Webinars Regionale Aanpak Personeelstekort in het onderwijs.

Iets voor u of uw medewerkers?

Het tekort aan leerkrachten is een groot maatschappelijk probleem. Te veel leerkrachten verlaten het onderwijs, te weinig treden toe en te weinig studenten melden zich aan voor de lerarenopleidingen. Dit  heeft ernstige gevolgen voor het onderwijs  aan leerlingen en studenten. En daarmee ook voor de toekomstige arbeidsmarkt. De Regionale Aanpak Personeelstekort in het onderwijs (RAP) zet zich in om de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in de personeelsvoorziening in de regio West-Brabant op te lossen. Ook bedrijven kunnen hierin meedenken, bijvoorbeeld door werknemers die een deel van hun tijd les gaan geven, de zogenaamde zij-instromer. Om een goed beeld te schetsen wat een en ander inhoudt, wordt deze maand een webinar aangeboden.

Samenwerking in de regio
Leraren ervaren o.a. door het lerarentekort een toenemende werkdruk. Voor zittende leerkrachten wordt het steeds moeilijker hun kennis en vaardigheden op peil te houden en zich verder te professionaliseren. Noodzakelijke veranderingen en vernieuwingen ondervinden vertraging of kunnen helemaal geen doorgang vinden. Om het tij te keren is regionale samenwerking van belang. Veel scholen nemen al maatregelen, maar door gestructureerd samen te werken kunnen scholen  in de regio elkaar versterken om gezamenlijk dit maatschappelijke probleem aan te pakken. 

Zeven activiteiten
Het doel van de RAP is het tot stand brengen of versterken van de samenwerking in de regio voor het wegwerken van het personeelstekort in het onderwijs. Het betreft hier activiteiten die zich zowel op werving als op behoud van personeel richten. Dit project is een samenwerking tussen: CURIO, UvT, Fontys en negen VO-Scholen.

De activiteiten worden uitgevoerd in de periode 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2022. De actielijnen zijn:

1. Werven nieuwe collega’s,
2. Stimuleren zij-instromers,
3. Behoud leraren,
4. Activeren stille reserves,
5. Verbeteren belonings- en verbeterings- perspectief,
6. Stimuleren innovaties,
7. Regionale mobiliteit en samenwerking.

Webinars 23 februari
Vanuit de RAP wordt na januari in februari een twee bijeenkomst georganiseerd met het thema: “Werken in het onderwijs”. Deze vindt  plaats in de vorm van een show. Deelnemers kunnen vragen stellen aan een gastheer via een chat.

23 februari 2021 om 19:30 uur

Meer informatie staat in bijgaande flyer.
Download de flyer

Informatie over en aanmelden voor de webinars kunt u op de website van Rap West-Brabant.

Button Werken in het onderwijs

Docent