Project arbeidsmigranten Roosendaal

We zien in Nederland en ook in onze regio een groei van het aantal arbeidsmigranten dat zich blijvend wil vestigen. Ondersteuning die gemeenten hierbij geven is vooral gericht op huisvesting.

De gemeente Roosendaal wil daarnaast voor deze doelgroep ook ondersteuning gaan bieden op het gebied van het arbeidsmarktvraagstuk. Hoe zorgen we ervoor dat deze arbeidsmigranten, nu zij zich blijvend willen vestigen, een passende , duurzame arbeidsplaat krijgen?

Om dit vraagstuk aan te pakken gaat de gemeente Roosendaal in 2020 samen met beroepsopleider Curio een pilot starten. Het doel is om arbeidsmigranten toe te kunnen leiden naar een duurzame arbeidsplaats.
De doelgroep: Oost-Europeanen die zich hier blijvend willen vestigen. Streven is een zo homogeen mogelijke groep samen te stellen van 6-8 personen.

In samenwerking met Curio wordt een pilot/experiment gestart waarbij ervaringen worden opgedaan met deze doelgroep in een gezamenlijk traject. Waar nodig wordt dit bijgesteld en er worden adviezen gegeven voor verbreding en/of verdere uitrol.