Programma “WelSlagen”

WelSlagen is een krachtig instrument om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te winnen voor kansrijke beroepen in zorg en welzijn. Tot de doelgroep behoren werkzoekende jongeren, voortijdig schoolverlaters en kandidaten zonder startkwalificatie. Deelnemers volgen een toeleidingstraject voorafgaand aan een BBL-opleiding zorg en welzijn. Gedurende twintig weken krijgen de deelnemers één dag per week training die ze voorbereidt op de toekomstige BBL baan, en doen zij drie dagen per week praktijkervaring op bij een zorg- of welzijnsinstelling.Door gemeenten en het UWV wordt WelSlagen ingezet voor werkzoekenden als instroomproject met baangarantie.

https://calibrisadvies.nl/products/welslagen/

Contact

Marita Bogers Curio
M.Bogers@curio.nl

Gwen Smit
g.smit@calibrisadvies.nl

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Zorg,

Ondernemers
Zorginstellingen regio ,

Overheid
lokale overheden regio/ UWV,

Locatie

Breda

Bergen op Zoom

Roosendaal