Coronafonds als aanjager voor “Meer mensen met perspectief aan het werk”

De Agenda Beroepsonderwijs heeft een heldere ambitie geformuleerd met betrekking tot de kwetsbare doelgroepen. In de aanloop naar een meerjarenprogramma “West-Brabant werkt met talent” heeft de provincie Noord-Brabant een Subsidieregeling Arbeidsmarkt Coronafonds 2020-2021. Het gaat daarbij om talenten behouden en ontwikkelen in West-Brabant.

Werk jij bij een organisatie in West-Brabant die actief arbeidstalent wil behouden en ontwikkelen, juist ook door de gevolgen van de Coronacrisis? Doe je dit samen met een andere partij vanuit de overheid, werkgevers of onderwijs? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een subsidiebijdrage uit het Coronafonds West-Brabant!

Meer informatie