Welkom bij de

Agenda beroepsonderwijs West-Brabant

In West-Brabant is een bijzondere beweging op gang. Onderwijs, overheid en bedrijfsleven slaan de handen ineen en hebben een prachtige gezamenlijke ambitie: mensen gericht opleiden tot arbeidsfitte medewerkers en ondernemers die als burgers volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving van nu en die van de toekomst.

De intensieve dialoog tussen overheid, onderwijs en ondernemers resulteert in een groot aantal projecten voor de regio die bijdragen aan deze beweging om te komen tot Beroepsonderwijs dat werkt!

Komend event

Alle info over onze projecten vind je hier

De beroepsagenda op de (interactieve) kaart

Inmiddels is een groot aantal initiatieven voortgekomen uit de startconferentie rondom de beroepsagenda. Kijk mee welke projecten tot nu toe op de kaart zijn gezet, welke O’s erbij betrokken zijn, wie de contactpersonen zijn en hoe u kunt participeren...

Onze ambities

Eerste ambitie

Beroepsonderwijsaanbod matchen met vraag van relevante sectoren van de regio

Lees verder

Tweede ambitie

Meer vo-leerlingen en mbo-studenten stromen succesvol uit naar werk of een vervolgopleiding

Lees verder

Derde ambitie

Meer mensen gaan met perspectief aan het werk

Lees verder