Zij-instroom apothekersassistent

Na een succesvolle pilot in Amsterdam wordt, na gebleken belangstelling, bekeken of een dergelijk zij-instroom traject ook in Brabant kan worden opgezet.
ONDERZOEK PARTIJEN