Innovatief Proeflab Teelt

De groene MBO opleiding van Curio richt in samenwerking met vmbo-scholen, hbo-instellingen en groenbedrijven uit de regio een kenniscentrum en Proeflab Teelt in.

Doel is dat het Innovatief Proeflab Teelt de samenwerking met bedrijfsleven en andere onderwijsinstellingen structureel versterkt en dat hiermee een oplossing wordt geboden voor het structureel tekort aan arbeidskrachten in de teelt in de regio en het imago van de branche versterkt.

Het innovatief teeltonderwijs leidt studenten toekomstbestendig op. Het proeflab heeft onderzoekfaciliteiten voor de teelt met bijbehorende technologie, er is sprake van een doorlopende leerlijn en docenten ontwikkelen zich tot innovatieve professionals

Contact

Bob Schalken
b.schalken@curio.nl

Toine Hattink

Peter Luyten

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio vmbo en mbo Groen, Curio Techniek, HAS,

Ondernemers
Bedrijfsleven (groenbedrijven),

Overheid

Locatie

Breda