda Aerospace en Maintenance. De activiteiten beslaan thema’s als: het versterken van de samenwerking tussen de verschillende onderwijsinstellingen op het cluster, onderzoek naar het effectiever binden en boeien van talent, Inzichtelijk maken voor werknemers welke arbeidskansen het cluster biedt en opstellen van een communicatieplan en recruitmentstrategie.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
CURIO ,

Ondernemers
Aviolanda ,

Overheid
Gemeente Woensdrecht, RWB, REWIN,

Locatie

 • Woensdrecht

'Logistiek Vooruit'

Logistiek vooruit is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Het doel van het samenwerkingsverband is mensen te enthousiasmeren voor de logistieke sector en de aansluiting van het onderwijs met het bedrijfsleven te verbeteren.


Contact

Thea van Bokhoven
t.vanBokhoven@curio.nl

Meer informatie

Project

Logistiek Vooruit

Evenementen waarin de beroepsoriëntatie centraal staat of waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten om kennis uit te wisselen om de aansluiting van de onderwijsprogramma’s te verbeteren worden georganiseerd onder de vlag van logistiek vooruit. Logistiek vooruit geeft inzicht in verschillende carrièrepaden die mogelijk zijn binnen de logistiek.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
CURIO, Associate Degree Academy,

Ondernemers
Logistiek platform Roosendaal, Logistiek platform Amerstreek, Connected,

Overheid

Locatie

 • Roosendaal

'Invented By All'

Studenten en docenten uit het mbo en hbo werken de beste ideeën samen met de deelnemende bedrijven uit tot werkende prototypes, die in het kader van kennisdeling aan een breed publiek tentoongesteld worden. Daarmee doen deze studenten ervaring op met een reële bedrijfscasus binnen een innovatieproces en het presenteren aan een groot publiek, geheel in... Read more »


Contact

Luc Swaab
Luc@kennisinz.nl

Meer informatie

Project

Invented By All

Studenten en docenten uit het mbo en hbo werken de beste ideeën samen met de deelnemende bedrijven uit tot werkende prototypes, die in het kader van kennisdeling aan een breed publiek tentoongesteld worden. Daarmee doen deze studenten ervaring op met een reële bedrijfscasus binnen een innovatieproces en het presenteren aan een groot publiek, geheel in de gedachtelijn van 21st century skills en maken zijn op een leerzame manier kennis met techniek. Dit project wordt mede gefinancierd vanuit de regiodeal Mid-West Makes and Moves en is onderdeel van het programma Human Capital Topsectoren.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
CURIO, Avans, VO,

Ondernemers
Zie sponsorpagina uitvindfabriek,

Overheid

Locatie

 • Roosendaal

'Aanpak laaggeletterdheid in Bergen op Zoom'

De aanpak van laaggeletterdheid richt zich op drie thema’s


Contact

Esther Hartog (coördinator Taalhuis)
taalhuis@markiezaatsbibliotheken.nl

Meer informatie

Project

Aanpak laaggeletterdheid in Bergen op Zoom

De aanpak van laaggeletterdheid richt zich op drie thema’s:
 1. Preventie: Voorkomen van laaggeletterdheid.
 2. Signalering: Doorbreken van taboe op laaggeletterdheid en het signaleren en doorverwijzen naar passende scholing.
 3. Scholing: Verminderen van laaggeletterdheid door de inzet van passende en effectieve scholing.
Lees meer op: https://cat.markiezaatsbibliotheken.nl/iguana/www.main.cls?surl=Volwasseneneducatie

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
ROC West-Brabant,

Ondernemers
WijZijn , Bibliotheek Markiezaat; Stichting Samenwerken, Stadlander, WVS, Saver,

Overheid
Gemeente Bergen op Zoom, ISD Brabantse Wal,

Locatie

 • Bergen op Zoom

'Roosendaal Leerbedrijf'

S&L Zorg biedt plekken voor beroepspraktijkvorming aan voor studenten van diverse beroepsopleidingen van welzijn of gezondheidszorg uit de regio, van kwalificatieniveau 2 tot en met 5 (HBO) Kwetsbare leerlingen die herintegreren.


Contact

Marlies Grommen
m.grommen@curio.nl

Meer informatie

Project

Roosendaal Leerbedrijf

S&L Zorg biedt plekken voor beroepspraktijkvorming aan voor studenten van diverse beroepsopleidingen van welzijn of gezondheidszorg uit de regio, van kwalificatieniveau 2 tot en met 5 (HBO) Kwetsbare leerlingen die herintegreren.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Zorg,

Overheid
lokale overheden regio/ UWV,

Locatie

 • Roosendaal

'Programma “WelSlagen PLUS”'

Idem project “WelSlagen” voor mensen uit andere landen inclusief een taaltraject, 30 weken.


Contact

Marita Bogers
M.Bogers@curio.nl

Meer informatie

Project

Programma “WelSlagen PLUS”

Idem project “WelSlagen” voor mensen uit andere landen inclusief een taaltraject, 30 weken.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Zorg,

Overheid
lokale overheden regio/ UWV,

Locatie

 • Breda

 • Bergen op Zoom

 • Roosendaal

'Programma “WelSlagen”'

WelSlagen is een krachtig instrument om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te winnen voor kansrijke beroepen in zorg en welzijn.


Contact

Marita Bogers Curio
M.Bogers@curio.nl

Meer informatie

Project

Programma “WelSlagen”

WelSlagen is een krachtig instrument om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te winnen voor kansrijke beroepen in zorg en welzijn. Tot de doelgroep behoren werkzoekende jongeren, voortijdig schoolverlaters en kandidaten zonder startkwalificatie. Deelnemers volgen een toeleidingstraject voorafgaand aan een BBL-opleiding zorg en welzijn. Gedurende twintig weken krijgen de deelnemers één dag per week training die ze voorbereidt op de toekomstige BBL baan, en doen zij drie dagen per week praktijkervaring op bij een zorg- of welzijnsinstelling.Door gemeenten en het UWV wordt WelSlagen ingezet voor werkzoekenden als instroomproject met baangarantie. https://calibrisadvies.nl/products/welslagen/

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Zorg,

Overheid
lokale overheden regio/ UWV,

Locatie

 • Breda

 • Bergen op Zoom

 • Roosendaal

'Doorlopende leerlijn Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn'

Doel is om de vmbo opleiding dienstverlening te integreren met mbo-opleiding Helpende Zorg en Welzijn.


Contact

Annette Overbeeke
a.overbeek@curio.nl

Meer informatie

Project

Doorlopende leerlijn Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn

Doel is om de vmbo opleiding dienstverlening te integreren met mbo-opleiding Helpende Zorg en Welzijn.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Zorg, (MBO en VMBO,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Breda

'Vakmanschapsroute Zorg en Welzijn'

Middelbare school het Da Vinci College werkt nauw samen met het Curio Zorg en Welzijn (voorheen ROC WB). In het vmbo kunnen leerlingen in de vakgebied Zorg & Welzijn al in leerjaar 3 hun praktijkexamen afsluiten.


Contact

Lieke van Genderen (DaVinci)
mj.vangenderen@davincicollege.nl

Meer informatie

Project

Vakmanschapsroute Zorg en Welzijn

Middelbare school het Da Vinci College werkt nauw samen met het Curio Zorg en Welzijn (voorheen ROC WB). In het vmbo kunnen leerlingen in de vakgebied Zorg & Welzijn al in leerjaar 3 hun praktijkexamen afsluiten. Als ze dat succesvol doen, volgen ze daarna een deel van hun lessen op het mbo. Het Da Vinci College en Curio hebben hiervoor een officiële licentie gekregen van het Ministerie van Onderwijs onder de naam Vakmanschapsroute.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Zorg, Davinci (vmbo),

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Roosendaal

'Huis van Morgen'

Het Huis van Morgen heeft als doel het toegankelijk maken van toepassingsgerichte zorginnovaties voor inwoners en (toekomstige) zorgprofessionals.


