Startbijeenkomst groot succes

Startbijeenkomst Agenda beroepsonderwijs

De drie ambities in West-Brabant

In september jl. vond er een startbijeenkomst plaats met zo’n honderd vertegenwoordigers vanuit overheid, bedrijfsleven en onderwijs. Eén van de keynotespeakers was Bas Derks, plaatsvervangend directeur mbo van het ministerie van OCW. Tijdens deze sessie zijn de drie ambities uit de agenda beroepsonderwijs in werksessies nader aangescherpt.

De resultaten van de intensieve dialogen uit de werksessies tijdens de startbijeenkomst zijn samengebracht in een startdocument. Dat is in de afgelopen maanden getoetst bij een groot aantal stakeholders uit de regio. 
Ambities West-Brabant

In de agenda staan drie ambities centraal:

 1. Het beroepsonderwijsaanbod blijvend matchen met de vraag van de arbeidsmarkt relevante sectoren van de regio
  • Zichtbare, inhoudelijke, duurzame samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven;
  • Innovaties uit de arbeidsmarkt zijn zichtbaar in het onderwijs.
 2. Meer vo-leerlingen en mbo-studenten stromen succesvol uit naar werk of een vervolgopleiding
  • We faciliteren voldoende, kwalitatieve stage- en leerwerkplekken die afgestemd zijn op de behoeften van arbeidsmarkt en doelgroep; 
  • Inhoudelijke samenwerking tussen vo-mbo-hbo.
 3. Meer mensen gaan met perspectief aan het werk
  • Het volledig arbeidsmarktpotentieel mobiliseren (o.a. om- en bijscholing);
  • Er is een sluitend vangnet in de regio voor kwetsbare (minder zelfredzame) doelgroepen;
  • De afspraken uit het Taalakkoord rondom laaggeletterdheid zijn uitgevoerd.