Aanpak laaggeletterdheid in Bergen op Zoom

De aanpak van laaggeletterdheid richt zich op drie thema’s:

  1. Preventie: Voorkomen van laaggeletterdheid.
  2. Signalering: Doorbreken van taboe op laaggeletterdheid en het signaleren en doorverwijzen naar passende scholing.
  3. Scholing: Verminderen van laaggeletterdheid door de inzet van passende en effectieve scholing.

Lees meer op: https://cat.markiezaatsbibliotheken.nl/iguana/www.main.cls?surl=Volwasseneneducatie