Het ComPas

Het Competentie Paspoort maakt alle vormen van leren en ervaringen zichtbaar. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden in staat gesteld andere paden die ze hebben gevolgd of gaan volgen, te laten (h)erkennen op basis van taken en competenties. Doelstelling is om ze zo naar betaald werk te begeleiden. De ontwikkeltrajecten die kandidaten volgen worden zichtbaar gemaakt en gekoppeld aan taken, vaardigheden en competenties die relevant zijn voor die ontwikkeling.

Het doel is dat er in 2020 200 CompetentiePaspoorten uitreikt zijn en dat er minimaal 25 Bredase netwerkpartners uit het maatschappelijk middenveld bereidt zijn gevonden met de tool te gaan werken. Gestart wordt met het aansluiten op het maatschappelijk middenveld, waarna na een half jaar ook het WSP betrokken wordt.

ComPas project in Breda

ComPas website

Contact

ComPas
info@compas.works

Deelnemende partijen

Onderwijs

Ondernemers
ComPas,

Overheid
Gemeente Breda, De Marlijn Academie, VNO-NCW Brabant Zeeland,

Locatie

Breda