Contact

Margo Emmen
margo@huis-van-morgen.nl

Meer informatie

Project

Huis van Morgen

Het Huis van Morgen heeft als doel het toegankelijk maken van toepassingsgerichte zorginnovaties voor inwoners en (toekomstige) zorgprofessionals. Met het Huis van Morgen vindt ook een kwaliteitsimpuls plaats bij het verder betrekken van docenten en studenten. Lees meer op: https://www.huis-van-morgen.nl/

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Zorg, Avans,

Ondernemers
Diverse bedrijven,

Overheid
Gemeente Bergen op Zoom en Gemeente Roosendaal,

Locatie

 • Roosendaal

'AD Logistiek'

In Roosendaal wordt sinds 2018 MBO4+ 2-jarige opleiding gegeven.


Contact

Jacques van Gastel
j.vangastel@avans.nl

Meer informatie

Project

AD Logistiek

In Roosendaal wordt sinds 2018 MBO4+ 2-jarige opleiding gegeven. De Associate degree Logistiek leidt op tot een logistiek professional op hbo-niveau.Van groot belang om de doorstroming te bevorderen > verhogen van het kennisniveau in de logistiek Voor de ontwikkeling van dit onderwijs wordt samengewerkt met bedrijven. https://www.ad-academie.nl/opleidingen/logistiek-roosendaal

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Avans, Curio Techniek,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Roosendaal

'Logistiek Platform Amerstreek'

Ambitie: zorgen dat er voldoende goed opgeleid en gemotiveerd personeel, op alle niveaus, beschikbaar is voor de bedrijven.


Contact

Gemeente Oosterhout, Hanneke Klerks
h.klerks@oosterhout.nl

Meer informatie

Project

Logistiek Platform Amerstreek

Ambitie: zorgen dat er voldoende goed opgeleid en gemotiveerd personeel, op alle niveaus, beschikbaar is voor de bedrijven.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Techniek, Curio Transport & Logistiek,

Ondernemers
Logistieke bedrijven,

Overheid
Gemeente Oosterhout en aantal logistieke bedrijven,

Locatie

 • Oosterhout

'CONNECTED West-Brabant'

Ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen (3 O's) werken samen om het logistieke bedrijfs- en vestigingsklimaat in West-Brabant een boost te geven en verder te optimaliseren.


Contact

Hanneke Bruinsma REWIN
h.bruinsma@rewin.nl

Meer informatie

Project

CONNECTED West-Brabant

Ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen (3 O's) werken samen om het logistieke bedrijfs- en vestigingsklimaat in West-Brabant een boost te geven en verder te optimaliseren. https://www.connected-westbrabant.nl/

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
CURIO, Avans,

Ondernemers
13 toonaangevende logistieke dienstverleners,

Overheid
West-Brabantse werkgelegenheidsgemeenten, TKI Dinalog, Logistics Community Brabant en REWIN,

Locatie

 • Regio West-Brabant

'Logistiek van de toekomst'

Opzetten van een simulatiecentrum waarin studenten, medewerkers en zij-instromers getraind kunnen worden voor de logistieke sector. Het simulatiecentrum zal ook gebruikt worden om werkzoekenden kennis te laten maken met de logistieke sector.


Contact

Thea van Bokhoven
T.vanBokhoven@curio.nl

Meer informatie

Project

Logistiek van de toekomst

De simulaties zijn gericht op Warehouse Management Systemen (WMS), Transport Management Systemen (TMS), Geo-ICT, Droning en hef- en reachtruck besturing. Verbeterde match in de logistiek: Werkzoekenden kunnen in het simulatiecentrum vrijblijvend kennismaken met de logistieke sector. Het project is aangesloten bij het regionale project perspectief op werk, dat als doelstelling heeft om effectieve bemiddeling naar werk te bewerkstelligen. Versterken van logistieke opleidingen: De simulaties zullen worden opgenomen in de opleidingsprogramma’s van de logistieke opleidingen. Waaronder de nieuwe niveau 4 opleiding logistiek van CURIO.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio,

Ondernemers

Overheid
Gemeente Roosendaal, RWB, Bestuur Regionaal Werkbedrijf West-Brabant, REWIN,

Locatie

 • Roosendaal

'Powered by CONNECTED'

Eind 2018 is de app ‘Rondje Logistiek’ uitgebracht die leerlingen in het voortgezet onderwijs in contact brengt met de veelzijdige wereld van de logistiek.


Contact

REWIN, Hanneke Bruinsma
h.bruinsma@rewin.nl

Meer informatie

Project

Powered by CONNECTED

Net als in andere sectoren is de arbeidsmarkt in de logistiek heel krap. Een groter probleem is om de juiste mensen te vinden, om gemotiveerde mensen te vinden die vernieuwing in de sector brengen. De logistiek is voor veel (jonge) mensen een onbekende, dan wel onbeminde branche. Men kent de diversiteit van de branche niet en weet niet welke innovatieve uitdagingen de branche te wachten staan en de banen van de toekomst zal beïnvloeden. In dit project gaan we middels 4 initiatieven, op een herkenbare wijze, enthousiasme, vernieuwing en verjonging te brengen in de logistiek. Onder andere door de inzet van de app Rondje Logistiek, een website CONNECTED people, bedrijfsbezoeken en een netwerk van Young professionals.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Markland College, Tessenderlandt, Munnikenheide,

Ondernemers
CWB-logistieke bedrijven, 21CC Education Nederland, Port of Moerdijk,

Overheid

Locatie

 • Regio West-Brabant

'DALI'

DALI zet in op ontwikkeling van kennisintensieve logistiek (smart logistics): het bedenken, ontwikkelen, demonstreren en toepassen van nieuwe logistieke werkwijzen in een drie jarige proeftuin


Contact

LCB/ BUAS: Bas Groot

Meer informatie

Project

DALI

DALI zet in op ontwikkeling van kennisintensieve logistiek (smart logistics): het bedenken, ontwikkelen, demonstreren en toepassen van nieuwe logistieke werkwijzen in een drie jarige proeftuin. Doel is de sector toekomstbestendig  te maken. DALI is een OP Zuid project, alsmede gefinancierd door de regiodeal. https://logisticscommunitybrabant.nl/

Contact

 • LCB/ BUAS: Bas Groot

 • Midpoint, Bas Holland

Deelnemende partijen

Onderwijs
LCB is een samenwerking tussen , Breda University of Applied Sciences (BUAS), TUE, UvT, en Nederlandse Defensie Academie,

Ondernemers
17 logistieke bedrijven,

Overheid
REWIN, Midpoint Brabant, Gemeente Breda en de Provincie Noord-Brabant,

Locatie

 • Brabant

'Logistiek Platform Amerstreek'

Ambitie: zorgen dat er voldoende goed opgeleid en gemotiveerd personeel, op alle niveaus, beschikbaar is voor de bedrijven.


Contact

Gemeente Oosterhout, Hanneke Klerks
h.klerks@oosterhout.nl

Meer informatie

Project

Logistiek Platform Amerstreek

Ambitie: zorgen dat er voldoende goed opgeleid en gemotiveerd personeel, op alle niveaus, beschikbaar is voor de bedrijven. http://slpa.nl

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Techniek, Curio Transport & Logistiek,

Ondernemers
Logistieke bedrijven,

Overheid
Gemeente Oosterhout,

Locatie

 • Oosterhout

'Excellentieprogramma’s en talentontwikkeling in de logistiek'

Ontwikkelen van diverse excellentieprogramma’s die als cursus aangeboden kunnen worden voor bijscholing van werkenden en die verankerd worden in de logistieke opleidingen.


Contact

Thea van Bokhoven
t.vanBokhoven@curio.nl

Meer informatie

Project

Excellentieprogramma’s en talentontwikkeling in de logistiek

Excellentieprogramma’s en talent in de logistiek is onderdeel van het project Tijd- en plaatsonafhankelijk praktijkleren. Er zullen excelelentieprogramma’s worden ontwikkeld op het gebied van: logistic droning, customs, logistic Geo-ICT en Health Logistics.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Techniek,

Ondernemers
Mepavex Bergen op Zoom, SBB, Zes Goes, T&L partners,

Overheid

Locatie

 • Bergen op Zoom

'Actieplan Taal Breda'

Inzet op taal op werkvloer, Breda Eenvoudig en Digitale Inclusie.


