Kennisloket Agrofood en Biobased Economy Delta Agrifood Business Bergen op Zoom

Studenten, medewerkers onderwijs, bedrijven kunnen bij het loket terecht voor informatie, voorlichting en innovatieve sector-overstijgende (onderzoeks-)projecten en BPV-plaatsen, masterclasses,  trainingen, samenwerkingspartners, etc. Bedrijven kunnen aankoppen voor het aanleveren van onderzoeks- en projectideeën, bijscholing medewerkers, etc. Dit project wordt mede gefinancierd vanuit de regiodeal Mid-West Makes and Moves en is onderdeel van het programma Human Capital Topsectoren.

Lees meer

Home