Hybride Leeromgeving Logistiek Port of Moerdijk

In het voorjaar van 2020 heeft de Agenda Beroepsonderwijs een aantal strategische spelers bij elkaar gebracht voor het schetsen van de eerste contouren voor een hybride leeromgeving / learning community voor beroepsonderwijs op Haven- en industrieterrein Moerdijk.

Focus ligt op bestaande logistieke activiteiten en het te ontwikkelen Logistiek Park Moerdijk (LPM) om in samenwerking met de partners een concept te ontwikkelen voor de logistieke arbeidsmarkt en bijbehorende opleidingsbehoeften.

Betrokken partijen uit de triple helix: Gemeente Moerdijk, Curio, Avans, VNONCW , REWIN en Havenbedrijf Moerdijk. De partijen hebben inmiddels maandelijks overleg om te komen tot een concreet programmaplan.