Contact

Simone Mante
s.mante@breda.nl

Meer informatie

Project

Actieplan Taal Breda

Inzet op taal op werkvloer, Breda Eenvoudig en Digitale Inclusie. Samenwerking bedrijven, maatschappelijke instellingen en onderwijs irt aanpak laaggeletterdheid met concrete projecten. https://www.telmeemettaal.nl/wp-content/uploads/2019/03/Actieplan-Breda-2019-2021.pdf

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio,

Ondernemers
Taalaanbieders,

Overheid
Gemeente Breda,

Locatie

 • Breda

'Opleidingstraject Basisvaardigheden GROEN met baangarantie'

Een samenwerkingsinitiatief van WSP West-Brabant/UWV, Curio en Agridienst Uitzendbureau heeft voor acht uitkeringsgerechtigden van het UWV een baan opgeleverd.


Contact

Bob Schalken
b.schalken@curio.nl

Meer informatie

Project

Opleidingstraject Basisvaardigheden GROEN met baangarantie

https://www.linkedin.com/pulse/samenwerking-uwv-curio-en-agridienst-levert-baan-op-voor-saskia/ Een samenwerkingsinitiatief van WSP West-Brabant/UWV, Curio en Agridienst Uitzendbureau heeft voor acht uitkeringsgerechtigden van het UWV een baan opgeleverd. Na een leer-werktraject van vijf maanden, mét baangarantie, ontvingen de deelnemers woensdag 11 september 2019 trots hun getuigschrift Basisvaardigheden Groen!

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Groen,

Ondernemers
Agridienst,

Overheid
UWV,

Locatie

 • Breda

 • Steenbergen

'CHIEF- Project'

Het Centrum voor Hulp bij Innovatie, Educatie en Inspiratie en Fascinatie Plantaardige Eiwitten is ene initiatief van HAK en Schouten Europe.


Contact

Emmy Bakker
e.bakker@curio.nl

Meer informatie

Project

CHIEF- Project

Het Centrum voor Hulp bij Innovatie, Educatie en Inspiratie en Fascinatie Plantaardige Eiwitten is ene initiatief van HAK en Schouten Europe. Doel is het bevorderen van nieuwe productontwikkeling en start-ups, het ontwikkelen van onderwijspakketten en het beleefbaar maken van producten door te ervaren, bereiden, proeven en participatie. Het educatieve centrum biedt onderwijs over duurzame landbouw en eiwitrijke gewassen. Het doel is via educatie te experimenteren en bewustwording te creëren in samenwerking met lokale onderwijs-/ kennisinstellingen, grote commerciële partijen, en sociale werkplaatsen (herintreders in het arbeidsproces). HAS en CURIO sluiten aan t.a.v. de educatieve doelstellingen. Voor meer informatie: https://www.schoutenfood.com/nl/nieuws/chief-samen-de-eiwittransitie-versnellen

Contact

 • Henk Schouten

 • Peter Lobbezoo

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Groen, HAS, Altena College,

Ondernemers
HAK, Schouten Europe, Osun, Jumbo, LIB, Nestle, Louis Bolk Instituut, Prog Veg, Dutch Cuisine,

Overheid
Provincie Flevoland, Provincie Noord Brabant, BOM, Rewin,

Locatie

 • Breda

 • Sleeuwijk

'MBO-HBO'

Groene onderwijs verplaatst zich op Food en Future en een dynamisch actueel portfolio dat in samenwerking met (behoefte op) arbeidsmarkt wordt ontwikkeld.


Contact

Coert van den Maagdenberg
c.vandenmaagdenberg@curio.nl

Meer informatie

Project

MBO-HBO

Groene onderwijs verplaatst zich op Food en Future en een dynamisch actueel portfolio dat in samenwerking met (behoefte op) arbeidsmarkt wordt ontwikkeld. Deze opleiding gaat augustus 2020 van start bij Hogeschool Zeeland in een hybride vorm,  zowel voltijds als duaal en vormt een aanvulling in de doorstroommogelijkheden van MBO studenten Horeca, Keuken en Groen.  Docenten van Curio participeren in de ontwikkeling van het curriculum van deze opleiding.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Groen, Hogeschool Zeeland,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Bergen op Zoom

'Kans op BPV Curio Groen en La Vie en Rose'

La Vie en Rose werkt samen met Curio Groen MBO aan een meer divers, kwalitatief en ruimer aanbod van BPV plaatsen voor de doelgroep kwetsbare jongeren en wordt de interne en externe zorgstructuur versterkt.


Contact

Jack Teuns
j.teuns@curio.nl

Meer informatie

Project

Kans op BPV Curio Groen en La Vie en Rose

La Vie en Rose werkt samen met Curio Groen MBO aan een meer divers, kwalitatief en ruimer aanbod van BPV plaatsen voor de doelgroep kwetsbare jongeren en wordt de interne en externe zorgstructuur versterkt. Hiermee worden in- en doorstroommogelijkheden vergroot.

Contact

 • Joriene Beks

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Groen,

Ondernemers
Stichting La Vie en Rose,

Overheid
Gemeente Breda (‘Breda aan de slag’) ,

Locatie

 • Breda

'Groen Sprint'

Met groen sprint komt er een 6 jarige vmbo-mbo-opleiding niv 4 per 1 augustus 2021 die toeleiding biedt tot een ( internationale ) baan in het groen.


Contact

Emmy Bakker
e.bakker@curio.nl

Meer informatie

Project

Groen Sprint

Met groen sprint komt er een 6 jarige vmbo-mbo-opleiding niv 4 per 1 augustus 2021 die toeleiding biedt tot een ( internationale ) baan in het groen. Doorstroom naar werk en of groen HBO-onderwijs is het doel. Kenmerkend voor het groensprint traject zijn levensechte beroepsvraagstukken afgestemd met het bedrijfsleven, duurzaamheid en loopbaanleren.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio vmbo Groen ,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Breda

 • Andel

 • Halsteren

'Opleiding vakexpert Teelt en Groene Technologie en vakexpert Veehouderij (leerjaar 3)'

Het derde leerjaar van beide opleidingen staat volledig in het teken van ondernemerschap en innovatie


Contact

Bob Schalken
b.schalken@curio.nl

Meer informatie

Project

Opleiding vakexpert Teelt en Groene Technologie en vakexpert Veehouderij (leerjaar 3)

Het derde leerjaar van beide opleidingen staat volledig in het teken van ondernemerschap en innovatie. In de vorm van projectonderwijs werken studenten aan een opdracht vanuit het bedrijfsleven, waarbij ze een bedrijfsanalyse opstellen en een innovatie bedrijfsmatig doorrekenen.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio,

Ondernemers
ZLTO, Foodup!Brabant,

Overheid

Locatie

 • Breda

'Human Capital project Plantaardige regio'

De regio heeft als ambitie de omschakeling te maken naar een plantaardige economie. Om deze ambitie waar te kunnen maken zijn investeringen nodig in (toegepast)onderzoek en menselijk kapitaal.


