Groei

De opleiding food & future zal binnen Curio verzorgd worden gebaseerd op de deelkwalificatie vakexpert voeding & voorlichting. Het onderwijs zal worden gekenmerkt door te werken met levensechte beroepsvraagstukken en leervraaggestuurd onderwijs. De leidende thema’s zijn gebaseerd op de 17 sustainable development goals: o.a. circulair ondernemen & van grond tot mond In november 2018 is het project ‘van grond tot mond’ gestart waarbij vier opleidingen samenwerken: keuken, brood & banket, veehouderij en plantenteelt.

Contact

Emmy Bakker
e.bakker@curio.nl

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Groen,

Ondernemers
De foodpartners leveren een substantiële bijdrage aan de invulling van het curriculum Food & Future en leveren een bijdrage aan projecten met levensechte beroepsvraagstukken die innovatief van karakter (kunnen) zijn.,

Overheid

Locatie

Breda