Startpunt kwetsbare studenten

Iedere kwetsbare jongere in West-Brabant volgt onderwijs, werkt of ontvangt passende zorg. Deze doelstelling wordt bereikt door nauwe samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en bedrijfsleven. Hiervoor is één zichtbaar Startpunt ingericht. Een expertisecentrum waar intern en extern vragen weggelegd én opgepakt worden. Dit centrum behandeld de vraag van kwetsbare jongeren, brengt de student in beeld en leidt door naar het beste passende ( onderwijs) traject.

Contact

Ronald Broos
r.broos@curio.nl

Joost de Jongh
j.dejongh@curio.nl

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Startcollege, Curio Servicecentrum,

Ondernemers

Overheid

Locatie

Etten-Leur

Roosendaal

Breda

Bergen op Zoom