Contact

Emmy Bakker
e.bakker@curio.nl

Meer informatie

Project

Human Capital project Plantaardige regio

Middels het project plantaardige regio wordt ingezet op versterking van de kennisontwikkeling in de regio door de opstart van lectoraten en minoren van de HAS in de regio. Daarnaast wordt ingezet op intensivering van de samenwerking tussen onderwijsinstellingen onderling en de samenwerking met het regionale bedrijfsleven. In totaal zullen drie lectoraten en vier minoren aan de regio worden gekoppeld, met als focusgebieden smart-farming, bodem en food. Dit project wordt mede gefinancierd vanuit de regiodeal Mid-West Makes and Moves en is onderdeel van het programma Human Capital Topsectoren.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
HAS, Avans, Curio,

Ondernemers
Royal Cosun, Rijkszaan, SZAV, LambWeston, Meijer, ZLTO,

Overheid
RWB, Gemeente Bergen op Zoom, Gemeente Steenbergen, REWIN,

Locatie

 • Breda

'Stuurgroep regionaal programma Agrofood&Biobased'

Het regionale programma Agrofood&Biobased wordt aangestuurd vanuit een brede stuurgroep


Contact

Emmy Bakker
e.bakker@curio.nl

Meer informatie

Project

Stuurgroep regionaal programma Agrofood&Biobased

Het regionale programma Agrofood&Biobased wordt aangestuurd vanuit een brede stuurgroep. HAS, Avans en Curio zijn deelnemer in de groep. Doestelling is om afstemming van de marktvraag en het onderwijs te verbeteren.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
HAS, Avans, Curio,

Ondernemers
Rabobank, Fruitport, Treeport, Lamb Weston, Cosun, Rijk Zwaan, De Vegetarische Slager, FME, ZLTO, Biobased Delta, CLTV,

Overheid
RWB, REWIN, WUR, Gemeente Bergen op Zoom, Gemeente Steenbergen,

Locatie

 • Bergen op Zoom

'CHIEF- Project'

Het Centrum voor Hulp bij Innovatie, Educatie en Inspiratie en Fascinatie Plantaardige Eiwitten is ene initiatief van HAK en Schouten Europe.


Contact

Emmy Bakker
e.bakker@curio.nl

Meer informatie

Project

CHIEF- Project

Het Centrum voor Hulp bij Innovatie, Educatie en Inspiratie en Fascinatie Plantaardige Eiwitten is ene initiatief van HAK en Schouten Europe. Doel is het bevorderen van nieuwe productontwikkeling en start-ups, het ontwikkelen van onderwijspakketten en het beleefbaar maken van producten door te ervaren, bereiden, proeven en participatie. Het educatieve centrum biedt onderwijs over duurzame landbouw en eiwitrijke gewassen. Het doel is via educatie te experimenteren en bewustwording te creëren in samenwerking met lokale onderwijs-/ kennisinstellingen, grote commerciële partijen, en sociale werkplaatsen (herintreders in het arbeidsproces). HAS en CURIO sluiten aan t.a.v. de educatieve doelstellingen. Voor meer informatie: https://www.schoutenfood.com/nl/nieuws/chief-samen-de-eiwittransitie-versnellen

Contact

 • Henk Schouten

 • Peter Lobbezoo

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Groen, HAS, Altena College,

Ondernemers
HAK, Schouten Europe, Cosun, Jumbo, LIB, Nestle, Louis Bolk Instituut, Prog Veg, Dutch Cuisine,

Overheid
Provincie Flevoland, Provincie Noord Brabant, BOM, Rewin,

Locatie

 • Breda

 • Sleeuwijk

'Groei'

De opleiding food & future zal binnen Curio verzorgd worden gebaseerd op de deelkwalificatie vakexpert voeding & voorlichting.


Contact

Emmy Bakker
e.bakker@curio.nl

Meer informatie

Project

Groei

De opleiding food & future zal binnen Curio verzorgd worden gebaseerd op de deelkwalificatie vakexpert voeding & voorlichting. Het onderwijs zal worden gekenmerkt door te werken met levensechte beroepsvraagstukken en leervraaggestuurd onderwijs. De leidende thema’s zijn gebaseerd op de 17 sustainable development goals: o.a. circulair ondernemen & van grond tot mond In november 2018 is het project ‘van grond tot mond’ gestart waarbij vier opleidingen samenwerken: keuken, brood & banket, veehouderij en plantenteelt.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Groen,

Ondernemers
De foodpartners leveren een substantiële bijdrage aan de invulling van het curriculum Food & Future en leveren een bijdrage aan projecten met levensechte beroepsvraagstukken die innovatief van karakter (kunnen) zijn.,

Overheid

Locatie

 • Breda

'Innovatief Kennispunt Bloem & Styling'

Curio Groen vormt met het bedrijfsleven ( en wellicht VBW ) een samenwerkingsverband.


Contact

Bob Schalken
b.schalken@curio.nl

Meer informatie

Project

Innovatief Kennispunt Bloem & Styling

Curio Groen vormt met het bedrijfsleven ( en wellicht VBW ) een samenwerkingsverband. Opleiding Bloem & Styling als de innovatie opleiding van Zuidwest-Nederland. Vakonderwijs vmbo en mbo, zij-instromers en medewerkers en ondernemers uit de branche. Ook er is sprake van een professionaliseringsprogramma voor de leraren.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Groen,

Ondernemers
VBW,

Overheid

Locatie

 • Breda

'House of Hospitality'

Met het concept House of Hospitality Zuidwest-Nederland richt het onderwijs zich op de cross-sectorale hospitality markt (toerisme, horeca, en faciltair in de zorg, logistiek en retail ).


Contact

Emmy Bakker
e.bakker@curio.nl

Meer informatie

Project

House of Hospitality

Met het concept House of Hospitality Zuidwest-Nederland richt het onderwijs zich op de cross-sectorale hospitality markt (toerisme, horeca, en faciltair in de zorg, logistiek en retail ). Het opleidingsportfolio is een samenwerking op het gebied van travel, leisure, facilitair, horeca en gastvrijheid, op mbo en vmbo niveau met een doorlopende leerlijn voor reguliere leerlingen en instromers. De samenwerking met diverse sectoren ( ook zorg en logistiek ) de regio en gemeenten is zichtbaar in duurzame samenwerkingsrelaties, levensechte opdrachten en innovatieve projecten in hybride leeromgevingen.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
HAS, Curio Voedsel, Groen en Gastvrijheid,

Ondernemers

Overheid
Sector Advies Commissie,

Locatie

 • Breda

'Kunststof Applicatie- en Training Centrum ( KATC ) Bergen op Zoom'

Met de komst van het KATC is er in het Suikerlab een open innovatiecentrum waar onderwijsinstellingen samen met het bedrijfsleven nieuwe ( groene ) kunststoffen, vezels en composieten ontwikkelen.


Contact

Emmy Bakker
e.bakker@curio.nl

Meer informatie

Project

Kunststof Applicatie- en Training Centrum ( KATC ) Bergen op Zoom

Met de komst van het KATC is er in het Suikerlab een open innovatiecentrum waar onderwijsinstellingen samen met het bedrijfsleven nieuwe ( groene ) kunststoffen, vezels en composieten ontwikkelen. Het KATC ondersteunt bedrijven bij de innovatie van nieuwe materialen. Studenten leren met toepassingsgerichte projecten onderzoeken en ontwerpend te leren en praktijkervaring op te doen.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
HAS, Curio Techniek, Curio-bedrijfsopleidingen, Curio VMBO ( Steenspil ) en Curio Voedsel, Groen en Gastvrijheid,

Ondernemers
COSUN, LambWeston, Rijk Zwaan, ZLTO, CZAV,

Overheid
Gemeente Bergen op Zoom, RWB, Provincie Noord-Brabant, REWIN,

Locatie

 • Bergen op Zoom

'Practoraat Agrofood & Biobased Economy Delta Agrifood Business Bergen op Zoom'

In het Voortgezet Onderwijswijs worden leerlingen betrokken in echte innovatie opdrachten afkomstig uit het West-Brabantse bedrijfsleven. Op die manier maken jongeren op een leuke manier kennis met techniek.


Contact

Luc Swaab
Luc@kennisinz.nl

Meer informatie

Project

Practoraat Agrofood & Biobased Economy Delta Agrifood Business Bergen op Zoom

Studenten en docenten uit het mbo en hbo werken de beste ideeën samen met de deelnemende bedrijven uit tot werkende prototypes, die in het kader van kennisdeling aan een breed publiek tentoongesteld worden. Daarmee doen deze studenten ervaring op met een reële bedrijfscasus binnen een innovatieproces en het presenteren aan een groot publiek, geheel in de gedachtelijn van 21st century skills en maken zijn op een leerzame manier kennis met techniek. Dit project wordt mede gefinancierd vanuit de regiodeal Mid-West Makes and Moves en is onderdeel van het programma Human Capital Topsectoren.  

