Sterk Techniek Onderwijs in samenhang

Bundeling van kennis en ervaring door de regionale Sterk Techniek Onderwijs (STO) programma’s.

Vanaf januari 2020 krijgen regio’s geld om te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio. In een regio werken vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionaal bedrijfsleven samen aan realisatie van de plannen. In de regio West-Brabant zijn 5 programma’s voor Sterk Techniek Onderwijs opgestart. De ambities van de STO programma’s sluiten naadloos aan bij de ambities van de Agenda Beroepsonderwijs.

In het najaar van 2020 wordt een regionale bijeenkomst georganiseerd waarin de 5 STO’s kennis en ervaringen met elkaar gaan delen en vooral nagaan waar samenwerking opportuun is in het belang van de regio.