Krappe arbeidsmarkt versus Sterk Beroepsonderwijs

De krapte op de arbeidsmarkt is structureel, door een aantal factoren die een grote impact hebben op de arbeidsmarkt, zoals ontgroening, vergrijzing en de ambities in het klimaatakkoord en de woningbouw. Er wordt gestreefd naar een sterkere arbeidsmarkt. Drie strategieën worden ingezet om personeelstekorten aan te pakken. Naast het aanboren van nieuw talent wordt ingezet op het anders organiseren van werk en het binden en boeien van personeel. Dat vraagt om de constante ontwikkeling van sterk beroepsonderwijs en systematische samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden.

Lees hier het volledige artikel