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
VO, Avans, CURIO,

Ondernemers
COSUN, LambWeston, Rijk Zwaan, ZLTO, CZAV,

Overheid
RWB, REWIN,

Locatie

 • Bergen op Zoom

'Kennisloket Agrofood en Biobased Economy Delta Agrifood Business Bergen op Zoom'

Studenten, medewerkers onderwijs, bedrijven kunnen bij het loket terecht voor informatie, voorlichting en innovatieve sector-overstijgende (onderzoeks-)projecten en BPV-plaatsen, masterclasses,  trainingen, samenwerkingspartners, etc.


Contact

Emmy Bakker
e.bakker@curio.nl

Meer informatie

Project

Kennisloket Agrofood en Biobased Economy Delta Agrifood Business Bergen op Zoom

Studenten, medewerkers onderwijs, bedrijven kunnen bij het loket terecht voor informatie, voorlichting en innovatieve sector-overstijgende (onderzoeks-)projecten en BPV-plaatsen, masterclasses,  trainingen, samenwerkingspartners, etc. Bedrijven kunnen aankoppen voor het aanleveren van onderzoeks- en projectideeën, bijscholing medewerkers, etc. Dit project wordt mede gefinancierd vanuit de regiodeal Mid-West Makes and Moves en is onderdeel van het programma Human Capital Topsectoren. Lees meer https://deltaagrifoodbusiness.nl/

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
HAS, Curio Techniek, Curio-bedrijfsopleidingen, Curio VMBO ( Steenspil ) , Curio Groen en Horeca/ Voeding,

Ondernemers
COSUN, LambWeston, Rijk Zwaan, ZLTO, CZAV,

Overheid
Gemeente Bergen op Zoom, RWB, Provincie Noord-Brabant, REWIN,

Locatie

 • Bergen op Zoom

'Innovatief Proeflab Teelt'

De groene MBO opleiding van Curio richt in samenwerking met vmbo-scholen, hbo-instellingen en groenbedrijven uit de regio een kenniscentrum en Proeflab Teelt in.


Contact

Bob Schalken
b.schalken@curio.nl

Meer informatie

Project

Innovatief Proeflab Teelt

De groene MBO opleiding van Curio richt in samenwerking met vmbo-scholen, hbo-instellingen en groenbedrijven uit de regio een kenniscentrum en Proeflab Teelt in. Doel is dat het Innovatief Proeflab Teelt de samenwerking met bedrijfsleven en andere onderwijsinstellingen structureel versterkt en dat hiermee een oplossing wordt geboden voor het structureel tekort aan arbeidskrachten in de teelt in de regio en het imago van de branche versterkt. Het innovatief teeltonderwijs leidt studenten toekomstbestendig op. Het proeflab heeft onderzoekfaciliteiten voor de teelt met bijbehorende technologie, er is sprake van een doorlopende leerlijn en docenten ontwikkelen zich tot innovatieve professionals

Contact

 • Toine Hattink

 • Peter Luyten

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio vmbo en mbo Groen, Curio Techniek, HAS,

Ondernemers
Bedrijfsleven (groenbedrijven),

Overheid

Locatie

 • Breda

'Groene Hotspot Hoveniers i.s.m. de VHG'

Groene MBO opleiding van Curio vormt met de VHG de Groene Hotspot van Zuidwest-Nederland, oftewel locaties waar spilfuncties voor groen onderwijs zijn gerealiseerd.


Contact

Bob Schalken
b.schalken@curio.nl

Meer informatie

Project

Groene Hotspot Hoveniers i.s.m. de VHG

Groene MBO opleiding van Curio vormt met de VHG de Groene Hotspot van Zuidwest-Nederland, oftewel locaties waar spilfuncties voor groen onderwijs zijn gerealiseerd. Op deze hotspots is sprake van krachtenbundeling tussen het groen vakonderwijs en het bedrijfsleven om te groen onderwijs en bijbehorende vakbekwaamheid verder te ontwikkelen. Groene MBO opleiding van Curio vormt samen met partners deze groene hotspot waar informatie en kennis gedeeld kan worden met studenten, alumni, groene leerbedrijven, innovatieve groenbedrijven, hbo, lectoren, overheden en adviesbureau’s.  

Contact

 • Jeroen Zijlmans

 • Peter Luyten

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio vmbo én MBO Groen, Groene HBO’s,

Ondernemers
Branchevereniging VHG, bedrijfsleven ( groenbedrijven ),

Overheid
Sector Advies Commissie (SAC),

Locatie

 • Breda

'Brabantse Boomteelt Opleiding'

Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt in samenwerking met de groene MBO opleidingen van Curio en Helicon de boomteeltopleiding uitgevoerd.


Contact

Bob Schalken
b.schalken@curio.nl

Meer informatie

Project

Brabantse Boomteelt Opleiding

Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt in samenwerking met de groene MBO opleidingen van Curio en Helicon de boomteeltopleiding uitgevoerd. Hiermee wordt invulling gegeven aan de gezamenlijke behoefte van het bedrijfsleven en branchepartners om te werken aan een structurele, kwalitatieve en kwantitatieve groei van het aantal gekwalificeerd boomkwekerijmedewerkers. De opleiding wordt onder één naam samen ontwikkeld en uitgevoerd met onderwijspartners, branchepartners en het bedrijfsleven.

Contact

 • Roland van Bekhoven

 • Remco Beekers

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio vmbo én MBO Groen, Helicon,

Ondernemers
Treeport Zundert, Boomtelers Haaren, UWV en uitzendbureau’s,

Overheid

Locatie

 • Breda

 • Zundert

'De Groene, adaptieve stad'

In 2020 biedt Curio een curriculum aan dat groenprofessionals opleidt met advies- en / of uitvoerende kennis en vaardigheden die aansluiten op de ontwikkelingen op het gebied van duurzame verstedelijking.


Contact

Bob Schalken
b.schalken@curio.nl

Meer informatie

Project

De Groene, adaptieve stad

In 2020 biedt Curio een curriculum aan dat groenprofessionals opleidt met advies- en / of uitvoerende kennis en vaardigheden die aansluiten op de ontwikkelingen op het gebied van duurzame verstedelijking. Hiermee speelt Curio in op de ontwikkeling dat steeds meer mensen in steden wonen en dat er steeds meer aandacht nodig is voor een leefomgeving waar aandacht is voor groen en kwaliteit van leven. Voor goede aansluiting bij de behoefte in de markt en de maatschappelijke ontwikkelingen wordt tijdens de ontwikkeling van het curriculum en de uitvoering ervan nauw samengewerkt met het bedrijfsleven en de gemeenten.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio groene opleidingen vmbo en MBO,

Ondernemers
Bedrijfsleven (groenbedrijven),

Overheid
Gemeente Breda, de Sector Advies Commissie ( SAC ),

Locatie

 • Breda

'Cumela Academie'

Branchevereniging Cumela realiseert samen met de groene opleidingen van Curio en Scalda de Cumela Academie Agrarisch Loonwerk. De doelstelling is het ontwikkelen van een gezamenlijke opleiding in Breda.


Contact

Bob Schalken
b.schalken@curio.nl

Meer informatie

Project

Cumela Academie

Branchevereniging Cumela realiseert samen met de groene opleidingen van Curio en Scalda de Cumela Academie Agrarisch Loonwerk. De doelstelling is het ontwikkelen van een gezamenlijke opleiding in Breda. Dit in samenwerking met de brancheverenigingen en het bedrijfsleven. Ook wordt er een professionaliseringsprogramma opgezet voor de Agrarisch Loonwerk docenten, gericht op de innovaties in de sector. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de toenemende vraag naar geschikt personeel in de sector Groen, Grond en Infra.

