Practoraat Agrofood & Biobased Economy Delta Agrifood Business Bergen op Zoom

Studenten en docenten uit het mbo en hbo werken de beste ideeën samen met de deelnemende bedrijven uit tot werkende prototypes, die in het kader van kennisdeling aan een breed publiek tentoongesteld worden. Daarmee doen deze studenten ervaring op met een reële bedrijfscasus binnen een innovatieproces en het presenteren aan een groot publiek, geheel in de gedachtelijn van 21st century skills en maken zijn op een leerzame manier kennis met techniek. Dit project wordt mede gefinancierd vanuit de regiodeal Mid-West Makes and Moves en is onderdeel van het programma Human Capital Topsectoren.

 

Contact

Luc Swaab
Luc@kennisinz.nl

RWB: Eveline Riedé
Eveline.Riede@west-brabant.eu

Deelnemende partijen

Onderwijs
VO, Avans, CURIO,

Ondernemers
COSUN, LambWeston, Rijk Zwaan, ZLTO, CZAV,

Overheid
RWB, REWIN,

Locatie

Bergen op Zoom