Actieplan Stages en Leerplaatsen!

De coronacrisis raakt de economie, ook in West-Brabant. Ook de beschikbaarheid van stages en leerbanen voor mbo-studenten en werkzoekenden staat in onze regio onder druk. Dit geldt mede voor vmbo-leerlingen in een leerwerktraject en leerlingen van het praktijkonderwijs en vso die gebruikmaken van leerwerktrajecten en stages bij erkende leerbedrijven. Eén van de partners van de Agenda Beroepsonderwijs, het SBB (Stichting Beroepsonderwijs & Bedrijfsleven) heeft het Actieplan Stages en Leerplaatsen gelanceerd. Met het actieplan wordt gezorgd voor voldoende stages en leerbanen in de regio. Zo moet schooluitval en toename van werkloosheid worden voorkomen.

De handen ineen slaan! De Agenda Beroepsonderwijs heeft een prachtige ambitie: mensen gericht opleiden tot arbeidsfitte medewerkers en ondernemers die als burgers volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving van nu en die van de toekomst.

Contact

Lian de Bruijn
l.debruijn@s-bb.nl

Deelnemende partijen

Onderwijs
MBO, HBO en VMBO- instellingen West-Brabant,

Ondernemers
Bedrijven regio West-Brabant,

Overheid
Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven,

Locatie

Regio West-Brabant