Kennisloket Agrofood en Biobased Economy Delta Agrifood Business Bergen op Zoom

Studenten, medewerkers onderwijs, bedrijven kunnen bij het loket terecht voor informatie, voorlichting en innovatieve sector-overstijgende (onderzoeks-)projecten en BPV-plaatsen, masterclasses,  trainingen, samenwerkingspartners, etc. Bedrijven kunnen aankoppen voor het aanleveren van onderzoeks- en projectideeën, bijscholing medewerkers, etc. Dit project wordt mede gefinancierd vanuit de regiodeal Mid-West Makes and Moves en is onderdeel van het programma Human Capital Topsectoren.

Lees meer

Home

Contact

Emmy Bakker
e.bakker@curio.nl

RWB: Eveline Riedé
Eveline.Riede@west-brabant.eu

Deelnemende partijen

Onderwijs
HAS, Curio Techniek, Curio-bedrijfsopleidingen, Curio VMBO ( Steenspil ) , Curio Groen en Horeca/ Voeding,

Ondernemers
COSUN, LambWeston, Rijk Zwaan, ZLTO, CZAV,

Overheid
Gemeente Bergen op Zoom, RWB, Provincie Noord-Brabant, REWIN,

Locatie

Bergen op Zoom