De Groene, adaptieve stad

In 2020 biedt Curio een curriculum aan dat groenprofessionals opleidt met advies- en / of uitvoerende kennis en vaardigheden die aansluiten op de ontwikkelingen op het gebied van duurzame verstedelijking. Hiermee speelt Curio in op de ontwikkeling dat steeds meer mensen in steden wonen en dat er steeds meer aandacht nodig is voor een leefomgeving waar aandacht is voor groen en kwaliteit van leven. Voor goede aansluiting bij de behoefte in de markt en de maatschappelijke ontwikkelingen wordt tijdens de ontwikkeling van het curriculum en de uitvoering ervan nauw samengewerkt met het bedrijfsleven en de gemeenten.

Contact

Bob Schalken
b.schalken@curio.nl

Emmy Bakker
e.bakker@curio.nl

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio groene opleidingen vmbo en MBO,

Ondernemers
Bedrijfsleven (groenbedrijven),

Overheid
Gemeente Breda, de Sector Advies Commissie ( SAC ),

Locatie

Breda