DALI

DALI zet in op ontwikkeling van kennisintensieve logistiek (smart logistics): het bedenken, ontwikkelen, demonstreren en toepassen van nieuwe logistieke werkwijzen in een drie jarige proeftuin. Doel is de sector toekomstbestendig  te maken.

DALI is een OP Zuid project, alsmede gefinancierd door de regiodeal.

https://logisticscommunitybrabant.nl/