Contact

 • Dick Klop

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio ( Groen, Techniek, Scalda),

Ondernemers
Branchevereniging Cumela,

Overheid
Sector Advies Commissie (SAC),

Locatie

 • Breda

'Alumnibeleid'

Het alumnibeleid draagt bij aan het boeien en binden van studenten van Curio, tijdens hun periode bij het ROC, en gedurende hun verdere carrière


Contact

Marieke Segers
m.segers@curio.nl

Meer informatie

Project

Alumnibeleid

Het alumnibeleid draagt bij aan het boeien en binden van studenten van Curio, tijdens hun periode bij het ROC, en gedurende hun verdere carrière. Curio wordt daarmee voor West-Brabant aanbieder van om- en bijscholing voor medewerkers in het arbeidsproces.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Service Centrum,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Etten-Leur

 • Roosendaal

 • Breda

 • Bergen op Zoom

'Startpunt kwetsbare studenten'

Iedere kwetsbare jongere in West-Brabant volgt onderwijs, werkt of ontvangt passende zorg. Deze doelstelling wordt bereikt door nauwe samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en bedrijfsleven.


Contact

Ronald Broos
r.broos@curio.nl

Meer informatie

Project

Startpunt kwetsbare studenten

Iedere kwetsbare jongere in West-Brabant volgt onderwijs, werkt of ontvangt passende zorg. Deze doelstelling wordt bereikt door nauwe samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en bedrijfsleven. Hiervoor is één zichtbaar Startpunt ingericht. Een expertisecentrum waar intern en extern vragen weggelegd én opgepakt worden. Dit centrum behandeld de vraag van kwetsbare jongeren, brengt de student in beeld en leidt door naar het beste passende ( onderwijs) traject.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Startcollege, Curio Servicecentrum,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Etten-Leur

 • Roosendaal

 • Breda

 • Bergen op Zoom

'NT 2 op het MBO'

Het project NT2 brengt taalonderwijs op het MBO.


Contact

Diny Norbart
d.norbart@curio.nl

Meer informatie

Project

NT 2 op het MBO

Het project NT2 brengt taalonderwijs op het MBO. Hiermee wordt kansenongelijkheid voor studenten met een migratieachtergrond verkleind. D.m.v. taalvaardigheid te vergroten wordt de kans op een succesvolle schoolloopbaan vergroot en kan het verschil in diplomaresultaat van autochtone studenten worden verkleind. Ook heeft het NT2 project de doestelling om de professionaliteit van leraren te vergroten en het aantal docenten te vergroten.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Servicecentrum, Curio Startcollege,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Etten-Leur

 • Roosendaal

 • Breda

 • Bergen op Zoom

'VMBO – MBO Leerlijn Startkwalificatie voor jongeren in kwetsbare positie.'

Met deze leerlijn ontstaat er een doorlopende leerroute waarin de ontwikkelvraag van de lerende centraal staat en deze een startkwalificatie kan behalen.


Contact

Mak Nobelen
m.nobelen@curio.nl

Meer informatie

Project

VMBO – MBO Leerlijn Startkwalificatie voor jongeren in kwetsbare positie.

Met deze leerlijn ontstaat er een doorlopende leerroute waarin de ontwikkelvraag van de lerende centraal staat en deze een startkwalificatie kan behalen. Dit alles vraagt om maatwerk t.a.v. de ontwikkelvraag, en het organisatiemodel.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Startcollege i.s.m. alle Curio scholen. ,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Breda

 • Roosendaal

 • Halsteren

 • Oudenbosch

 • Andel

 • Teteringen

 • Oosterhout

 • Bergen op Zoom

 • Etten-Leur

'Masterplan Sterk Techniekonderwijs: Onderdeel: Doorlopende “Ontdek-stimuleer - leerlijn” (Breda)'

Het opzetten van een doorlopende leerlijn vmbo-mbo rondom de harde profielen BWI, PIE en M&T waarbij een basis of kader leerling na 5 jaar zowel het vmbo als mbo niveau 2 diploma op zak heeft.


Contact

Johan Baselmans (Tessenderlandt)
jbaselmans@tessenderlandt.nl

Meer informatie

Project

Masterplan Sterk Techniekonderwijs: Onderdeel: Doorlopende “Ontdek-stimuleer - leerlijn” (Breda)

Het opzetten van een doorlopende leerlijn vmbo-mbo rondom de harde profielen BWI, PIE en M&T waarbij een basis of kader leerling na 5 jaar zowel het vmbo als mbo niveau 2 diploma op zak heeft. Tevens het ontwikkelen van een verkorte doorlopende leerlijn vmbo-mbo niveau 3. Andere scholen kunnen na twee jaar ook aansluiten om een doorlopende leerlijn richting Curio (mbo) te ontwikkelen. Curio gaat aan de slag met de ontwikkeling van interne doorlopende leerlijnen mbo 3 naar mbo 4 voor vmbo-TL leerlingen.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Tessenderlandt, Christoffel, Curio techniek,

Ondernemers
BouwSchool Breda, Installatiewerk Brabant-Zeeland, St. Vakopleidingen Metaal, Hoppenbrouwers, Van Tilburg-Bastianen, Renova ,

Overheid

Locatie

 • Breda

'Masterplan Sterk Techniekonderwijs: Onderdeel: Junior Techniekcollege (Breda)'

Onderwijsprogramma, genaamd ‘Junior Techniek College’, voor leerlingen uit groep 7 van het PO om een dag per week zijn of haar onderwijs te volgen binnen Tessenderlandt en het Techniekcentrum.


Contact

Johan Baselmans (Tessenderlandt)
jbaselmans@tessenderlandt.nl

Meer informatie

Project

Masterplan Sterk Techniekonderwijs: Onderdeel: Junior Techniekcollege (Breda)

Onderwijsprogramma, genaamd ‘Junior Techniek College’, voor leerlingen uit groep 7 van het PO om een dag per week zijn of haar onderwijs te volgen binnen Tessenderlandt en het Techniekcentrum. In navolging op vele initiatieven gericht op talentenontwikkeling bij meer- en hoogbegaafde kinderen, kiezen wij bewust voor een programma voor praktijkgerichte talentontwikkeling. Het gaat hierbij om de groep leerlingen waarvan eind groep 6 al duidelijk is geworden dat zij hun weg zullen gaan vervolgen richting een basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg op het voortgezet onderwijs.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Tessenderlandt, INOS,

Ondernemers
BouwSchool Breda, Installatiewerk Brabant-Zeeland, St. Vakopleidingen Metaal ,

Overheid

Locatie

 • Breda

'Vakcollege i.s.m. Da Vinci College'

Vierde jaars VMBO leerlingen volgen techniekonderwijs ( Bouw/Hout, Installatietechniek, Elektrotechniek, Motorvoertuigentechniek, Metaaltechniek. Doel is om overgang vmbo – mbo soepel te laten verlopen, loopbaankeuzes te vergemakkelijken en studieduurverkorting te realiseren en leerlingen te interesseren en behouden voor de technieksector.


Contact

Lisan van Beurden
l.vanbeurden@curio.nl

Meer informatie

Project

Vakcollege i.s.m. Da Vinci College

Vierde jaars VMBO leerlingen volgen techniekonderwijs ( Bouw/Hout, Installatietechniek, Elektrotechniek, Motorvoertuigentechniek, Metaaltechniek. Doel is om overgang vmbo – mbo soepel te laten verlopen, loopbaankeuzes te vergemakkelijken en studieduurverkorting te realiseren en leerlingen te interesseren en behouden voor de technieksector. http://www.davincicollege.nl/opleidingen/techniek.html

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Techniek, Da Vinci College,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Bergen op Zoom

 • Roosendaal

'Techniek Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt'

Een volledig en afgestemd onderwijsportfolio voor o.a. logistiek, mechatronica, elektrotechniek en bouwopleidingen.


