Cumela Academie

Branchevereniging Cumela realiseert samen met de groene opleidingen van Curio en Scalda de Cumela Academie Agrarisch Loonwerk. De doelstelling is het ontwikkelen van een gezamenlijke opleiding in Breda. Dit in samenwerking met de brancheverenigingen en het bedrijfsleven. Ook wordt er een professionaliseringsprogramma opgezet voor de Agrarisch Loonwerk docenten, gericht op de innovaties in de sector.

Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de toenemende vraag naar geschikt personeel in de sector Groen, Grond en Infra.

Contact

Bob Schalken
b.schalken@curio.nl

Emmy Bakker
e.bakker@curio.nl

Lisan van Beurden
l.vanbeurden@curio.nl

Dick Klop

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio ( Groen, Techniek, Scalda),

Ondernemers
Branchevereniging Cumela,

Overheid
Sector Advies Commissie (SAC),

Locatie

Breda