Inzet technologie, ‘Anders werken in de zorg’

12 organisaties voor verpleeghuiszorg in West-Brabant hebben de handen ineen geslagen. TanteLouise uit Bergen op Zoom nam het initiatief. Met het programma ‘Anders Werken in de zorg’ willen zij in hoog tempo met nieuwe technologieën het werken in de zorg ondersteunen, tijd besparen en de productiviteit verhogen. Het doel: de kwaliteit van zorg vasthouden en verbeteren ondanks het groeiend aantal ouderen en het arbeidsmarktprobleem.

Meer informatie: klik hier

Contact

Nils van de Reijt
Nils.vandeReijt@tantelouise.nl

Deelnemende partijen

Onderwijs
Avans Hogeschool, Curio,

Ondernemers
St. Elisabeth, Avoord, De Riethorst Stromenland, Groenhuysen, Het Hoge Veer, Park Zuiderhout, Raffy/Lale/De Leystroom, Ruitersbos, Surplus, Tante Louise, Thebe, Zorgplein Maaswaarden, Volckaert,

Overheid
CZ Zorgkantoor, Care Innovation Center, Vilans,

Locatie

West-Brabant