Impact Corona

De genomen maatregelen in verband met de komst van Covid-19 hebben ontegenzeggelijk impact op de het bedrijfsleven, onderwijs én overheden.

De arbeidsmarkt wordt hard getroffen. O.a. de horeca en reis- en evenementenbranche krijgen het zwaar te verduren. En wat is het perspectief voor kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt?

Gelijktijdig lijkt de strijd om talent voor de vitale sectoren zoals ICT en de zorg onverminderd, ook in en na coronatijd. De ambities van de beroepsagenda blijven, juist ook in deze bijzondere tijd, onverminderd van belang. Samenwerking in de regio en de bijbehorende intensieve dialoog tussen overheid, onderwijs en ondernemers zal moeten blijven resulteren in relevante projecten die bijdragen aan een vitale regio en gestelde ambities.