Roosendaalse wethouder René van Ginderen: ‘Een gezonde lokale economie is een regionale kwestie’

In december hebben we het magazine Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant uitgegeven. Daarin kwamen diverse samenwerkingspartners en ambassadeurs aan het woord.
Wat maakt die samenwerking via de Beroepsagenda voor hen zo bijzonder? En wat draagt het bij aan de ontwikkeling in de regio voor hun stad, het onderwijs of organisatie?

René van Ginderen: “Voor mij is het een belangrijk speerpunt in ons beleid. En een reden waarom ik actief deelneem in de Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant. Juist door als overheid samen te werken met onderwijs en ondernemers kunnen we vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de regio West-Brabant ook vanuit onze gemeente afstemmen. Lees er meer over in bijgaand artikel uit het magazine van de Beroepsagenda. Via deze link kunt u het hele magazine aanvragen.”

Het is natuurlijk ook mogelijk om te participeren in een van de projecten. Neem daarvoor contact op met programmamanager Ad Verbogt.: 06 15649082 of
adverbogt@agendabowb.nl