Gemeenten bundelen krachten in regionaal beroepsonderwijs

In de regio wordt op het gebied van arbeidsmarkt (participatie) vraagstukken al behoorlijk samengewerkt, bijvoorbeeld vanuit de RWB. Meer info lees je hier.

Op het gebied van beroepsonderwijs is er nog geen structureel regionaal overleg. Strategische beleidsadviseurs van een aantal gemeenten gaan binnen hun subregio’s inventariseren of er gegadigden zijn om aan te sluiten in een soort koplopers groep. Deze groep zal zich dan sec met (sub) regionale beroepsonderwijs vraagstukken gaan bezig houden in sterke verbinding met de Agenda Beroepsonderwijs.