Avans Hackaton Moerdijk

De ambitie van Haven- en industrieterrein Moerdijk is groots. In 2030 wil ze hét belangrijkste knooppunt van duurzame logistiek en procesindustrie zijn in de Vlaams-Nederlandse Delta. Om die ambitie te bereiken is een van de belangrijkste opgaven om het terrein sterker te positioneren in de strijd om schaarser wordend talent en vakmanschap. Om economisch te kunnen groeien wordt bij bedrijven een toenemende urgentie gevoeld om personeel te werven, te behouden en te kunnen blijven ontwikkelen. Een belangrijk deel van de oplossing ligt in het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, zodat studenten beter hun weg vinden naar de bedrijven op het haventerrein. Maar hoe krijgen we stagiairs en jonge medewerkers naar de bedrijven op het haven- en industrieterrein Moerdijk? 

In 2020 is met studenten HR Management en minor Smart City van Avans Hogeschool in Breda een ‘hackaton’ georganiseerd om in een creatieve setting met behulp van actieve werkvormen en interviews met bedrijven – binnen 48 uur – antwoord op deze vraag te krijgen. 

Bekijk hier de video

Het winnende team bedacht een activiteitencommissie en kreeg ruim 4 maanden de tijd dit plan uit te werken. De activiteitencommissie gaat aan de slag met kansrijke quick-win projecten drie op de pijlers evenementen, branding en een leer- en ontmoetingsplek. 

De project-ambitie is om in 2021 een nieuwe hackathon te organiseren op Haven- en industrieterrein Moerdijk, op basis van een dan actuele en uitdagende vraagstelling.

Contact

Christian Janssen
Christian@strategyunit.nl

Deelnemende partijen

Onderwijs
Avans hogeschool Breda, Avans Center of Expertise BBE,

Ondernemers
15 bedrijven op Haven- en industrieterrein Moerdijk, Havenbedrijf Moerdijk,

Overheid
VNO-NCW Brabant-Zeeland, REWIN, Gemeente Moerdijk, Provincie Noord-Brabant,

Locatie

Moerdijk