Ga naar de inhoud
Over de agenda

Over de Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant

Beroepsonderwijs dat werkt

In 2019 klonk het startsein van de eerste Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant en werd het eerste exemplaar van de Agenda overhandigd aan minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Onderwijs, overheid en bedrijfsleven sloegen de handen ineen met de ambitie om mensen gericht op te leiden tot arbeidsfitte medewerkers en ondernemers die als burgers volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving van nu en die van de toekomst. Na drie jaar is het gelukt om het 

beroepsonderwijs steviger op de kaart te zetten in West-Brabant. In het voorjaar 2022 start de nieuwe bestuursperiode in onze gemeenten. Daarin worden we met nieuwe uitdagingen geconfronteerd. De grote veranderingen en krapte op de arbeidsmarkt. Dat vraagt om verdieping van de programmalijnen van de Agenda.
Voor de periode van 2022 tot 2026 heeft de Agenda dan ook drie nieuwe programmalijnen opgesteld.

Programmalijn 1

Aansluiting economische en maatschappelijke uitdagingen en transities

Allereerst willen we met het beroepsonderwijs nog beter aansluiten bij en mede richting geven aan economische en maatschappelijke uitdagingen en transities, zoals de zorgtransitie, digitalisering, vergroening, circulaire economie, energie en duurzaamheid. Vooral gericht op de vier topsectoren (maintenance, logistiek, biobased en agrofood, creatieve dienstverlening) én de zorgsector in de regio.

Speerpunten

 1. Gericht op topsectoren
 2. Vergroening, energie- en duurzaamheidstransitie
 3. Zorgtransitie
 4. Digitalisering
Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant
Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant

Programmalijn 2

Leven Lang Ontwikkelen

De tweede programmalijn werkt aan het thema een leven lang ontwikkelen door bijvoorbeeld de match van vraag en aanbod via beroepsonderwijs te vergroten en de initiële instroom in relevante beroepsopleidingen te behouden. Een leven lang ontwikkelen (LLO) is één van de grote arbeidsmarktthema’s van dit moment. Ons werk en ons leven is als gevolg van ontwikkelingen in digitalisering en klimaatverandering voortdurend aan verandering onderhevig. In de snel veranderende samenleving is het continu leren en ontwikkelen belangrijk, zodat mensen mee kunnen doen in werk en samenleving, bijblijven en niet uitvallen. De insteek van deze programmalijn is dat alle betrokken partijen, onderwijs, bedrijfsleven en overheden weten wat leven lang ontwikkelen is én welke partij daarin welke rol heeft. Doel is dat iedereen vanuit eigen organisaties en instellingen een bijdrage kan leveren aan een leven lang ontwikkelen in de regio. In deze programmalijn is er bijzondere aandacht voor (zij)instroom, buitenlandse arbeidskrachten en taal- en ICT- geletterdheid. Leven lang ontwikkelen vraagt om een regionaal relevant portfolio van beroepsonderwijs dat gekend en toegankelijk is voor bedrijfsleven en inwoners van de regio.

Speerpunten

 1. Match vraag en aanbod
 2. (Zij)instroom
 3. Buitenlandse arbeidskrachten
 4. ICT- en taalgeletterdheid

Programmalijn 3

Versterken van verbinding arbeidsmarkt en onderwijs

De derde programmalijn richt zich op het verder versterken van de verbinding tussen arbeidsmarkt en onderwijs. Dit doen we door innovatieve vormen van samenwerken zoals hybride leeromgevingen, campussen, fieldlabs en innovatiedistricten te stimuleren, te faciliteren en te verbinden door middel van learning communities. Deze fysieke locaties vormen zichtbare locaties en broedplaatsen voor beroepsonderwijs, ondernemerschap en innovatie. De kracht van learning communities is de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek waarmee sociale en technologische innovatie met elkaar in balans worden gebracht. Economische en maatschappelijke uitdagingen en transities zoals digitalisering, robotisering, zorg en klimaat vragen om snelle technologische oplossingen en een wendbare beroepsbevolking.

Speerpunten

 1. Hybride leren
 2. Campusvorming
 3. Cross-sectoraal opleiden
 4. Onderzoek
Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant