Masterplan Sterk Techniekonderwijs: Onderdeel: Junior Techniekcollege (Breda)

Onderwijsprogramma, genaamd ‘Junior Techniek College’, voor leerlingen uit groep 7 van het PO om een dag per week zijn of haar onderwijs te volgen binnen Tessenderlandt en het Techniekcentrum. In navolging op vele initiatieven gericht op talentenontwikkeling bij meer- en hoogbegaafde kinderen, kiezen wij bewust voor een programma voor praktijkgerichte talentontwikkeling. Het gaat hierbij om de groep leerlingen waarvan eind groep 6 al duidelijk is geworden dat zij hun weg zullen gaan vervolgen richting een basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg op het voortgezet onderwijs.

Contact

Johan Baselmans (Tessenderlandt)
jbaselmans@tessenderlandt.nl

Deelnemende partijen

Onderwijs
Tessenderlandt, INOS,

Ondernemers
BouwSchool Breda, Installatiewerk Brabant-Zeeland, St. Vakopleidingen Metaal ,

Overheid

Locatie

Breda