Contact

John Kerstens
j.kerstens@curio.nl

Meer informatie

Project

Techniek Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt

Een volledig en afgestemd onderwijsportfolio voor o.a. logistiek, mechatronica, elektrotechniek en bouwopleidingen. Hierin wordt voor de internationaal georiënteerde sectoren ook meertalig onderwijs geprogrammeerd. Voor logistieke opleidingen is er met name focus op goede aansluiting op Associate Degree opleidingen Transport en Logistiek en het BUAS logistieke opleidingen.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Techniek, Avans ( AD – College ), , BUAS,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Bergen op Zoom

 • Breda

 • Roosendaal

'West-Brabant Techniekstad mbo'

Brabant Techniekstad is een project dat inzet op de instroom in techniekopleidingen, talent de ruimte biedt zich te ontwikkelen in excellentieprogramma’s en de betrokkenheid van het bedrijfsleven in het onderwijs vergroot.


Contact

Lisan van beurden
l.vanbeurden@curio.nl

Meer informatie

Project

West-Brabant Techniekstad mbo

Technisch talent is van groot belang voor de maak- en onderhoudssector in West-Brabant. Daarom wordt er actief ingezet op betere voorlichting en het verhogen van de instroom van meisjes in de techniek. Daarnaast gaat CURIO actief de samenwerking verkennen met leeromgevingen bij bedrijven en andere onderwijsinstellingen in de regio en zal kennis vanuit het bedrijfsleven beter ontsloten worden door intensievere samenwerking. Om ervoor te zorgen dat elke techniek student voldoende wordt uitgedaagd komt er tevens een excellentieprogramma. Dit project wordt mede gefinancierd vanuit de regiodeal Mid-West Makes and Moves en is onderdeel van het programma Human Capital Topsectoren.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Techniek, Avans, SVM,

Ondernemers
VDL, Tech-Talents, IW,

Overheid
REWIN, RWB,

Locatie

 • Bergen op Zoom

 • Werkendam

 • Moerdijk

 • Woensdrecht

'Bouw en techniek centrum Breda'

Is een gelijkwaardige publiek-private samenwerking tussen enerzijds de opleidingsbedrijven: BouwSchool Breda opleidingen bv, Inframensen Zuid en SchildersVakopleiding Breda en anderzijds de onderwijsinstelling Curio techniek en gebouwde omgeving. Bouw en techniekcentrum leidt voornamelijk jonge bouwvakkers op die zich willen laten opleiden tot timmerman, metselaar, tegelzetter, stratenmaker, schilder, werkvoorbereider of leidinggevende in de bouw.Meer informatie

Project

Bouw en techniek centrum Breda

http://btcbreda.nl/ Deze samenwerking beoogt het “meer dan alles onder één dak” principe. Hierbij zijn de gezamenlijk waarde de verbindende factor. De missie is om de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven duurzaam in te bedden, zodat een kwalitatieve instroom voor de sector in de regio wordt gewaarborgd. Tegelijkertijd richt men zich strategisch op duurzaam modern personeelsbeleid (leven lang ontwikkelen) voor de sector door middel van advisering, cursussen, trainingen en opleidingen aan te bieden voor zittend personeel en zij-instromers.   Daarnaast dient het Bouw en Techniek Centrum Breda een ontmoetingsplaats te zijn voor het bedrijfsleven. Het Bouw en Techniek Centrum Breda wordt vormgegeven vanuit  een “krachtige praktijkgerichte leeromgeving”.

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio, DaVinci College,

Ondernemers
Bouwend Nederland, bouwbedrijven in regio,

Overheid

Locatie

 • Breda

'Game-on'

Initiatief van techniekbedrijven om imago techniek te verbeteren bij VO leerlingen West-Brabant. 40 bedrijven nodigen 1300 VO- leerlingen uit.Meer informatie

Project

Game-on

https://www.fme.nl/nl/agenda/game-regio-breda-2019 Initiatief van techniekbedrijven om imago techniek te verbeteren bij VO leerlingen West-Brabant. 40 bedrijven nodigen 1300 VO- leerlingen uit.

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Techniek,

Ondernemers
techniek bedrijven regio West-Brabant,

Overheid
gemeenten Breda, Roosendaal, Oosterhout, RWB,

Locatie

 • Breda

'Masterplan Sterk Techniekonderwijs: Onderdeel: Gezamenlijke faciliteiten (Breda)'

Door het gezamenlijk gebruik maken van de verschillende faciliteiten rondom techniek en nieuwe technologieën zijn deze voor iedereen toegankelijk.


Contact

Johan Baselmans
jbaselmans@tessenderlandt.nl

Meer informatie

Project

Masterplan Sterk Techniekonderwijs: Onderdeel: Gezamenlijke faciliteiten (Breda)

Door het gezamenlijk gebruik maken van de verschillende faciliteiten rondom techniek en nieuwe technologieën zijn deze voor iedereen toegankelijk. Hierbij gaat het om de werkplaats faciliteiten maar ook om het delen van allerhande kleinschalige faciliteiten en diensten (gereedschappen, materialen, apparatuur, docenten, kennis etc.).

Contact

 • Tessenderlandt

Deelnemende partijen

Onderwijs
Tessenderlandt, Newmancollege, Curio Techniek, INOS,

Ondernemers
BouwSchool Breda, Installatiewerk Brabant-Zeeland, St. Vakopleidingen Metaal,

Overheid

Locatie

 • Breda

'Ontwikkeling BOL niveau 4 opleiding Logistic Controller'

Er wordt niveau 4 BOL opleiding logistiek ontwikkeld binnen CURIO. Deze opleiding geeft deelnemers de basis mee om te kunnen schakelen tussen verschillende afdelingen binnen logistieke bedrijven.


Contact

Thea van Bokhoven
T.vanBokhoven@curio.nl

Meer informatie

Project

Ontwikkeling BOL niveau 4 opleiding Logistic Controller

Er wordt niveau 4 BOL opleiding logistiek ontwikkeld binnen CURIO. Deze opleiding geeft deelnemers de basis mee om te kunnen schakelen tussen afdelingen binnen logistieke bedrijven, logistieke medewerkers aan te sturen, transport voor te bereiden, verbetering door te voeren in het logistieke proces en innovatieve technieken te implementeren.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Techniek,

Ondernemers

Overheid

Locatie

 • Bergen op Zoom

 • Breda

'Techniekberoep van de toekomst: Technicus Energietransitie'

In 2022 heeft Curio Techniek de opleiding Technicus Energietransitie ontwikkeld en in de markt gezet.


Contact

lisan van Beurden
l.vanbeurden@curio.nl

Meer informatie

Project

Techniekberoep van de toekomst: Technicus Energietransitie

In 2022 heeft Curio Techniek de opleiding Technicus Energietransitie ontwikkeld en in de markt gezet. Zowel de ontwikkeling en de uitvoering van de opleiding vindt plaats in nauwe samenwerking met bedrijfsleven en alumni. Deze opleiding is nodig om de snel veranderende energiesector te kunnen faciliteren met goed en voldoende opgeleide medewerkers.

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Techniek,

Ondernemers
Bedrijfsschool Stedin, Installatechniek Bergen op Zoom, DNWG,

Overheid

Locatie

 • Bergen op Zoom

'Technieketalage Curio'

Met de Technieketalage kunnen leerlingen van het po en vo onderwijs kennismaken met technoligische innovaties en deelnemen aan techniektrainingen.


