Ga naar de inhoud
Ambassadeurs

Onze ambassadeurs

Samen staan we sterk

Om een initiatief als een Agenda Beroepsonderwijs voor zo’n brede doelgroep tot stand te brengen en door te ontwikkelen is een brede support noodzakelijk. 
Hieronder vindt u onze ambassadeurs en het programmateam.

Ambassadeurs

René van Ginderen, wethouder gemeente Roosendaal
Wethouder Onderwijs

René van Ginderen

Gemeente Roosendaal

Ik heb veel vertrouwen in een goede samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven. De onderlinge verbanden en samenwerking geeft veel betere resultaten dan dat ieder solistisch optreedt. We hebben er ook goede ervaringen mee opgedaan in Roosendaal.

“Iedereen moet volwaardig kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt en onze samenleving. Daar zet ik mij al jaren voor in. De samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven is daarbij heel belangrijk. Bij initiatieven die dit voorstaan ben ik graag ambassadeur. “

Jack Zagers
Directeur Otentic Logistics

Jack Zagers

VNO-NCW Brabant Zeeland

Door samen aan de Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant te werken kunnen we bijdragen het beroepsonderwijs aan te laten sluiten aan de toekomstige ontwikkelingen van onze regio. Het is aan de Overheid, ondersteund door het bedrijfsleven een visie weg te zetten waar het onderwijs op aan kan sluiten om deze toekomst nog krachtiger te ontwikkelen, zo kan onze regio sterk en gemeenschappelijk verder groeien!

Gemeenten, onderwijs en bedrijven moeten elkaar hierin uitdagen en samenwerken dat zal onze regio alleen maar sterker maken. Door samenwerkingen te stimuleren zal de brede welvaart in West-Brabant groeien en onze regio zich ontwikkelen in een gebied waar het goed is om te leren, werken, wonen en leven.’’

“Het beroepsonderwijs aansluiten op de sterke economische sectoren en ontwikkelingen van onze regio, zo bouwen we een krachtige regio waar iedereen deel van uit wil maken.”

Arjen van Drunen
Wethouder Onderwijs

Arjan van Drunen

Gemeente Breda

Zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten en vervolgens uit beeld raken. Met taalachterstand of cultuurverschil je buitengesloten voelen. Door leeftijd en te weinig relevante werkervaring niet worden gezien. Dat kan volgens mij anders. Door deze ongunstige startcondities niet langer als een probleem te zien kunnen we meer mensen vanuit kwetsbare posities op hun plek krijgen in West-Brabant.

“De arbeidsmarkt moet toegankelijk zijn voor iedereen. Dat doel bereik je makkelijker sámen: gemeente Breda, onderwijs en ondernemers.” 

Jacomine Ravensbergen
Vicevoorzitter college van bestuur

Jacomine Ravensbergen

Avans Hogeschool

Als bestuurder in het Hoger Beroeps Onderwijs, is een een regionale beroeps agenda een belangrijk instrument. Om duidelijk te krijgen waar de grootste noden en behoeften zijn in de regionale arbeidsmarkt, maar ook om duidelijk te kunnen maken waar en hoe deze noden en behoeften kunnen worden ingevuld. Met relevante opleid-ingen, of nieuwe kennis en innovaties. 

“Vraag niet alleen wat de agenda kan doen voor jou als bedrijf of instelling, maar net zo goed wat jij kan doen om deze agenda en de impact te versterken.”

Hans Peter Verroen, wethouder gemeente Bergen op Zoom
Wethouder Onderwijs

Hans Peter Verroen

Gemeente Bergen op Zoom

Goed beroepsonderwijs, dat aansluit bij de regionale arbeidsmarkt, zorgt ervoor dat jongeren in onze regio blijven wonen en werken. Daarnaast kan de regionale arbeidsmarkt, met name in de vier topsectoren met de huidige krapte aan personeel, beter aan goed geschoold personeel komen, omdat ook wordt ingezet op het faciliteren van de zijinstroom van personeel.

“Vraag niet alleen wat de agenda kan doen voor jou als bedrijf of instelling, maar net zo goed wat jij kan doen om deze agenda en de impact te versterken.”

Jorrit Snijder
Voorzitter college van bestuur

Jorrit Snijder

Breda University of applied sciences (BUas)

Samenwerking in de triple helix, met het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs, is cruciaal voor de kwaliteit van onderwijs van Breda University of applied sciences (BUas). Deze samenwerking is dan ook onderdeel van de strategie van BUas; de Agenda Beroepsonderwijs vergroot de mogelijkheden voor deze samenwerking. We zijn een hogeschool die internationaal denkt maar regionaal acteert.

“A little less conversation and a little more action”.

Leon de Rond, rector Rijks Scholengemeenschap 't Rijks
Rector - bestuurder

Leon de Rond

Rijks Scholengemeenschap 't Rijk

Met veel enthousiasme ben ik ambassadeur geworden van de agenda voor beroepsonderwijs. In onze regio hebben we behoeften aan mensen die slim met hun handen en hoofd kunnen werken. Mensen die eerst zien en het dan maken. Door het huidige onderwijsstelsel sluiten we veel leerlingen uit van het vakmanschap in het beroepsonderwijs. Het zou fantastisch zijn wanneer alle leerlingen naast de algemeen vormende vakken ook aan de slag mogen met beroepsgerichte vakken. Hier wil ik me sterk voor maken. Vakmanschap in de mavo, havo en het vwo! Waarom niet?

“Kun je het zien? Maak het dan!”.

Rob Neutelings
Voorzitter Agenda Beroepsonderwijs
Voorzitter raad van bestuur

Rob Neutelings

Curio

Met de Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant kunnen we gemeenschappelijk realiseren. Als gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijven samenwerken, is er veel meer mogelijk. Het ultieme doel is het verschil maken in de praktijk door mensen op te leiden voor de arbeidsmarkt van morgen. Door samenwerkingen te stimuleren, projecten op te zetten, en aandacht te vragen voor deze thematiek op alle mogelijke plekken, hoop ik de gezamenlijke doelen in de komende jaren te kunnen realiseren.

‘’Met de Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant dragen we bij aan een glansrijke toekomst voor West-Brabant.’’

Stephanie ter Borg, directeur Rewin West-Brabant
Directeur Rewin West-Brabant

Stephanie ter Borg

Rewin West-Brabant

Als REWIN werken we dagelijks vol energie aan het uitvoeren van de regionale triple helix-agenda. Die is erop gericht om als West-Brabant dé voorloper te worden in de transitie naar een ‘nieuwe economie’. Dit streven sluit naadloos aan bij een van de belangrijke speerpunten van de Agenda Beroepsonderwijs; het onderwijs beter aansluiten op economische transities, om antwoord te geven op de uitdagingen van nu en later.Om dit te kunnen realiseren, zijn constructieve verbindingen tussen het onderwijs, bedrijfsleven en ook de overheid essentieel. De gewenste doelen hebben we niet vandaag of morgen bereikt. Maar we moeten daar wél nu samen voluit aan werken. Ik lever daar met plezier mijn bijdrage aan!

“De gewenste doelen hebben we niet vandaag of morgen bereikt. Maar we moeten daar wel nu samen voluit aan werken”. 

Programmateam

Ad Verborgt
Consultant

Ad Verbogt

Rijnconsult
Paulien Trommelen
Senior Corporate Communicatieadviseur

Paulien Trommelen

Curio
Strategische partners van Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant: VNO-NCW Brabant Zeeland, Avans Hogeschool, REWIN, Regio West-Brabant (RWB)