Eerste magazine Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant voor gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen

Donderdag 26 november nam gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen het eerste magazine in ontvangst van de Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant. De overhandiging vond, geheel coronaproof, digitaal plaats. Het magazine geeft initiatieven op het gebied van beroepsonderwijs weer, die in West-Brabant, samen vanuit overheid, onderwijs en bedrijfsleven, worden ingevuld. 

Met de juiste afstemming het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt effectiever maken, dat is het uitgangspunt van deze Agenda. De Agenda roept op tot acties voor de korte termijn, maar zeker ook voor de langere termijn. Een gezonde economie en maatschappij maak je samen.  In de eerste uitgave van het Magazine Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant is te lezen dat er al een hoop gebeurt in West-Brabant. Martijn van Gruijthuijsen reageert enthousiast op het eerste exemplaar: ‘Hartelijk dank voor dit mooie magazine. Ik vind het goed om te horen hoe jullie het samen doen. Jullie vinden creatieve oplossingen om bijvoorbeeld de stageproblematiek aan te pakken om de arbeidsmarkt en economie te laten draaien. Dat is echt de kracht van Brabant!’

Alternatief
Het magazine is een logische stap. Vorig jaar organiseerden de ambassadeurs van de Agenda een conferentie met verschillende partijen uit de regio. Hét moment om elkaar bij te praten over de samenwerkingsprojecten. Een fysieke conferentie zit er in deze tijd niet in. Een magazine werd het alternatief. 

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen

Regionale samenwerking
Rob Neutelings, voorzitter Raad van Bestuur van Curio, is een van de initiatiefnemers van de Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant. De andere ambassadeurs komen van Avans, Stichting Markland College, VNO-NCW en de gemeenten van Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom. ‘Het belangrijkste doel is eigenlijk heel eenvoudig: regionale samenwerking tussen de drie o’s -onderwijs, overheid en ondernemers –  verduurzamen. Het is een gezamenlijke opgave van alle partijen in deze regio om onderwijs goed aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt van vandaag en die van morgen’, aldus Neutelings. 

Inmiddels zijn er al bijna 100 projecten geïnitieerd. Alle projecten met deelnemende bedrijven, gemeenten en onderwijsinstellingen en de daaraan gekoppelde ambities staan ook op de site van de Beroepsagenda: www.agendabowb.nl.Hier kan ook het magazine gratis worden aangevraagd. 

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen