De Nationale Zorgklas

De Nationale Zorgklas is een landelijk platform waar laagdrempelig spoedcursussen, trainingsprogramma’s en coaching worden aangeboden, om mensen in deze crisistijd snel op te leiden om inzetbaar te zijn voor de zorg. In samenwerking met o.a. Curio, andere onderwijsinstellingen in het land en het landelijke initiatief ‘Extra Handen voor de Zorg’ biedt het platform online trainingsprogramma’s aan, zodat ook mensen zonder ervaring in de zorg door vakdocenten geschoold kunnen worden. Tot slot biedt het platform ook passende begeleiding en coaching die nodig is in deze tijd.