Nieuwe stadse samenleving door Urban Living Lab Breda

Raymond Sparreboom, kwartiermaker en één van de initiatiefnemers van Urban Living Lab: “De ambitie: een nieuwe stadse samenleving. Denken over de toekomst van Breda is niet langer het domein van overheden, ondernemingen en onderwijs. De stad van straks moet tot stand komen vanuit de leefwereld van de burger. Er gebeurt al veel projectmatig in de stad, maar de aanpak is versnipperd. De verschillende projecten zijn te weinig zichtbaar en nauwelijks verbonden met andere waardevolle initiatieven. In de living labs wordt samenwerking gezocht en programmatisch gewerkt. Voor studenten vormen livinglabs een goede interdisciplinaire en cross-sectorale leeromgeving. Studenten studeren af door onderzoek te doen in hun directe omgeving.’’

Ga naar het volledige artikel over Urban Living Lab.

Dit artikel is een onderdeel van het magazine Agenda Beroepsonderwijs. Via deze link kunt u het magazine aanvragen waarin diverse samenwerkingspartners en ambassadeurs aan het woord komen. Wat maakt die samenwerking via de Beroepsagenda voor hen zo bijzonder? En wat draagt het bij aan de ontwikkeling in de regio voor hun stad, het onderwijs of organisatie?

Het is natuurlijk ook mogelijk om te participeren in een van de projecten. Neem daarvoor contact op met programmamanager Ad Verbogt: 06 15649082 of adverbogt@agendabowb.nl