Human Capital project Plantaardige regio

Middels het project plantaardige regio wordt ingezet op versterking van de kennisontwikkeling in de regio door de opstart van lectoraten en minoren van de HAS in de regio. Daarnaast wordt ingezet op intensivering van de samenwerking tussen onderwijsinstellingen onderling en de samenwerking met het regionale bedrijfsleven. In totaal zullen drie lectoraten en vier minoren aan de regio worden gekoppeld, met als focusgebieden smart-farming, bodem en food.
Dit project wordt mede gefinancierd vanuit de regiodeal Mid-West Makes and Moves en is onderdeel van het programma Human Capital Topsectoren.

Contact

Emmy Bakker
e.bakker@curio.nl

RWB: Eveline Riedé
Eveline.Riede@west-brabant.eu

Deelnemende partijen

Onderwijs
HAS, Avans, Curio,

Ondernemers
Royal Cosun, Rijkszaan, SZAV, LambWeston, Meijer, ZLTO,

Overheid
RWB, Gemeente Bergen op Zoom, Gemeente Steenbergen, REWIN,

Locatie

Breda