Leer de zorg goed kennen!

Project Landgoedleren.

Op Landgoed Vrederust in Halsteren zijn verschillende zorgrichtingen – gehandicaptenzorg, ouderenzorg, jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg – vertegenwoordigd. De zorgpartners ASVZ, SDW, tanteLouise, GGZ WNB en onderwijspartner Curio zijn samenwerking aangegaan  met een opleidingsinstituut op het landgoed. 

De manier van samenwerken is voor alle partijen en de studenten van grote meerwaarde. Zorginstellingen helpen mee aan het leertraject van de studenten door ze in de praktijk te laten meedraaien. Zo kunnen ze erachter komen of de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg of de specialistische geestelijke gezondheidszorg het beste bij hen past. Behalve dat, sluit de manier van opleiden beter aan op het werk en zijn ze breder opgeleid. Door ze die kans te bieden ondervinden cliënten minder last van het tekort aan personeel.

Meer info