Miriam Haagh, gemeente Breda, maakt werk van onderwijs: ‘Nooit te oud, te jong of te beperkt om te leren’

In december hebben we het magazine Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant uitgegeven. Daarin kwamen diverse samenwerkingspartners en ambassadeurs aan het woord.
Wat maakt die samenwerking via de Beroepsagenda voor hen zo bijzonder? En wat draagt het bij aan de ontwikkeling in de regio voor hun stad, het onderwijs of organisatie?

Miriam Haagh, wethouder onderwijs gemeente Breda: “Voor mij is het een belangrijk speerpunt in ons onderwijsbeleid. En een reden waarom ik actief deelneem in de Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant. Juist door als overheid samen te werken met onderwijs en ondernemers bieden we kansen aan mensen met een achterstand. Samen pro actief zoeken waar iemands talenten zitten. Zo krijgen we meer mensen actief op de arbeidsmarkt.”

Lees er meer over in bijgaand artikel uit het magazine van de Beroepsagenda. Via deze link kunt u het hele magazine aanvragen.”

Het is natuurlijk ook mogelijk om te participeren in een van de projecten. Neem daarvoor contact op met programmamanager Ad Verbogt.: 06 15649082 of
adverbogt@agendabowb.nl