Stages in luchtvaartsector lastiger te vinden

Aan de slag met stageplaatsen

Het beroepsonderwijs heeft door de Coronacrisis grote moeite om stageplaatsen in te vullen. In de regio West-Brabant wordt een mooi project opgezet. 

Door de ontslagen in de luchtvaartsector is het ook lastiger voor leerlingen om in West-Brabant stages te vinden. Om ervoor te zorgen dat de leerlingen van de Luchtvaarttechniek opleiding in Woensdrecht een goede plek vinden op de West-Brabantse arbeidsmarkt en geen studievertraging oplopen door een tekort aan stages, is een samenwerking opgestart met ACRATS. 

ACRATS is een bedrijf dat is gespecialiseerd in composietenonderhoud. Op termijn zullen steeds meer kapitaalgoederen zoals vliegtuigen, windmolens, schepen, auto’s van composiet worden gemaakt. Composiet is duurzamer dan metaal doordat het lichter is. Echter het onderhoud vraagt hele andere vaardigheden. Middels dit project wordt ernaar gestreefd het aantal stageplekken   uit te breiden naar c.a. 100 per jaar. Binnen deze stage krijgen leerlingen van VOT-Opleidingen (Vliegtuigonderhoudstechniek opleidingen) de vaardigheden aangeleerd om composiet te onderhouden. 

Vliegtuigmonteur