Nieuwe zorgprojecten in beeld

In samenwerking met Transvorm zijn 15 nieuwe Zorgprojecten in beeld gebracht.
Alle projecten zijn te vinden op deze site: klik hier

Dat voor de zorgsector de handen ineen worden geslagen om mensen gericht op te leiden en burgers volwaardig te laten deelnemen aan de samenleving blijkt wel uit de hoeveelheid en diversiteit aan zorgprojecten. Actueel en relevant in deze periode zijn de zijinstroominitiatieven. In de agenda staan er een handvol voorbeelden, zoals Koerz en Switch. Deze projecten zijn er op gericht om zijinstroom naar de zorg te stimuleren en te realiseren.

Ook wordt er gewerkt aan flexibilisering in samenwerking met bedrijfsleven en opleidingspartners en is er expliciet aandacht voor de technologische veranderingen in de zorg, bijvoorbeeld in het project ‘Anders werken in de Zorg. En er zijn plannen voor de nabije toekomst, zoals bijvoorbeeld het project Landgoedleren. Een plaats waar diverse zorgpartners en Curio in augustus starten met een opleidingsinstituut voor deeltijdopleidingen én zij- en doorstromers.

De doorlopende leerlijn wordt steeds beter geborgd doordat er zowel in het vmbo werk wordt gemaakt van loopbaanoriëntatie op de zorg en er is gestart met associate degrees voor Health & Social work. Kortom. Een rijkdom aan projecten voor de zorgsector waarmee in nauwe onderlinge samenwerking zichtbaar invulling wordt gegeven aan de ambities in de regio.