West-Brabant Techniekstad mbo

Technisch talent is van groot belang voor de maak- en onderhoudssector in West-Brabant. Daarom wordt er actief ingezet op betere voorlichting en het verhogen van de instroom van meisjes in de techniek. Daarnaast gaat CURIO actief de samenwerking verkennen met leeromgevingen bij bedrijven en andere onderwijsinstellingen in de regio en zal kennis vanuit het bedrijfsleven beter ontsloten worden door intensievere samenwerking. Om ervoor te zorgen dat elke techniek student voldoende wordt uitgedaagd komt er tevens een excellentieprogramma. Dit project wordt mede gefinancierd vanuit de regiodeal Mid-West Makes and Moves en is onderdeel van het programma Human Capital Topsectoren.

Contact

Lisan van beurden
l.vanbeurden@curio.nl

RWB: Eveline Riedé
Eveline.Riede@west-brabant.eu

Deelnemende partijen

Onderwijs
Curio Techniek, Avans, SVM,

Ondernemers
VDL, Tech-Talents, IW,

Overheid
REWIN, RWB,

Locatie

Bergen op Zoom

Werkendam

Moerdijk

Woensdrecht