Minister Van Engelshoven ontvangt agenda beroepsonderwijs

Eerste exemplaar overhandigd

Maandag 26 november bezocht Onderwijsminister Van Engelshoven de Praktijkschool Breda en Prinsentuin College. Ze nam daar het eerste exemplaar van de agenda beroepsonderwijs West-Brabant in ontvangst. Deze werd die dag ondertekend door betrokken managers en bestuursleden vanuit overheid, onderwijs en bedrijfsleven.

Koploper in Nederland
De minister roemde tijdens haar bezoek de gezamenlijke aanpak; West-Brabant is de eerste onderwijsregio in Nederland waar zij deze agenda overhandigd kreeg. Daarmee is West-Brabant koploper in Nederland!

Rob Neutelings, voorzitter Raad van Bestuur van ROC West-Brabant, benadrukte het belang van deze beroepsagenda en de gezamenlijke opgave van alle partijen in deze regio om onderwijs goed aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt van vandaag en die van morgen. Ook stipte hij de inhoudelijke raakvlakken met de kwaliteitsagenda van ROC West-Brabant aan.