NT 2 op het MBO

Het project NT2 brengt taalonderwijs op het MBO. Hiermee wordt kansenongelijkheid voor studenten met een migratieachtergrond verkleind. D.m.v. taalvaardigheid te vergroten wordt de kans op een succesvolle schoolloopbaan vergroot en kan het verschil in diplomaresultaat van autochtone studenten worden verkleind. Ook heeft het NT2 project de doestelling om de professionaliteit van leraren te vergroten en het aantal docenten te vergroten.

Contact

Diny Norbart
d.norbart@curio.nl

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Servicecentrum, Curio Startcollege,

Ondernemers

Overheid

Locatie

Etten-Leur

Roosendaal

Breda

Bergen op Zoom