“MBO in 2030”

West-Brabant actief in landelijke werkgroep

“MBO in 2030” is de aanpak waarbij alle betrokken in- en rondom het mbo (dus ook het vmbo en hbo) in co-creatie een toekomstvisie en een bijbehorende actieagenda maken. 

De Agenda Beroepsonderwijs is hierbij actief betrokken in werkgroepen en deelt kennis over thema’s zoals regionale samenwerking en hybride leren.

Meer info www.mboin2030.nl 

Website MBO in 2030