Brabantse Boomteelt Opleiding

Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt in samenwerking met de groene MBO opleidingen van Curio en Helicon de boomteeltopleiding uitgevoerd. Hiermee wordt invulling gegeven aan de gezamenlijke behoefte van het bedrijfsleven en branchepartners om te werken aan een structurele, kwalitatieve en kwantitatieve groei van het aantal gekwalificeerd boomkwekerijmedewerkers. De opleiding wordt onder één naam samen ontwikkeld en uitgevoerd met onderwijspartners, branchepartners en het bedrijfsleven.

Contact

Bob Schalken
b.schalken@curio.nl

Roland van Bekhoven

Remco Beekers

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio vmbo én MBO Groen, Helicon,

Ondernemers
Treeport Zundert, Boomtelers Haaren, UWV en uitzendbureau’s,

Overheid

Locatie

Breda

Zundert