Kunststof Applicatie- en Training Centrum ( KATC ) Bergen op Zoom

Met de komst van het KATC is er in het Suikerlab een open innovatiecentrum waar onderwijsinstellingen samen met het bedrijfsleven nieuwe ( groene ) kunststoffen, vezels en composieten ontwikkelen. Het KATC ondersteunt bedrijven bij de innovatie van nieuwe materialen. Studenten leren met toepassingsgerichte projecten onderzoeken en ontwerpend te leren en praktijkervaring op te doen.

Contact

Emmy Bakker
e.bakker@curio.nl

Lisan van Beurden
l.vanbeurden@curio.nl

Deelnemende partijen

Onderwijs
HAS, Curio Techniek, Curio-bedrijfsopleidingen, Curio VMBO ( Steenspil ) en Curio Voedsel, Groen en Gastvrijheid,

Ondernemers
COSUN, LambWeston, Rijk Zwaan, ZLTO, CZAV,

Overheid
Gemeente Bergen op Zoom, RWB, Provincie Noord-Brabant, REWIN,

Locatie

Bergen op Zoom