Contact

Lisan van Beurden
l.vanbeurden@curio.nl

Meer informatie

Project

Technieketalage Curio

Met de Technieketalage kunnen leerlingen van het po en vo onderwijs kennismaken met technoligische innovaties en deelnemen aan techniektrainingen. Ook is het een etalage voor techniekprojecten van mbo-studenten. Workshops worden gegeven door student mbo niv 4. Dit zijn workshops die aansluiten bij huidige technolische trends en ontwikkelingen ( programmeren, robotisering, 3D prinen, lassimulatoren, dronevliegen, etc. ). Dit alles via de principes van makereducation (maakonderwijs). De ontwikkeling en uitvoering wordt zal plaatsvinden in samenwerking met het bedrijfsleven. Ook draagt de Technieketalage bij aan het verbeteren van het imago van techniekonderwijs en het werken in de technische sector. Dit project wordt mede gefinancierd vanuit de regiodeal Mid-West Makes and Moves en is onderdeel van het programma Human Capital Topsectoren. Lees meer https://markiezaat.nl/actueel/nieuws/3218/technieketalage-4-0

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Techniek, VO ( t’ Rijks, Steenspeel ), Partners sterkt Techniek Onderwijs OMO-scholen, PO,

Ondernemers
Bedrijfsschool Stedin, Technische bedrijven,

Overheid

Locatie

 • Bergen op Zoom

'CESI (Circulaire Economie Slimme Industrie Brabant)'

Maak- en onderhoudsindustrie stimuleren en ondersteunen in de omschakeling naar een circulaire economie (NL 2050 doelstellingen).


Contact

John den Ridder
J.denRidder@rewin.nl

Meer informatie

Project

CESI (Circulaire Economie Slimme Industrie Brabant)

Maak- en onderhoudsindustrie stimuleren en ondersteunen in de omschakeling naar een circulaire economie (NL 2050 doelstellingen).

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs

Ondernemers
KMU, FME,

Overheid
Provincie, Brainport, REWIN, Midpoint, BOM,

Locatie

 • Breda

'Uitvindfabriek'

In de uitvindfabriek maken kinderen uit het Basisonderwijs kennis met techniek


Contact

John den Ridder
J.denRidder@rewin.nl

Meer informatie

Project

Uitvindfabriek

In de uitvindfabriek maken kinderen uit het Basisonderwijs kennis met techniek. Er worden projecten in samenwerking met bedrijven, Voortgezet Onderwijs en ROC opgezet. https://uitvindfabriek.nl/

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
BO, VO, Curio techniek,

Ondernemers
zie sponsor pagina,

Overheid
o.a. Gemeente Breda, REWIN,

Locatie

 • Breda

'Dutch Technology Week West-Brabant'

Opzetten van projecten (o.a. GameOn, Tech symposium Avans) voor de promotie van techniek, tech bedrijven, technische opleidingen en technische vacatures.


Contact

Yvette Estourgie
y.estourgie@rewin.nl

Meer informatie

Project

Dutch Technology Week West-Brabant

Opzetten van projecten (o.a. GameOn, Tech symposium Avans) voor de promotie van techniek, tech bedrijven, technische opleidingen en technische vacatures. Dit alles met het doel om het imago, de instroom in het technisch onderwijs en de uitstroom naar de arbeidsmarkt te verbeteren. Lees meer: https://www.fme.nl/nl/agenda/game-regio-breda-2019

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
VO, Curio Techniek,

Ondernemers
zie sponsor pagina,

Overheid
o.a. Gemeente Breda, RWB, REWIN,

Locatie

 • Breda

'Center for Maintenance of Composites'

De realisatie van ontwikkelingscentrum (fieldlab en skillslab) in Woensdrecht (Aviolanda Business Parc) voor het onderhoud van composieten (DCMC).


Contact

John den Ridder
J.denRidder@rewin.nl

Meer informatie

Project

Center for Maintenance of Composites

De realisatie van ontwikkelingscentrum (fieldlab en skillslab) in Woensdrecht (Aviolanda Business Parc) voor het onderhoud van composieten (DCMC). In het fieldlab worden kennis en expertise gedeeld op het gebied van inspectie, reparatie en onderhoud van composieten en hybride structuren (vliegtuigen, windmoles, auto’,s bruggen, schepen etc.). Het skillslab (AMTS) richt zich op het opleiden en trainen van composiet maintenance specialisten. Op het gebied van biobased composieten is er een project gestart waar 3D printen van biobased composieten wordt gerealiseerd. Lees meer: http://www.composite-maintenance.com/ https://aviolanda.nl/ https://am-ts.nl/ seabiocomp

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Techniek, Avans, TU Delft, NLR,

Ondernemers
Fokker Services, Airborne, Aeronamics,

Overheid
Defensie, Gemeente Woensdrecht, Provincie , BOM, REWIN, RWB gemeentes met composiet toepassingen en deelnemende bedrijven, Werkendam & Maritiem cluster, Composiet bedrijven in de regio, Partijen buiten de regio (TU Delft),

Locatie

 • Woensdrecht

'Campione'

In Campione worden innovatieprojecten ontwikkeld voor het MKB in samenwerking met het onderwijs m.b.t. condition based en voorspellend onderhoud door de inzet van IoT, sensoren, AR/VR en AI. De focus in Campione ligt op de procesindustrie.


Contact

John den Ridder
J.denRidder@rewin.nl

Meer informatie

Project

Campione

In Campione worden fieldlabs opgezet t.b.v. van de digitalisering en automatisering van maintenance. In Campione worden innovatieprojecten ontwikkeld voor het MKB in samenwerking met het onderwijs m.b.t. condition based en voorspellend onderhoud door de inzet van IoT, sensoren, AR/VR en AI. De focus in Campione ligt op de procesindustrie. Lees meer: https://www.worldclassmaintenance.com/project/fieldlab-campione/ http://gate2.nl/

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
ROC Tilburg, Avans, Curio,

Ondernemers
Ericsson, WCM,

Overheid
Gemeente Tilburg, REWIN,

Locatie

 • Breda

'Dutch Drone Center'

Het gerelealiseerde fieldlab voor het demonstreren en testen van drones


Contact

Stefan van Seters
s.vanseters@rewin.nl

Meer informatie

Project

Dutch Drone Center

Het gerelealiseerde fieldlab voor het demonstreren en testen van drones. Er kunnen ook traingingen tot drone-pilot worden gevolgd. Lees meer: http://dutchdronecentre.nl/  

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Avans (minor), ROC Tilburg,

Ondernemers
Aerobotica, StandardAreo, Unmanned Aviation solutions, EO infra BV,

Overheid
Gemeente Woensdrecht, Provincie, EKZ, Veiligheidsregio, Brandweer, REWIN,

Locatie

 • Woensdrecht

'Skillslab Lasrobotisering'

Er wordt een praktijklocatie gerealiseerd inclusief programmering voor het opleiden van lasrobot programmeurs in samenwerking met het LAC uit Enschede en SVM Etten-leur.


Contact

RWB: Eveline Riedé
Eveline.Riede@west-brabant.eu

Meer informatie

Project

Skillslab Lasrobotisering

Er wordt een praktijklocatie gerealiseerd inclusief programmering voor het opleiden van lasrobot programmeurs in samenwerking met het LAC uit Enschede en SVM Etten-leur. Dit project wordt mede gefinancierd vanuit de regiodeal Mid-West Makes and Moves en is onderdeel van het programma Human Capital Topsectoren. Lees meer: http://www.lac.nl/ https://www.vakopleidingmetaal.nl/

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Techniek, Avans,

Ondernemers
o.a. BoZ group, SVM, VDL Steelweld, FME, KMU,

Overheid
Gemeenten Ouden-Bosch, RWB, REWIN, LAC Enschede,

Locatie

 • Etten-Leur

'Breda Robotics'

Breda Robotics, een samenwerking met bedrijfsleven en onderwijs.


Contact

John den Ridder
j.denridder@rewin.nl

Meer informatie

Project

Breda Robotics

Breda Robotics heeft als doel het opzetten van een fieldlab, skillslab en robot experience center in het centrum van Breda voor  het ontwikkelen en testen van robotiseringsapplicaties in de productie, inspectie, reparatie en onderhoud (o.a. inspectierobots,  AGV, productierobots). Een samenwerking met bedrijfsleven en onderwijs. Lees meer https://www.breda-robotics.nl/

Contact

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Techniek, Avans,

Ondernemers
ExRobotics, ImProvia, Synchronlab, WWA VNO/NCW,

Overheid
Gemeenten Breda, REWIN,

Locatie

 • Breda,