Groen Sprint

Met groen sprint komt er een 6 jarige vmbo-mbo-opleiding niv 4 per 1 augustus 2021 die toeleiding biedt tot een ( internationale ) baan in het groen. Doorstroom naar werk en of groen HBO-onderwijs is het doel. Kenmerkend voor het groensprint traject zijn levensechte beroepsvraagstukken afgestemd met het bedrijfsleven, duurzaamheid en loopbaanleren.